a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00379

Datum:

02-11-2022

Uitspraak:

RCC Ged. Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van het product “CoolBest Premium Orange” van adverteerder.

Op de voorzijde staat onder meer:

“now in a plant based pack!”

en

“CoolBest

 We keep it cool, you get the best!”

en   

“best in test!”.

Op de achterzijde staat onder meer:

“CoolBest
100% taste
only when our Brazilian oranges are perfectly ripened, they are carefully hand-picked, pressed
within 24 hours and continuously cooled to optimally preserve the best taste and vitamin c.
we keep it cool, you get the best!
en
“vitamin c and folic acid support our immune system and potassium contributes to the maintenance of normal blood pressure”.
Op één zijkant staat onder meer:  
“ingrediënten: sinaasappelsap uit concentraat”
en
“keep me cool/(…) gekoeld bewaren (max 7 0C)”
en
“sinaasappelsap uit concentraat, kort verhit”.  
Op de andere zijkant staat onder meer:  
“plant based pack
Our packs are 100% linked to plant-based materials and 100% reusable. In this way we contribute to a reduction in CO2 emissions. Take a look at www.coolbest.com for more information”.

 

De klacht  

Klager heeft de volgende bezwaren.

1.

Met de naam “CoolBest Premium Orange”, de slogan “We keep it cool, you get the best” (“wij houden het gekoeld, jij krijgt het beste”, aldus klager) en de uitleg dat de sinaasappels binnen 24 na het plukken geperst en vanaf dan continu gekoeld worden, beweert de fabrikant dat het onderhavige sinaasappelsap niet verhit is geweest.
 
Volgens de ingrediëntendeclaratie is de drank echter gemaakt van een concentraat. De techniek om het concentraat te verkrijgen, is uitgelegd op adverteerders website (www.coolbest.nl/duurzaamheid – onder Duurzaam transport naar Nederland):
“Concentreren is het proces waarbij een deel van het water uit het sap wordt gehaald door het sap te verhitten.”
Daarna wordt het sap, eenmaal weer aangelengd met water, nog eens verhit om ziektekiemen te doden. Dit is op de zijkant van de verpakking uitgelegd met de woorden “Sinaasappelsap uit concentraat, kort verhit”, aldus klager.
Anders dan wordt gesuggereerd met de naam, de slogan en toelichting op de zijkant, is de inhoud
van de verpakking dus minstens op twee momenten ongekoeld en zelfs (flink) verhit geweest.
Daarmee zijn de claims over (continu) koelen onwaar. Gelet hierop verzoekt klager de Commissie te oordelen dat de reclame-uiting misleidend is.
 
2.
Bij het verhitten van sinaasappelsap gaat veel vitamine C verloren. Dat bevestigt onder
andere het Voedingscentrum: “Versgeperst sap bevat tot ongeveer 50% meer vitamine C dan
sap uit concentraat” (https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/sinaasappelsap.aspx-
onder Vitamine C).
Ook gaan aroma’s, die smaak geven aan het sap, deels verloren bij het maken van een concentraat. (prof. dr. F.J.P.H. Brouns, emeritus hoogleraar gezonde voeding aan
de Universiteit Maastricht, in de uitzending van het tv-programma Kassa op 29 oktober 2016.
Sinaasappelsap uit concentraat bevat dus minder vitamine C en minder aroma dan vers sap of sap dat niet uit concentraat komt. De belofte dat de drank “100% Taste” bevat, is daarmee onwaar. Ook de methode, die de fabrikant omschrijft als “(…) to optimally preserve the best taste and vitamin C” is leugenachtig, aldus klager. Door een concentraat te gebruiken, gebeurt immers het tegenovergestelde.
Gelet op het bovenstaande verzoekt klager de Commissie te oordelen dat de mededelingen over optimale smaak en vitamine C misleidend zijn.
 
3.
In opvallende kleuren staat op de voorkant: “Now in a plant based pack” (“nu in een plantaardige verpakking”, aldus klager). Deze claim suggereert dat de verpakking is gemaakt van plantaardig materiaal. Deze suggestie is onjuist, omdat de verpakking deels van aluminium is gemaakt, zo staat op de website (https://coolbest.nl/duurzaamheid/-onder ‘Duurzame pakken’). Aluminium is een metaal, geen plantaardig materiaal.
 
Verder staat op de website van de fabrikant, in piepkleine lettertjes, dat de fabrikant de claim doet op basis van een certificering met een “mass balance system”. Dat is een ingewikkelde
rekentruc, aldus klager. Feitelijk weet een producent niet of er fossiele grondstoffen in een verpakking zitten. Zo staat op de website van CoolBest: “Omdat de plant based materialen gemixt worden met de fossiele grondstoffen, is het percentage plant based materialen per pak niet te bepalen” (https://coolbest.nl/coolbest-for-the-world/).
 
Elke verpakking bevat dus aluminium en een onbekend aandeel aan fossiele grondstoffen. Een consument in de supermarkt kan dat niet weten, omdat die slechts af kan gaan op de buitenkant van de verpakking. Daar is geen aluminium zichtbaar. Een consument zou de verpakking op een
composthoop kunnen gooien, in de veronderstelling dat de verpakking geheel plantaardig is.
Feitelijk gooit hij daarmee aluminium en fossiele plastics in de natuur.
Met de claim “Now in a plant based pack!” maakt adverteerder zich schuldig aan zowel greenwashing als misleiding, aldus klager.
 

Het verweer

 Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
De slogan “We keep it cool, you get the best” verwijst naar het hele traject van gekoeld
afvullen, gekoeld bewaren tot aan de gekoelde distributie naar de supermarkten toe. Door dit
traject niet boven de 7 graden Celsius te houden en het sap na verwerking gekoeld te
bewaren, zorgt Riedel ervoor dat de kwaliteit en voedingsstoffen aantoonbaar beter bewaard blijven.
 
Bij de verwerking van het fruit tot sap is Riedel ook sterk gericht op kwaliteit; zij doet er alles aan
om een zo lekker mogelijk sap te maken waarin de voedingsstoffen zo goed mogelijk bewaard
blijven. Zoals ook het Voedingscentrum stelt: “de hoeveelheid vitamine C in sinaasappelsap
varieert en hangt onder andere af van het sinaasappelras, de groeicondities, de rijpheid, de
bewerking en het transport”. Dit geldt eveneens voor de smaak van het product, aldus Riedel.
 
Riedel gebruikt slechts specifieke sinaasappelrassen en alleen bomen vanaf een bepaalde leeftijd, met een goed ontwikkeld wortelstelsel. Het fruit wordt met de hand geplukt als het optimaal rijp is.  In de fabriek vinden vervolgens nog extra visuele checks en selectiestappen plaats en zijn de
sinaasappels binnen 24 uur na pluk verwerkt en diepgevroren opgeslagen.
Voor de verwerking hanteert Riedel extra milde persprocessen. Het fruit wordt geconcentreerd onder vacuüm, waardoor bij een lagere temperatuur een deel van het water uit het sap wordt gehaald. Hierdoor is het sap betaalbaar en minder belastend voor het milieu. Met concentraat wordt namelijk 83% minder volume vervoerd en wordt de CO2 uitstoot met 39,5% verminderd. In de fabriek van Riedel krijgt het sap een milde verhitting om het iets langer houdbaar te maken, waarna het gekoeld wordt.
 
Door bovenbedoelde strenge selectie op ras, groeiconditie, verwerking, opslag en processen zorgt Riedel ervoor dat haar sinaasappelsap van de beste kwaliteit is. In 2020 heeft zij een marktonderzoek laten uitvoeren door Essensor waarbij het totaaloordeel voor CoolBest op een 9 puntsschaal (6.8) hoger was dan “not from concentrate” producten zoals ‘Innocent’ (6,6) en significant hoger dan ‘Albert Heijn vers’ (6,4).
 
Wat betreft vitamine C is in de wetgeving vastgelegd wanneer de claim “bron van vitamine x”
gemaakt mag worden. Dit is bij 7,5% van de dagelijkse referentie inname (DRI). CoolBest bevat
43% van de dagelijkse referentie inname. Van misleiding is dus geen sprake, aldus klager.

Klager refereert ook aan een artikel van prof. dr. F.J.P.H. Brouns. Hierin staat onder meer dat sap uit concentraat niet ongezonder is dan versgeperst sap. Het is hetzelfde product, want de inhoudsstoffen blijven hetzelfde. Er is alleen water weggehaald en toegevoegd. Wel kunnen de aroma’s verdwijnen, waardoor het sap minder naar sinaasappel gaat ruiken.

Riedel is hier natuurlijk ook van op de hoogte. Bij het concentreren verdampen er naast water ook een aantal geur- en smaakbestanddelen van sinaasappelsap die vluchtiger zijn dan water. Bij de CoolBest sinaasappels worden deze bestanddelen opgevangen en weer toegevoegd, zodat het sap uiteindelijk alle geur en smaak van het fruit bevat. Dit is in lijn met de Europese vruchtensappen richtlijn 2001/112/EG en zorgt ervoor dat CoolBest ook beter scoort op smaken dan “not from concentrate” producten, aldus Riedel.
 
De mededeling “Now in a plant based pack” is gebaseerd op het gebruik van plastic, geproduceerd van tall olie, in de verpakkingen van CoolBest. Tall olie is een hars, afkomstig van naaldbomen en dus een plantaardig product. Vanwege de lagere CO2 uitstoot van verpakkingen met plastic van plantaardig materiaal is Riedel voorstander van het gebruik van tall olie. Een recent uitgevoerde LCA (levenscyclusanalyse) waarin Riedel de overstap van haar petflesjes naar kartonnen verpakkingen heeft onderzocht, toont aan dat Riedel met die overstap een CO2 reductie van 71% realiseert. De tall olie gaat mee in het reguliere proces met fossiele grondstoffen, omdat het opzetten van een separaat proces veel kosten met zich mee zou brengen. Dit systeem op basis van massa balans is ISCC gecertificeerd en hoewel de exacte hoeveelheid plastic van plantaardige oorsprong per verpakking niet bekend is, is wel geborgd dat er niet meer verpakkingen met de claim ‘plant based pack’ worden verkocht dan de hoeveelheid die geproduceerd kan worden met de hoeveelheid gebruikte tall olie.
 
Dat op de zijkant van de bestreden verpakking staat: “100% linked to plant-based materials” klopt
inderdaad niet, omdat de verpakking ook aluminium bevat. Bij “overgang van de verpakkingen” zal Riedel dit percentage wijzigen in 95%. Verwezen wordt naar een bij het verweer gevoegd voorbeeld van een recente verpakking. Ook op de website staat nu een percentage van 95%.
Overigens is Riedel met de leverancier van de verpakkingen bezig om ook het aluminium laagje uit haar pakken te gaan halen.
 
Naar de mening van Riedel nodigt de verpakking met de tekst ‘plant based pack’ de consument niet uit om het product op de composthoop te gooien. Mochten hierover toch nog twijfels bestaan, dan worden deze weggenomen door het logo ‘verpakking bij drankenkartons’. Dit logo staat al op een deel van de verpakkingen van Riedel en zij gaat dit doortrekken naar alle CoolBest verpakkingen.
 

De repliek

 
De repliek wordt als volgt samengevat.
 
Ad bezwaar 1 (“We keep it cool, you get the best” & “continuously cooled”).
Adverteerder beweert dat het sap voortdurend onverhit is geweest en dat de consument daarom “het beste” krijgt. In het verweer bevestigt adverteerder echter dat ze het sap verhit. Dit betekent dat de claims dat het sap voortdurend gekoeld of onverhit is geweest onjuist en daarom misleidend zijn.
 
Ad bezwaar 2 (“100% Taste” & “…optimally preserve the best taste and vitamin C”).
Klager betwist niet dat adverteerder de claim ‘bron van Vitamine x’ mag voeren.
Verder schrijft de Europese vruchtensappen richtlijn alleen voor wat mag, niet welk procedé de beste smaak oplevert. Klagers bezwaar is niet dat deze richtlijn niet wordt nageleefd, maar betreft de claim over de optimaal bewaard gebleven smaak en het vitaminegehalte.
Voornoemde richtlijn bevestigt overigens wat ook het Voedingscentrum schrijft: door
verhitting van sap gaat veel vitamine C verloren. CoolBest (sap uit concentraat) bevat maar 34mg
vitamine C per 100ml, terwijl vers sinaasappelsap 48mg per 100ml bevat
(https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/sinaasappelsap.aspx]). Dat is ruim 40% meer.
Verder bevestigt Riedel in haar verweer dat er aroma’s verdwijnen tijdens het procedé. Hoewel deze later misschien weer worden toegevoegd, is van ‘optimaal behouden’ dus geen sprake.
Gelet op het bovenstaande zijn de claims over smaak en vitaminen onwaar en daarmee misleidend.
 
Ad bezwaar 3 (“100% linked to plant-based”).
Adverteerder lijkt in te zien dat deze claim onjuist en misleidend is. Zij stelt dat op een deel van de
verpakkingen een logo staat waaruit zou blijken dat de verpakking bij drinkkartons moet. Dat logo staat niet op de bestreden verpakking.
Los hiervan, bestaat niet elke verpakking met deze claim uit plantaardig materiaal. De claim slaat namelijk niet op een specifieke verpakking, maar op een rekentruc. Dat weet de consument in de supermarkt niet, omdat de betreffende disclaimer niet op de verpakking staat. Dat maakt deze claim misleidend, aldus klager.
 


De dupliek

 
De dupliek wordt als volgt samengevat.
 
Zowel de slogan “we keep it cool, you get the best” als de mededeling “continuously cooled” refereert aan het volledig gekoelde proces buiten het concentreren en pasteuriseren van het product. Door dit traject niet boven de 7 graden Celsius te houden en het sap na verwerking gekoeld te bewaren, zorgt Riedel ervoor dat de smaak en voedingsstoffen aantoonbaar beter bewaard blijven dan wanneer het product in de hiervoor genoemde stappen in het proces niet gekoeld is.
Riedel kan zich erin vinden dat klager stelt dat het woord “continuously” op de bestreden
verpakking niet correct is. Zij zal de verpakking op dit punt aanpassen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de continuïteit van de gekoelde stappen binnen het
volledige proces. Aangezien Riedel op de verpakking duidelijk aangeeft dat het om een sap van concentraat gaat en de wettelijke benaming aangeeft dat het sap kort verhit is, is de onduidelijkheid op de verpakking verholpen, aldus Riedel.

De Europese Europese vruchtensappen richtlijn beschrijft in de definities het toevoegen van aroma onder punt 1 en 2. Deze richtlijn heeft inderdaad alleen betrekking op het procedé waar de aroma’s die verloren gaan tijdens het concentreren weer toe worden gevoegd. In de richtlijn is geen procedé beschreven wat de beste smaak oplevert.
De beste smaak wordt behaald door een jarenlange intensieve samenwerking en stappen die Riedel heeft gemaakt in de keten. De aroma’s en vitaminen worden vervolgens door het
invriezen en het gekoelde proces optimaal bewaard ten opzichte van wanneer deze stappen niet gekoeld zijn. Riedel plukt het fruit op het moment dat het optimaal rijp is voor de beste smaak. Het vitamine C gehalte is dan lager dan wanneer het fruit onrijp is. Het sinaasappelsap is echter nog steeds rijk aan vitamine C en door de manier van werken hoger dan gemiddeld. Dit is zichtbaar in de grafiek in bijlage 1 bij de dupliek. Het verlies van vitamine C is dan ook lager dan wat de cijfers van de klager doen vermoeden.
De claim met betrekking tot de beste smaak refereert aan een onafhankelijk consumentenonderzoek uitgevoerd door Essensor, waar Riedel bij verweer al naar verwees.
 
Riedel ziet in dat de 100% plant based claim onjuist is. Zij zal dit waar nodig wijzigen in het
correcte percentage, namelijk 95%.
Juist is dat het logo met betrekking tot recycling van de verpakking niet op de bestreden verpakking staat. De reden is dat niet in elk land waar de verpakking verkocht wordt, een dergelijk logo correct is. In verschillende regio’s wordt gebruik gemaakt van verschillende afvalverwerkingssystemen. Een mogelijkheid is het doorvoeren van een algemeen logo op de verpakking waarin duidelijk wordt aangegeven dat het om een recyclebare verpakking gaat en dat deze in een desbetreffende afvalbak moet worden weggegooid, aldus Riedel. Deze zogenoemde “mobius loop” en “tidy man” (zie bijlage 2 bij de dupliek) zal Riedel aanbrengen op de aangepaste verpakking.
 
Zoals in het verweer vermeld, mag Riedel de claim “plant based pack” hanteren op basis van een massa balans systeem dat ISCC gecertificeerd is. Zij claimt en op de verpakking dan ook dat haar  verpakkingen gelinkt zijn aan plant based materialen. Zoals toegelicht gaat tall olie mee in het reguliere proces met fossiele grondstoffen, omdat het opzetten van een separaat kosten met zich mee zou brengen. Hoewel de exacte hoeveelheid plastic van plantaardige oorsprong per verpakking dus niet bekend is, is wel geborgd dat er niet meer verpakkingen met de claim ‘plant based pack’ worden verkocht dan de hoeveelheid die geproduceerd kan worden met de hoeveelheid gebruikte tall olie.

 

De mondelinge behandeling

 
Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht, aan de hand van aan de Commissie overgelegde pleitnota’s. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel. 
 

Het oordeel van de Commissie

Voor zover klager ter zitting heeft verzocht om een algemene uitspraak van de Commissie over wat zij toelaatbaar acht, stelt de Commissie voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de bestreden reclame-uiting. Zij spreekt zich niet in het algemeen uit over wat toelaatbaar is in reclame.  

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1 en 2.    

Deze bezwaren lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
De kern ervan is dat (i) voor de consument niet duidelijk is dat het productieproces van “CoolBest Premium Orange” tweemaal gepaard gaat met verhitting en dat (ii) gezien deze verhitting de mededeling “and continuously cooled to optimally preserve the best taste and vitamin c” niet juist is. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Tussen partijen staat vast dat tijdens het productieproces van “CoolBest Premium Orange” tweemaal sprake is van verhitting, namelijk in Brazilië, bij het maken van een concentraat, en in de fabriek in Nederland, waar het sap kort wordt verhit ofwel gepasteuriseerd. Naar deze laatste verhitting verwijst de mededeling op de verpakking “sinaasappelsap uit concentraat, kort verhit”, zo heeft Riedel desgevraagd ter zitting meegedeeld.

Bovenbedoelde tweevoudige verhitting valt naar het oordeel van de Commissie niet te verenigen met de mededeling “our Brazilian oranges are (…) continuously cooled to optimally preserve the best taste and vitamin c”. Hier wordt namelijk gesteld dat een voortdurende ofwel ononderbroken koeling bijdraagt aan een optimaal behouden van “the best taste and vitamin c”. Gezien de tweevoudige verhitting is er in werkelijkheid echter geen sprake van voortdurende koeling. Nu wat dit betreft op de verpakking onjuiste voedselinformatie wordt gegeven, acht de Commissie de uiting in strijd met:

– artikel 7 lid 1 aanhef en onder a in verbinding met artikel 7 lid 4 aanhef en onder b van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en met

– artikel 7 lid 2 in verbinding met artikel 7 lid 4 aanhef en onder b van diezelfde verordening, en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

In artikel 7 lid 1 van voornoemde verordening is, voor zover hier van belang, bepaald:

“Voedselinformatie mag niet misleidend zijn, met name niet:

a) ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de (…) wijze van vervaardiging of productie”.

In artikel 7 lid 2 van voornoemde verordening is, voor zover hier van belang, bepaald:
“Voedselinformatie is nauwkeurig, duidelijk en voor de gemiddelde consument gemakkelijk te begrijpen”

Artikel 7 lid 4 aanhef en onder b luidt, voor zover hier van belang:

 “De leden 1, 2 en 3 gelden ook voor:

(…)

b. (…) de verpakking (…)”.

In verband met het bovenstaande overweegt de Commissie nog het volgende.

Ook indien de consument bij zorgvuldige bestudering van de gehele verpakking zal constateren dat op een zijkant tussen diverse andere mededelingen staat: “ingrediënten: sinaasappelsap uit concentraat” en “sinaasappelsap uit concentraat, kort verhit” neemt dat de misleiding niet weg.

Van de gemiddelde consument kan namelijk niet zonder meer worden verwacht dat deze weet dat het maken van een concentraat gepaard gaat met verhitting, met andere woorden, dat hij begrijpt dat er vóór de wel uitdrukkelijk op de verpakking vermelde verhitting (“sinaasappelsap uit concentraat, kort verhit”) reeds een eerdere verhitting heeft plaatsgevonden.   

Verder heeft Riedel niet weersproken dat door deze eerste verhitting vitamine C verloren gaat en aroma’s tijdelijk verloren gaan. Weliswaar ligt in de uiting, anders dan klager lijkt te veronderstellen, niet de suggestie besloten dat “CoolBest Premium Orange” meer vitamine C en aroma bevat dan vers sap of sap dan niet uit concentraat komt, maar de mededeling “continuously cooled” in relatie tot “the best taste and vitamin c” geeft in elk geval een te rooskleurig beeld. Niet duidelijk is dat Riedel hier het oog heeft op het (buiten het concentreren en pasteuriseren) gekoelde proces en het -naar Riedel stelt- daarmee samenhangende hogere vitamine C gehalte en behoud van smaak, dan bij gepasteuriseerde sappen uit concentraat die niet via een gekoeld proces verwerkt zijn. Door deze onduidelijkheid valt niet uit te sluiten dat consumenten bij het onderhavige sap zullen denken aan vers sap en geen aanleiding zullen zien om op de verpakking te zoeken naar verdere informatie over de aard van het sap.    

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van Riedel dat zij het woord “continuously” op de bestreden verpakking niet correct vindt en de verpakking op dit punt zal aanpassen. Ter zitting heeft zij een afdruk overgelegd van een aangepaste tekst, waarin het woord “continuously” ontbreekt. Desgevraagd heeft Riedel meegedeeld dat deze verpakking naar verwachting binnen 8 tot 10 weken in de winkel verkrijgbaar zal zijn. In deze aanpassing ziet de Commissie aanleiding om op dit punt een aanbeveling “voor zover nodig” te doen.

Voor zover klagers bezwaar ook gericht is tegen het gebruik op de onderhavige verpakking van de naam “CoolBest Premium Orange” en de slogan “We keep it cool, you get the best!” ziet de Commissie in de klacht geen, althans niet voldoende aanleiding om de verpakking ook wat betreft  (één van) deze, meer algemeen luidende tekstgedeelten in strijd met de NRC te achten. De Commissie acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument deze op het oog losstaande teksten in verband zal zien met het feit dat CoolBest zich in het koelschap van de winkel bevindt. Ook voor zover deze teksten in relatie tot de overige tekst op de verpakking worden beschouwd, is de Commissie van oordeel dat de naam en/of slogan geen onjuiste suggestie bevatten.  

Ad 3.

Op de voorzijde van de verpakking staat zonder nadere toelichting of verwijzing naar verdere informatie: “now in a plant based pack!”.

Op één van de zijkanten staat:  
“plant based pack
Our packs are 100% linked to plant-based materials and 100% reusable. In this way we contribute  
 to a reduction in CO2 emissions. Take a look at www.coolbest.com for more information”.
Beide tekstgedeelten moeten worden aangemerkt als een milieuclaim als bedoeld in artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC).
 
In artikel 2 MRC staat:

“Milieuclaims mogen geen mededelingen, afbeeldingen of suggesties bevatten waardoor de consument misleid kan worden over milieuaspecten van de aangeprezen producten, of over de bijdrage van de adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon en veilig leefmilieu in het algemeen”.

Artikel 3 MRC luidt:

“Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan het bewijsmateriaal”.

Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder er, in reactie op de klacht, niet in geslaagd de juistheid van bovenbedoelde claims aan te tonen. Door de absolute claim “now in a plant based pack!” wordt gesuggereerd dat de verpakking geheel plantaardig is. Dit is echter niet het geval, in de eerste plaats omdat, zoals adverteerder heeft erkend, de verpakking deels uit aluminium bestaat. Verder heeft adverteerder meegedeeld dat de mededeling “now in a plant based pack!” gebaseerd is op het gebruik van plastic, geproduceerd van tall olie ofwel plantaardig materiaal, waarbij de tall olie (uit oogpunt van kosten) meegaat in het reguliere proces met fossiele grondstoffen. Het betreft een systeem op basis van massa balans dat ISCC gecertificeerd is, waarbij de exacte hoeveelheid plastic van plantaardige oorsprong per verpakking niet bekend is, aldus adverteerder. Op de website staat ook: “Omdat de plant based materialen gemixt worden met de fossiele grondstoffen, is het percentage plant based materialen per pak niet te bepalen” (https://coolbest.nl/coolbest-for-the-world/), zo heeft klager meegedeeld.

De Commissie begrijpt hieruit dat het “plant based pack” een onbekend deel fossiele grondstoffen bevat. Ook om deze reden is de verpakking niet geheel plantaardig te noemen.   

Adverteerder heeft meegedeeld de verpakking te zullen aanpassen in die zin dat vermeld wordt: “Our packs are 95% linked to plant-based materials” in plaats van “Our packs are 100% linked to plant-based materials”. De juistheid van laatstvermelde zinsnede is reeds hierom evenmin aangetoond.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de verpakking in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder ad 1 en 2 acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.   

Gelet op het oordeel onder ad 3 acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken