a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00128

Datum:

10-05-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een brief van Thermo Solutions, gericht aan het adres van klager, met als titel “Doet u ook mee? Wij isoleren binnenkort in de Bonairestraat”.

De samenvatting van de klacht

De mededeling “Doet u ook mee? Wij isoleren binnenkort in de Bonairestraat”, wekt bij klager de indruk dat er al andere bewoners zijn die dit doen en dat klager mogelijk een betere prijs krijg omdat het een collectief betreft. Telefonisch contact met adverteerder biedt ook een keuzemenu aan met “Collectief isolatie”. Nadat klager geïnformeerd heeft, blijkt dat adverteerder helemaal niet binnenkort in de straat van klager komt isoleren. Klager vindt dat er sprake is van misleidende reclame.

Het verweer

De zienswijze van klager is niet hoe adverteerder werkt en adverteerder ziet dit als een verschil van mening. Adverteerder wil een transparant bedrijf zijn. Adverteerder werkt wijkgericht en heeft hier nooit eerder klachten over gehad.

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de reclame-uiting gericht aan het adres van klager staat: “Doet u ook mee? Wij isoleren binnenkort in de Bonairestraat”.

2)  De voorzitter oordeelt dat de gemiddelde consument deze tekst zo zal opvatten dat er binnenkort isolatiemaatregelen worden verricht in de Bonairestraat en dat hiervan gebruik kan worden gemaakt. Het werkwoord “meedoen” impliceert immers dat men zich kan aansluiten bij een collectief.
Niet weersproken is dat de isolatiemaatregelen niet op korte termijn in die straat zullen plaatsvinden.

3)  Omdat in werkelijkheid geen isolatiemaatregelen op korte termijn werden verricht in de Bonairestraat en men zich niet kon aansluiten bij een collectief, oordeelt de voorzitter dat er onjuiste en dubbelzinnige informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product, te weten de beschikbaarheid en de uitvoering als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC, zodat wordt beslist als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC.
De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken