a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00812

Datum:

03-10-2012

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft eentelevisiecommercial uit de serie “Perfect life, perfect deals” van Vodafone.

Te zien is hoe Winston Gerschtanowitz zich op een tropisch strand gereed maakt om te gaan duiken, terwijl hij de plek en de kleur van de flippers “perfect” noemt en de bevolking “behulpzaam”. Nadat hij heeft gezegd “Overal perfecte ontvangst”, duikt hij onder water, waarna hij de overgaande telefoon opneemt met de woorden “Met Winston. Ja, perfecte vakantie, perfecte deal”.

Vervolgens verschijnt de volgende tekst in beeld:

“ Bel+sms+internet

In 42 landen

€ 2 per dag

Perfect life, perfect deals.”

 

De klacht

 

In het spotje beweert adverteerder overal perfecte ontvangst te hebben. Dat is niet waar. Volgens de klantenservice kan binnenshuis geen dekking worden gegarandeerd. De reclame is daarom misleidend.

 

Het verweer

 

De televisiecommercial is onderdeel van een serie commercials waarin het perfecte leven van het personage en de perfecte deals die Vodafone voor hem heeft, centraal staan. Het perfecte leven wordt in de commercials over-the-top weergegeven. In de onderhavige commercial is het personage op vakantie op een fictieve perfecte buitenlocatie. Wanneer gezegd wordt dat er overal perfecte ontvangst is, blijkt duidelijk dat op de ontvangst op die vakantielocatie wordt gedoeld, nu deze mededeling is opgenomen in een opsomming van punten die verklaren waarom de locatie zo perfect is. In de commercial wordt niet beweerd dat Vodafone overal perfecte ontvangst heeft. Het mag duidelijk zijn dat het telefoongesprek dat in de spot onder water wordt gevoerd in werkelijkheid op die manier niet mogelijk is.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De televisiecommercial zal door de gemiddelde consument zo worden opgevat dat daarin“perfecte” vakantieomstandigheden worden geschetst, waaronder het aangeprezen abonnement omdat dit “overal perfecte ontvangst” biedt. De gemiddelde consument zal begrijpen dat de ontvangst niet zodanig is dat daadwerkelijk onder water een telefoongesprek kan worden gevoerd. Naar het oordeel van de Commissie is echter onvoldoende duidelijk dat men, ondanks de mededeling “overal perfecte ontvangst”, er rekening mee moet houden datbij het aangeprezen abonnement ook op gebruikelijke locaties, zoals binnenshuis, een “perfecte” ontvangst niet gegarandeerd kan worden, zoals niet door adverteerder is weersproken. De Commissie volgt adverteerder niet in haar stelling dat de bedoelde nuancering van de mededeling “overal perfecte ontvangst” voldoende blijkt uit een overdreven weergave van de overige “perfecte” omstandigheden.

 

Gelet op het vorenstaande is de bestreden televisiecommercial onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het aangeprezen product als bedoeld in de aanhef en onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de Commissie voorts van oordeel is dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken