a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00067

Datum:

22-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de weergegeven prijs op het schap 7-up free lemon lime in een van de filialen van Jumbo en de volgende “Euro’s goedkoper” regel van Jumbo,” Wijkt de kassaprijs van een product af van de schapprijs? Dan krijg je het product maximaal 1 keer gratis.”

Samenvatting van de klacht

Op 24 januari 2022 heeft klager een 1,5 literfles  7-up free lemon lime gekocht bij adverteerder. Op de schappen stond een prijs van € 1,26 per stuk en bij de kassa werd het product gescand voor een prijs van € 1,39. Dit is misleidend. Klager heeft adverteerder hierop aangesproken. Adverteerder heeft de regel ‘laagste prijs garantie’ en dit betekent dat als de prijs van het product van hetzelfde merk lager is bij een andere supermarkt, de consument dit product gratis meekrijgt. Ook heeft adverteerder de regel dat als de prijs op het schap anders is dan de scanprijs de consument het product  gratis krijgt. Adverteerder wilde dat hier echter niet doen. Terwijl klager een maand geleden hetzelfde aan de hand had. Toen is toegezegd dat de prijs zou worden aangepast, maar dat is niet gebeurd.

Samenvatting van het verweer

Adverteerder begrijpt de klacht zo dat er een beroep is gedaan op “Euro’s goedkoper”, maar dat daar geen gehoor aan zou zijn gegeven. Onderdeel van “Euro’s goedkoper” is de laagste prijsgarantie, maar ook de situatie waarin de schap prijs en kassaprijs niet overeenkomen. Daar is in dit geval sprake van.
Onder verwijzing naar de ‘spelregels’ op de website over “Euro’s goedkoper” licht adverteerder dit als volgt toe. In dit geval week de schap prijs (€ 1,26) af van de kassaprijs (€ 1,39). Klager had daarom het recht om het product één keer gratis mee te krijgen. Nadat klager had geconstateerd dat de kassaprijs afweek van de schap prijs is hij naar de servicebalie gegaan. Vervolgens is één fles 7-up gratis meegegeven. Dit volgt ook uit de kassabon die klager heeft overgelegd. Uit de kassabon volgt dat klager één fles 7-up gratis heeft meegekregen en één fles heeft betaald. De tweede fles kan klager op grond van de spelregels niet gratis meekrijgen. Om klager tegemoet te komen heeft zij het verschil tussen de schap prijs en kassaprijs (€ 0,13) afgehaald van de prijs van de tweede fles. Dit was adverteerder niet verplicht, maar heeft zij als service gedaan.

Het oordeel van de voorzitter

De kern van de klacht is dat klager de juistheid bestrijdt van de mededeling van adverteerder “Euro’s goedkoper”, wat onder mee betekent dat één gratis product wordt verstrekt als de kassaprijs afwijkt van de schap prijs. Klager heeft in dit verband gesteld dat  bij de aankoop van de fles 7-up en ook in het verleden door adverteerder ten onrechte geen uitvoering is gegeven aan “Euro’s goedkoper”. Klager heeft in dit verband verwezen naar een printscreen van de schap prijs van de 7-up en de betreffende kassabon. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.
Adverteerder heeft bij verweer voldoende aannemelijk gemaakt dat er in het onderhavige geval sprake is geweest van een juiste uitvoering van “Euro’s goedkoper”. Klager zag op het schap een prijs die bleek af te wijken van de kassaprijs. Adverteerder heeft daarom aan klager, conform haar spelregels, één gratis fles 7-up meegegeven. De tweede fles 7-up heeft klager betaald en hierop heeft adverteerder een korting toegepast voor het verschil tussen de schapprijs en de kassaprijs. Nu adverteerder heeft gehandeld in overeenstemming met de, vooraf door haar bekend gemaakte, spelregels, slaagt de klacht van klager niet.
Nu de klacht niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken