a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2021/00567

Datum:

20-12-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de door klager per e-mail ontvangen nieuwsbrief van BeursBrink met als onderwerp “Hoe het VIP-pakket zichzelf terugbetaalt”. In de uiting staat onder meer:

“De afgelopen weken hebben we voor het Crypto Rapport 2 monsterwinsten kunnen nemen. Winsten waarmee onze VIPs hun VIP-pakket dubbel en dwars hebben terugverdiend. En nog wel wat meer. Kijk maar naar deze trade uit de Crypto Gids waar we recent maar liefst 1.340%

winst konden nemen op CUBE:

[…]

Of neem de trade op Immutable X waar we nog geen week later een zelfs nóg forsere winst konden pakken van maar liefst 2.580%! […]

Dit zijn winsten waarmee je van 5.000 dollar gaat naar 134.000 dollar binnen enkele maanden… Dat zijn dus levensveranderende Investeringen waar we het dan over hebben.

Ook wie met ‘maar 1.000 euro was ingestapt, had dat bedrag in zeer korte tijd zien uitgroeien tot 26.800 euro.

Goed, natuurlijk hebben we het hier dan over onze tenbaggers, onze absolute knallers. Maar dit zijn natuurlijk lang niet de enige succesvolle tips van afgelopen tijd.

Want ook af en toe een wat meer ‘bescheiden’ knaller meepakken, van bijvoorbeeld 261% of van 556% resulteert in een spectaculaire groei van uw vermogen.

En knallers die zijn er toch wel genoeg.

Hieronder vindt u een greep uit de vele successen die afgelopen tijd zijn geboekt

door ons team.

[…]

U begrijpt waarschijnlijk wel waarom veel van onze bestaande abonnees met veel

plezier hun VIP-pakket bij ons verlengen tijdens de huidige Black Friday Deal.

Een goedkoper moment om u aan te sluiten bij onze VIPs is er namelijk niet’!

Meer weten over alles wat u als VIP bij ons mag verwachten? Lees dan snel

verder op deze pagina.”

Hieronder staan linkjes waarmee men de “VIP-deal” kan bekijken.

 

De klacht

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in de klacht en de nadere toelichting, wordt als volgt samengevat.

De teneur van de reclame-uiting is dat de adviezen van adverteerder voortdurend een groot succes hebben, waardoor men hoge winsten maakt. Dit is echter niet altijd het geval. Klager noemt een voorbeeld van een situatie waarin bij een aanbevolen product het aandeel sterk daalde.

Dit is onvermijdelijk, “omdat aandelen volatiel zijn, net als crypto en sommige meer dan andere”.

Er zijn risico’s verbonden aan beleggen en deze risico’s worden groter als organisaties onder het mom van serieus onderzoek allerlei suggesties doen die niet (kunnen) worden waargemaakt. De suggestie in de reclame dat men voortdurend hoge winsten behaalt met de adviezen van adverteerder is daarom misleidend, aldus klager. Als men de tekst leest zonder daar veel tijd aan te besteden, zal men menen dat adverteerder alleen maar succes heeft, soms ‘tenbaggers’ (zeer groot) en soms wat kleiner, maar wel geldgroei. Dit zet mensen op het verkeerde been.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder maakt haar bedrijf van het aanbieden van verschillende abonnementsdiensten. Daarbij wordt informatie in de vorm van rapporten over diverse beleggingen gegeven. Adverteerder stelt bijvoorbeeld rapporten op voor beleggingen in Europa, Azië, dividendbeleggen, cryptobeleggingen, et cetera. De VIP-dienst die in de uiting wordt genoemd, houdt een abonnement op (onder meer) alle rapporten in. Adverteerder geeft in die rapporten suggesties voor beleggingen. In de rapporten maken de auteurs keuzes voor beleggingen, die de belegger al dan niet (in een bepaalde mate) zou kunnen volgen. Het afsluiten van een abonnement kan alleen na acceptatie van de algemene voorwaarden van adverteerder. De reclame-uiting is niet misleidend. Zoals ook door klager is erkend, zijn de daarin opgenomen percentages en cijfers juist. Daar mag adverteerder reclame mee maken. De gemiddelde consument houdt rekening met de aard van de reclame (een nieuwsbrief) en met het feit dat adverteerder alleen informeert alsmede met de risico’s die zijn verboden aan beleggen, zoals ook genoemd in de algemene voorwaarden. De beleggingen vinden plaats bij een ander bedrijf (broker) dat de plicht heeft om klanten te waarschuwen indien de beleggingen niet zouden passen bij het risicoprofiel. Adverteerder is daartoe niet wettelijk verplicht.

 

Het oordeel van de Commissie

1)  De klacht betreft de aanprijzing van het VIP-pakket van adverteerder. Dit is een dienst die zelf niet kan worden beschouwd als een financieel instrument, product of dienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Wel houdt de uiting daarmee direct verband. De kernactiviteit van adverteer-der is immers het aanbieden van abonnementsdiensten met betrekking tot informatie over diverse soorten beleggingen, zoals dividend- en cryptobeleggingen. Adverteerder geeft deze informatie in de vorm van rapporten aan haar klanten die aan de hand daarvan kunnen besluiten hoe zij hun geld beleggen. De in de uiting aangeprezen VIP-dienst houdt een abonnement op (onder meer) alle rapporten in.

2)  Niet is gesteld of gebleken dat de uiting is gericht tot een specialistische groep beleggers. Bij de beantwoording van de vraag of in dit geval sprake is van een misleidende mededeling, dient daarom te worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone belegger (hierna: de gemiddelde belegger) tot wie de uiting zich richt of die zij bereikt (vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2820). Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162 (World Online) mag van deze gemiddelde belegger worden verwacht dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen, maar niet dat hij beschikt over specialistische of bijzondere kennis en ervaring. Van misleiding zal onder meer sprake kunnen zijn als de uiting onvolledig is en dit het economische gedrag van de gemiddelde belegger kan beïnvloeden, waardoor deze onder invloed van onjuiste verwachtingen tot een transactie (in dit geval het afsluiten of verlengen van het VIP-abonnement) besluit. Dit is in feite de kern van de klacht zoals de Commissie deze dient te beoordelen.

3)  Als klant van de informatiedienst van adverteerder dient klager, evenals de overige klanten die de uiting hebben ontvangen, bekend te worden verondersteld met de verschillende risico’s die zijn verbonden aan beleggen. Uit de klacht blijkt ook dat klager deze risico’s kent. Hij stelt echter dat de risico’s uitdrukkelijk in de bestreden uiting hadden moeten worden benoemd, althans dat de positieve mededelingen in de uiting hadden moeten worden genuanceerd. De Commissie oordeelt anders. De uiting is specifiek voor klanten van adverteerder bedoeld. Deze klanten hebben ervaring opgedaan met de dienstverlening van adverteerder en zullen de informatie die adverteerder verstrekt, evenals de aanprijzingen die zij daarover doet, daarom op waarde kunnen schatten.

4)  Ook indien adverteerder, zoals in dit geval, haar informatiedienst aanprijst door uitsluitend op financiële successen te wijzen die men kan behalen dankzij de met deze dienst te verkrijgen informatie, neemt dat niet weg dat de gemiddelde belegger die klant is van adverteerder geacht moet worden te onderkennen dat beleggingen nog steeds bepaalde risico’s inhouden. Adverteerder noemt de successen, maar niet op zodanige wijze dat men erop zal vertrouwen dat men ook alleen succes zal boeken indien men de informatie van adverteerder volgt. In de uiting is sprake van een vorm van overdrijving die de gemiddelde belegger zal herkennen. De Commissie acht het niet reëel te veronderstellen dat de gemiddelde belegger die klant van adverteerder is en tot wie de uiting is gericht, zal menen dat de in de uiting aangeprezen informatiedienst uitsluitend tot financiële successen zal leiden. Klager erkent overigens dat de in de uiting genoemde successen wel reëel en de genoemde percentages niet onjuist zijn, zodat ook in dat opzicht de uiting niet misleidend kan worden geacht.

5) De Commissie beslist op grond van het voorgaande als volgt.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken