a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2022/00055

Datum:

21-03-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Klager is tot 2020 klant geweest bij Greenchoice. Vanaf 2021 is klager meerdere keren gebeld door Greenchoice. Op 29 december 2021 heeft klager de eerste e-mail aan Greenchoice gestuurd met het verzoek geen telefonisch contact meer op te nemen. Op 4 januari 2022 heeft klager een reactie gekregen van adverteerder waarin de desbetreffende medewerker schrijft dat zij hoopt dat klager in de toekomst niet meer zo vaak gebeld wordt door Greenchoice. Na dit bericht is klager nog vier keer gebeld door adverteerder. Klager heeft foto’s overgelegd van de nummerweergave van zijn telefoon waarop de data 10, 11 en 12 januari zijn te zien. Er is sprake van telefonisch stalken.


Samenvatting van het verweer

Het kan enkele dagen duren voordat het systeem van adverteerder en het systeem van de colporteur zijn gesynchroniseerd. Hierdoor kan het voorkomen dat de ex-klant na het recht van verzet nog enkele dagen gebeld wordt. Dit zou inmiddels niet meer het geval moeten zijn.

Het oordeel van de voorzitter

Dat klager na het aflopen van de abonnementsperiode wordt gebeld namens adverteerder is in beginsel toegestaan. Oud-klanten kunnen maximaal drie jaar na afloop van een lopende dienstenovereenkomst, donateurschap of na laatste afname van een product gebeld worden door de desbetreffende adverteerder. In dit geval heeft klager gebruik gemaakt van het recht van verzet overeenkomstig artikel 12 Code voor Telemarketing 2021. Uiterlijk vier weken na het indienen hiervan, moet het verzet zijn verwerkt. De voorzitter constateert op basis van de door klager overgelegde stukken en het verweer dat adverteerder het verzet binnen deze periode heeft verwerkt. Dat neemt niet weg dat de voorzitter het in ongeveer twee weken tijd vier keer telefonisch benaderen van klager middels telemarketing een wijze acht van te hardnekkig aandringen om gebruik van de diensten van adverteerder te maken. Adverteerder heeft daardoor gehandeld in strijd met het bepaalde onder 1 van bijlage 2 bij artikel 14.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), te weten hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon. Dergelijk gedrag is onder alle omstandigheden agressief en in strijd met artikel 7 NRC. Derhalve oordeelt de voorzitter als volgt, waarbij rekening zal worden gehouden met de mededeling van adverteerder dat het recht van verzet inmiddels is verwerkt.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter oordeelt dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met artikel 7 NRC en beveelt haar, voor zover nog nodig, aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen door bij (ex-)klanten hardnekkig en ongewenst aan te dringen per telefoon.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken