a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00418/A

Datum:

29-11-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden uiting

Het betreft een krantenadvertentie, geplaatst in NRC op 24 augustus 2021, waarop een tiener is afgebeeld. Op de foto staat de tekst: “Bescherm je kind met informatie”. Onderaan de pagina staan een logo met daarnaast “Stichting Artsen Covid Collectief” en de tekst: “10 redenen om jouw kind de prik, voorlopig, te besparen: www.artsencollectief.nl/10 redenen.”  

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de naam van Stichting Artsen Covid Collectief in haar naam een zekere deskundigheid suggereert, terwijl het onbekend blijft welke artsen er precies achter het collectief schuilgaan. Volgens klager is het daarnaast duidelijk dat waar ACC voor staat, strijdig is met de wetenschappelijke inzichten die er nu zijn.

 

Het verweer

Het standpunt van verweerder is voor zover van belang opgenomen in het oordeel van de Commissie.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt toegelicht aan de hand van een pleitnota. De inhoud hiervan is, voor zover van belang, opgenomen in het oordeel van de Commissie.  

 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat volgens hem niet duidelijk is van wie de uiting afkomstig is. Deze klacht slaagt niet.

Onderaan de krantenadvertentie staat dat deze afkomstig is van de Stichting Artsen Covid Collectief, en wordt verwezen naar de website www.artsencollectief.nl. Op deze website staan onder het kopje “over ons, bestuur” de voorzitter, secretaris en penningmeester met naam en beroep (twee artsen, een advocaat) genoemd. Op dezelfde subpagina wordt een aantal namen genoemd van anderen (veelal artsen) die een werkgroep leiden. Van het onbekend zijn dan wel verhullen wie achter ACC schuilgaan is geen sprake. Evenmin is gebleken dat de genoemde personen zich geen arts mogen noemen, zoals door klager ter zitting is gesuggereerd.

Voor zover klager heeft willen betogen dat het gebruik van het woord “collectief” in de naam van adverteerder de indruk zou wekken dat adverteerder in het algemeen het standpunt van de Nederlandse artsen vertolkt, slaagt de klacht evenmin. Het woord collectief kan betrekking hebben op een groep en uit de website blijkt duidelijk dat het hier niet gaat om alle Nederlandse artsen maar om een groep artsen.

Niet duidelijk is tenslotte op welke reclame-uiting klager doelt met zijn stelling dat waar adverteerder voor staat strijdig is met wetenschappelijke thans geldende inzichten. De Commissie zal daarom aan die stelling voorbijgaan.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken