a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2011/01071

Datum:

15-12-2011

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De uiting

 

Het betreft een folder (een kaart) waarop, op de voorzijde, onder meer staat:

“Win een vliegvakantie t.w.v. €1.500,-“

“Of één van de andere superprijzen!

(…)”

www.schoenenreus-prijzenparade.nl

Onderin staan de logo’s van Schoenenreus en Oxxio.

 

Op de achterzijde van de kaart staat een ‘prijzenrad’ en een vak, waarop, indien dit wordt open gekrast, een code te zien is. Onderin staat de tekst:

“Kijk voor de actievoorwaarden op www.schoenenreus-prijzenparade.nl”

 

De klacht

 

Op voorhand is niet duidelijk dat het gaat om een koppelactie met Oxxio. De kaart wordt uitgegeven door de Schoenenreus en ook de op de kaart vermelde website is van Schoenenreus. Een consument kan uitsluitend in aanmerking komen voor de prijs als hij Oxxio toestemming geeft om hem te benaderen.

 

Het verweer

 

Verweerders stellen – samengevat en voor zover relevant – het volgende.

 

Verweer Oxxio

Oxxio stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat geen sprake is van reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code, nu naar haar mening nog geen sprake is van het direct of indirect aanprijzen van goederen en of diensten.

 

In de tweede plaats stelt Oxxio dat de uiting niet misleidend is. Nu het logo van Oxxio op de kaart staat, is duidelijk dat Oxxio ook bij de actie betrokken is. Voorts wordt op de kaart duidelijk verwezen naar de actievoorwaarden, waaruit onder meer blijkt dat een voorwaarde voor deelname aan het spel is dat klager toestemming geeft om benaderd te mogen worden.

Klager kon deze voorwaarden eenvoudig raadplegen voordat hij besliste om wel of niet deel te nemen aan het spel en aldus is klager tijdig geïnformeerd, welke stelling wordt ondersteund door het feit dat klager zelf heeft beslist om niet aan het spel deel te nemen.

 

Gelet op het voorgaande verzoekt Oxxio om de klacht af te wijzen.

 

Verweer Schoenenreus

De informatie op de uiting en op de website bevat duidelijk de logo’s van zowel Schoenenreus als Oxxio. De voorwaarden van de actie worden duidelijk vermeld. De deelnemer kan te allen tijde zelf beslissen om wel of niet deel te nemen.

 

Het oordeel van de Commissie

1)

In de eerste plaats dient beoordeeld te worden of de bestreden uiting reclame is in de zin van artikel 1 NRC – hetgeen door adverteerder wordt betwist.

De consument wordt door mededelingen op de kaart opgeroepen de website www.schoenenreus-prijzenparade.nl te bezoeken teneinde te controleren welke prijs hij heeft gewonnen. Er is derhalve sprake van een promotioneel kansspel waarvan de onderhavige uiting deel uitmaakt. De uiting roept de consument op deel te nemen aan de actie, waarbij duidelijk wordt verwezen naar Schoenenreus en Oxxio, dit blijkens de op de kaart vermelde merknamen van beiden. Op grond van het voorgaande dient naar het oordeel van de Commissie de kaart te worden aangemerkt als een indirecte aanprijzing, als bedoeld in artikel 1 NRC, van de goederen en diensten van Schoenenreus en Oxxio. De uiting valt derhalve onder de definitie van reclame. Overigens worden op de uiting ook de producten van Oxxio direct aangeprezen door middel van de onder de merknaam Oxxio geplaatste tekst “Slim met energie”.

 

2)

Met betrekking tot de inhoud van de klacht oordeelt de Commissie als volgt.

In de uiting staat niet dat deelnemen aan deze actie uitsluitend mogelijk is (onder meer) indien men toestemming aan Oxxio geeft om telefonisch en per e-mail door haar te worden benaderd over een energieaanbod. Als gevolg hiervan zal de consument niet op het bestaan van deze voorwaarde bedacht zijn. Deze voorwaarde blijkt ook niet uit de vermel­ding van het logo van Oxxio in de uiting. Weliswaar kan de consument uit dit laatste afleiden dat de actie in combinatie met Oxxio wordt georganiseerd, maar niet dat men voor deelname aan de actie moet instemmen met de telefonische benadering dan wel benadering per e-mail door Oxxio. Pas door de actiewebsite te bezoeken en de ac­tie­voor­waarden te bekijken, kan men zien dat deze voorwaarde wordt gesteld.

 

3)

De Commissie acht de uiting op grond van het voorgaande mis­leidend. De voorwaarde dat men toestemming aan Oxxio moet geven om telefonisch en per e-mail door haar benaderd te worden, dient naar het oordeel van de Commissie te worden beschouwd als een belangrijke beper­king ten aanzien van de mogelijkheid om aan de actie mee te doen, en der­halve als essentiële in­forma­tie die reeds in de reclame-uiting had dienen te worden vermeld. Een verwijzing naar de voorwaarden op de website acht de Commissie in dit geval niet voldoende.

 

4)

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de Commissie sprake van een omissie dan wel een te laat verstrekken van essentiële informatie zoals bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu voorts de gemiddelde consument door de uiting ertoe ge­bracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te ne­men, dat hij anders niet zou hebben genomen, is de reclame misleidend en daar­door oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken