a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Dossiernr:

2021/00514

Datum:

21-12-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Klager heeft een bestelling geplaatst via het platform van adverteerder en bij het bestellen stond een ‘slider’ met de tekst “Vink dit aan als je geen aanbiedingen en nieuwsberichten van Deliveroo via e-mail wil ontvangen […]”.
Volgens klager is bovenstaande tekst niet juist, omdat volgens artikel 1.3a van de Code reclame via e-mail er sprake had moeten zijn van een opt-in, in plaats van een opt-out.

Samenvatting van het verweer

Adverteerder stuurt aanbiedingen en nieuwsberichten via e-mail uitsluitend aan bestaande klanten, namelijk klanten die een bestelling hebben geplaatst via het platform van adverteerder. Daarbij maakt adverteerder gebruik van het e-mailadres dat de betreffende klant heeft verstrekt in het kader van zijn/haar bestelling. Adverteerder verstuurt geen aanbiedingen en nieuwsberichten aan klanten die zich tegen het gebruik van hun e-mailadressen hebben verzet. Van het recht van verzet kan worden gebruik gemaakt in het contactvoorkeuren-menu in de app of via elke mail die reclame bevat. Zodra een klant gebruik maakt van het recht van verzet, verwijdert adverteerder onmiddellijk de klant van de relevante e-maillijst en verstuurt zij geen reclame meer.
Door klanten de mogelijkheid te bieden zich te verzetten tegen reclame via e-mail bij het plaatsen van een bestelling, als ook in het contactvoorkeurenmenu in de app en bij alle verzonden e-mails, voldoet adverteerder aan de vereisten van de Code e-mail en de Telecommunicatiewet.
Hetgeen klager stelt — dat reclame alleen mag worden verzonden als klanten daar actief een opt-in toestemming voor hebben gegeven — klopt in dit geval niet. Zowel de Code e-mail als de Telecommunicatiewet bevatten de mogelijkheid e-mailadressen van klanten te gebruiken die zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, mits klanten de gelegenheid wordt geboden zich te verzetten tegen dit gebruik. Klanten kunnen zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van hun e-mailadres voor het verzenden van reclame via e-mail. De mogelijkheid tot verzet wordt duidelijk en expliciet aangeboden. Op het moment dat klanten geen reclame meer willen ontvangen bevindt zich prominent en direct in beeld een ‘slider’ met de tekst “Vink dit aan als je geen aanbiedingen en nieuwsberichten van Deliveroo via e-mail wil ontvangen […]”.
Klanten kunnen zich op een gemakkelijke, eenvoudige, duidelijke, uniforme en elektronische wijze verzetten tegen het ontvangen van reclame via e-mail. Om gebruik te maken van het recht van verzet is niet vereist dat klanten inloggen op het platform.
Klager heeft een bestelling geplaatst via het platform en daarom wordt hij als bestaande klant aangemerkt. Verder heeft klager zich niet verzet tegen het via e-mail ontvangen van reclame. Adverteerder beschikt over een bestand waaruit volgt dat klager zich op de dag waarop onderhavige klacht is ingediend, verzet heeft aangetekend tegen het ontvangen van reclame via e-mail. Reclame via e-mail die daarvoor is verstuurd, is in overeenstemming met de geldende regels verstuurd. Ondertussen is het recht van verzet geregistreerd in de systemen en zal klager in de toekomst geen reclame via e-mail meer ontvangen. 

Het oordeel van de voorzitter

1) Tussen partijen staat niet ter discussie dat klager een bestelling heeft geplaatst via het platform van adverteerder en daardoor aangemerkt wordt als bestaande klant. Ook staat niet ter discussie dat klager bij het plaatsen van zijn bestelling de melding zag staan “Vink dat aan als je geen aanbiedingen en nieuwsberichten […] via e-mail wil ontvangen”. De vraag is of het hier opnemen van een zogenoemde opt-out in plaats van een opt-in in overeenstemming is met de Code reclame via e-mail.

2) De voorzitter oordeelt dat adverteerder in dit geval kan volstaan met een opt-out onderaan een e-mail, waarbij kan worden aangevinkt dat een klant geen reclame via e-mail meer wil ontvangen. Dit wordt als volgt toegelicht. Op grond van artikel 1.3a van de Code reclame via e-mail is reclame via e-mail in beginsel toegestaan als de ontvanger daarvoor door middel van een actieve handeling toestemming heeft gegeven of als er sprake is van een bestaande klantrelatie. In dat laatste geval mag een adverteerder het e-mailadres gebruiken voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, zolang er geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet. Zoals genoemd onder 1) was er sprake van een bestaande klantrelatie en had klager op dat moment nog geen gebruik gemaakt van het recht van verzet. Dit betekent dat adverteerder in dit specifieke geval kon volstaan met een opt-out in plaats van een opt-in. De klacht wordt daarom afgewezen.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken