a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00517

Datum:

25-01-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft (blijkens de nadere toelichting van klager bij e-mail van 25 oktober 2021) de verpakking

van de Bosch accugrasmaaier CityMower 18V-300, meer specifiek het daarop staande pictogram met de tekst “300 m2”.

 

Samenvatting van de klacht

Nadat klager zich had georiënteerd op de website heeft hij de Bosch CityMower 18V-300 gekocht. Op zowel de verpakking van de accugrasmaaier als op de website staat dat er 300 m2 mee kan worden gemaaid. Na het lezen van de handleiding blijkt echter dat met de bijgeleverde accu slechts 200 m2 kan worden gemaaid zonder bij of op te laden. Voor het maaien van 300 m2 moet een andere accu worden aangeschaft. Klager vindt het misleidend dat op de verpakking “300 m2” wordt vermeld.

 

Samenvatting van het verweer

De verpakking van de door klager gekochte Bosch CityMower bevat inderdaad twee pictogrammen met de vermelding “300 m2”. Op de voorkant van de doos staan in één pictogram onder elkaar de volgende mededelingen: “300 m2”, “18V Lithium-Ion” en “34 cm” (doorsnede). Op de zijkant van de doos staat een pictogram met de tekst “300 m2 max. Lawn Size”. Deze pictogrammen en waardes zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te helpen bij het kiezen van de juiste maat maaier voor zijn gazon. Een maaier met een mesbreedte van 32 cm, zoals de CityMower 18, is bijvoorbeeld meer geschikt voor de wat kleinere tuinen tot 300 m2. Dergelijke waardes staan ook op de websites van adverteerder met de vermelding “Aanbevolen gazon tot 300 m2”. De pictogrammen en waardes zijn niet bedoeld om aan te geven dat deze specifieke maaier 300 m2 kan maaien op één batterijlading. De betreffende maaier wordt geleverd met accu’s met verschillende capaciteiten en het bereik per acculading is afhankelijk van de capaciteit (Ampère-uur Ah) van de meegeleverde accu. Daarom bevat de verpakking voor de 4Ah-versie tevens een pictogram met de tekst “up to 200 m2 per Battery Charge”. Deze waarde, die ook in de gebruiksaanwijzing van de grasmaaier staat, geeft het bereik van de accu op één lading aan. In de gebruiksaanwijzing wordt vermeld dat de grasmaaier met een 6Ah-batterij tot 300 m2 kan maaien en met een 4Ah-batterij tot 200 m2. Hoewel op de verpakking duidelijk het bereik van 200 m2 met de 4Ah-batterij wordt vermeld, begrijpt adverteerder waar bij klager op het eerste gezicht verwarring kan zijn ontstaan. Daarom is zij van plan het verpakkingsontwerp te veranderen “om eerst en vooral duidelijk te maken welk formaat gazon kan worden gemaaid met de bijgeleverde batterij.”

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Kern van de klacht is dat de mededeling “300 m2” op de verpakking van de accugrasmaaier Bosch CityMower 18V-300 misleidend is, omdat deze mededeling volgens klager de indruk wekt dat op één acculading 300 m2 kan worden gemaaid, terwijl het werkelijke bereik minder is.

2) Niet is in geschil dat op de voorzijde van de verpakking van de door klager aangeschafte Bosch accugrasmaaier een pictogram staat met (onder andere) de mededeling “300 m2” en op de zijkant een pictogram met de mededeling “300 m2 max. Lawn Size”. Blijkens het verweer heeft deze mededeling betrekking op de gazongrootte waarvoor de betreffende maaier, gelet op de breedte van de messen, geschikt is. Dat de pictogrammen deze betekenis hebben, zal naar het oordeel van de voorzitter zonder nadere toelichting door de gemiddelde consument niet als zodanig worden begrepen. Veeleer ligt voor de hand dat de gemiddelde consument de mededeling “300 m2 (max. Lawn Size)” op de doos van een accugrasmaaier zal opvatten als aanduiding van de maximale gazonoppervlakte die door de grasmaaier op één batterijlading, dus zonder tussentijds opladen, kan worden gemaaid. Dat elders op de verpakking een pictogram staat met de tekst “up to 200 m2 per Battery Charge”, neemt de verwarring over de betekenis van de twee pictogrammen met de aanduiding “300 m2” onvoldoende weg.

3) Het voorgaande leidt tot het oordeel dat op de verpakking onduidelijke informatie wordt verstrekt over de gebruiksmogelijkheden van de accugrasmaaier als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en sub b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In de mededeling van adverteerder dat zij van plan is de verpakking zo te veranderen dat duidelijk wordt gemaakt welk formaat gazon kan worden gemaaid met de bijgeleverde batterij, ziet de voorzitter aanleiding om de aanbeveling aan adverteerder te doen voor zover nodig.

4) Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken