a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2021/00378

Datum:

23-11-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van een Oral-B Pro2 2900 tandenborstel voor zover hierop staat:
“LI-ION-batterij: meer dan 2 weken poetsen na 1 volledige oplaadbeurt.”

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de reactie van klager op het verweer)

Het is klager gebleken dat de tandenborstel al “na een dag of 10” leeg was. Klager heeft daarop een test uitgevoerd. Hieruit bleek dat het rode lampje ging branden na 41 min en dat de tandenborstel volledig ‘dood’ was na 45,5 min. Klager heeft daarop een vervangende tandenborstel ontvangen. Ook deze voldeed niet aan de belofte van meer dan twee weken poetsen na een volledige oplaadbeurt. Klager heeft op deze wijze uiteindelijk vier tandenborstels getest. Bij alle tandenborstels ging het rode lampje branden tussen de 40,5 en 46 min. Adverteerder misleidt blijkens het voorgaande de consument met de opgegeven gebruiksduur en haalt hiermee mogelijk een commercieel voordeel ten opzichte van andere fabrikanten.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de nadere toelichting na vragen van de voorzitter)

De elektrische tandenborstels van adverteerder zijn ontworpen om met volledig opgeladen batterijen een aantal dagen te werken voordat ze moeten worden opgeladen. De looptijden variëren van model tot model en worden beïnvloed door de duur en frequentie van gebruik evenals de normale batterijontlading wanneer de tandenborstel niet in gebruik is. De oplaadbare tandenborstelgrepen van adverteerder worden regelmatig getest als onderdeel van seriële monitoring tijdens de productie om ervoor te zorgen dat aan kwaliteitsspecificaties wordt voldaan. Voor seriële monitoring wordt gebruik gemaakt van laboratoriumtesten. Testen uitgevoerd door personen zijn te complex voor seriële monitoring. De seriële monitoringtesten omvatten daarom het uitvoeren van een aantal laboratoriumevaluaties om ervoor te zorgen dat de testomstandigheden niet kunnen verschillen en dat variabelen worden geëlimineerd om consistente bewaking van de kwaliteitscontrole mogelijk te maken. De looptijd van de batterij wordt gemeten door de tijd vast te stellen die nodig is om de batterij van de tandenborstel volledig te ontladen wanneer deze wordt gebruikt in de ‘Dagelijkse Reinigingsmodus’ onder een belasting van 2N. Een kracht van 2N wordt gebruikt om de normale kracht tijdens het poetsen na te bootsen. De ‘Dagelijkse Reinigingsmodus’ is gekozen omdat deze wordt aanbevolen voor het dagelijks routinematige reinigen en deze het meest wordt gebruikt door de consument. Het is tevens de modus die met de hoogste frequentie werkt en die het meeste vermogen uit de batterij haalt. De looptijd ligt routinematig ruim boven de minimaal opgegeven looptijd. De gegevens van de periodieke monitoringtests van de afgelopen twee jaar zijn verzameld in het door adverteerder overgelegde testrapport. Hieruit blijkt een minimaal gemeten looptijd voor de PRO 2 handgreep van 68 minuten. Een kleine hoeveelheid ontlading van de batterij tussen twee gebruiksbeurten komt voor. Rekening houdend daarmee zal het product ongeveer 66,8 minuten werken (gelijk aan 16,7 dagen) wanneer tweemaal per dag gedurende twee minuten per keer wordt gepoetst. Om de maximale gebruiksduur te bereiken, moet de batterij volledig zijn opgeladen. Er kunnen zich ongewone situaties voordoen die van invloed zijn op het opladen. De Consumenten Service van adverteerder heeft aan klager vragen gesteld om vast te kunnen stellen of er ongewone omstandigheden waren die van invloed konden zijn op de prestaties van zijn tandenborstel. Dit was blijkbaar niet het geval. Daarnaast kunnen bepaalde gebruiksgewoonten van invloed zijn op de levensduur van de batterij. Wat thuis niet gemeten kan worden, is de poetsdruk. Dit is een onbekende factor die ertoe kan leiden dat de gebruiksduur niet gehaald wordt. Adverteerder is niet bekend met andere klachten over de levensduur van de batterij.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Kern van de klacht is dat de op de verpakking vermelde gebruiksduur van de handgreep van de elektrische tandenborstel (“meer dan 2 weken poetsen na 1 volledige oplaadbeurt”) niet wordt waargemaakt. Klager heeft gemotiveerd gesteld dat uit zijn metingen blijkt dat de tandenbostel na volledig opladen maximaal 46 uur werkt, hetgeen bij twee poestbeurten van elk twee minuten per dag resulteert in een gebruiksperiode van ongeveer 11 dagen. Klager heeft dit getest aan de hand van vier verschillende tandenborstels van hetzelfde model en heeft hiervan gedetailleerd de resultaten beschreven. Adverteerder heeft tegenover deze klacht een testrapport overgelegd waaruit blijkt hoe de tandenborstel is getest en welke resultaten daarbij zijn gemeten, hetgeen de basis vormt voor de op de verpakking geclaimde gebruiksduur. Bij de metingen door adverteerder is de tandenborstel op een bepaald oppervlak (een spiegel) gezet onder condities (met druppend water) die kennelijk bedoeld zijn om de situatie in de mond na te bootsen waarbij is gemeten hoelang de tandenborstel continu blijft werken indien daarop een kracht van 2N wordt uitgeoefend.

2)  De voorzitter ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de juiste uitvoering van het onderzoek naar de gebruiksduur van de tandenborstel door adverteerder. Dit onderzoek heeft, zoals adverteerder desgevraagd heeft onderbouwd, specifiek betrekking op de door klager bedoelde tandenborstel. De voorzitter merkt op dat in het onderzoek is gemeten hoelang de elektrische tandenborstel continu blijft werken. In de praktijk gebruikt men echter een tandenborstel niet continu maar per poetsbeurt (volgens de gebruiksaanwijzing van adverteerder in totaal twee minuten per afzonderlijke poetsbeurt). Mede hierom kan er niet zonder meer van uit worden uitgegaan dat de laboratoriumtest zal leiden tot hetzelfde resultaat als de consument in de praktijk gemiddeld zal ervaren met de gebruiksduur van de bewuste tandenborstel. Uitgaande van de juistheid van de praktijkmetingen van klager, die adverteerder op zich niet heeft weersproken, is de conclusie dat er discrepantie bestaat tussen de in het laboratorium gemeten maximale gebruiksduur en de maximale gebruiksduur die de consument ervaart. Deze discrepantie is niet verwaarloosbaar.

3)  De uiting wekt verkeerde verwachtingen nu deze uitgaat van de gebruiksduur onder laboratorium omstandigheden, terwijl de gemiddelde consument op grond van de uiting een gebruiksduur verwacht die overeenstemt met de praktijk. De mededeling “meer dan 2 weken poetsen na 1 volledige oplaadbeurt” kan immers moeilijk anders worden begrepen dan dat men in de praktijk daadwerkelijk ruim twee weken kan poetsen zonder tussentijds te hoeven opladen. Adverteerder heeft echter slechts aangetoond dat dat in een laboratoriumopstelling, waarbij tandenpoetsen is nagebootst, het geval is. Aldus is niet alle essentiële informatie over het product op duidelijke wijze verstrekt als bedoeld onder c van artikel 8.3 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken