a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2016/00545/A

Datum:

08-08-2016

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboardreclame voor Jack’s Casino.

In de uiting is de achterzijde van een in bikini geklede vrouw, van schouders tot knieholtes, afgebeeld. De vrouw houdt een aantal geldbiljetten in haar hand. Haar bikinibroekje bevindt zich deels in de bilnaad, waardoor de billen van de vrouw gedeeltelijk bloot zijn. Op de rug van de vrouw zitten  zandkorrels.

Gedeeltelijk over de afbeelding van de vrouw heen staat (het logo van) “Jack’s Casino” en daaronder de volgende tekst:

“SUMMERCASH & gadgets

Elke dag kans op CASH en coole prijzen!

24 juni t/m 3 juli”.

 

De klacht

Jack’s Casino adverteert met als achtergrond een stel halfnaakte vrouwenbillen. Deze afbeelding is niet alleen totaal irrelevant voor het aanbieden van het product (het betreft immers geen reclame voor lingerie), maar is ook strijdig met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In dit artikel is bepaald dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Klaagster acht de uiting in strijd met het fatsoen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De bedoeling van de reclame-uiting is om de jaarlijkse zomeractie onder de aandacht te brengen. Met de afbeelding van de vrouw op het strand wordt uitdrukking gegeven aan het zomergevoel. De actie is erop gericht om gasten van Jack’s Casino geldprijzen te laten winnen, die als extraatje voor de vakantie dan wel voor zomerse activiteiten kunnen worden gebruikt. Daarom heeft de vrouw op de poster ook geld in haar handen.

Voor de poster is gekozen voor de afbeelding van de achterzijde van een vrouw die, zoals blijkt uit het zand op haar rug, op het strand heeft gelegen. De vrouw heeft een bikini aan, waarvan het bikinibroekje in de bilnaad is gaan zitten. Het is een beeld dat op de Nederlandse stranden vaker is te zien. Het beeld is niet seksueel getint en het is ook niet de bedoeling om welke suggestie dan ook in die richting te doen.

Volgens adverteerder blijft de uiting binnen de grenzen die de Nederlandse Reclame Code (NRC) aangeeft.

De reclame-uiting is inmiddels verwijderd omdat de actie op 3 juli jl. is beëindigd.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klaagster maakt bezwaar tegen de reclame-uiting omdat zij de poster in strijd acht met het fatsoen als bedoeld in artikel 2 NRC. Bij de toetsing van een reclame-uiting aan criteria als de goede smaak en/of het fatsoen in de zin van artikel 2 NRC stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. De Commissie beoordeelt of de uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de wijze waarop de uiting is geopenbaard en het effect dat de uiting daardoor op het publiek heeft. Bij een uiting die op zodanige wijze wordt gepubliceerd dat het publiek zich niet aan confrontatie daarmee kan onttrekken, zijn de grenzen van wat toelaatbaar kan worden geacht eerder overschreden dan bij uitingen die op een andere wijze worden gepubliceerd.

Met inachtneming van voornoemde uitgangspunten overweegt de Commissie als volgt.

2. De poster toont gedeeltelijk de achterzijde van een in bikini geklede vrouw die, gelet op de zandkorrels op haar rug, kennelijk op het strand heeft gelegen. In combinatie met de mededeling “summercash” is voldoende herkenbaar dat sprake is van een aanprijzing van een zomeractie in Jack’s Casino. De billen van de vrouw zijn gedeeltelijk bloot omdat het bikinibroekje zich deels in de bilnaad bevindt. Dit gegeven acht de Commissie echter onvoldoende om de poster in strijd met artikel 2 NRC te achten. De afbeelding toont de vrouw niet in een seksueel uitdagende pose. Evenmin kan worden gezegd dat de uiting een negatief beeld verkondigt over (de positie van) de vrouw. Het vorenstaande geldt ook indien men in het straatbeeld met de poster wordt geconfronteerd.

3. De Commissie is van oordeel dat de reclame-uiting de grens van hetgeen volgens maatschappelijke ontwikkelingen toelaatbaar is niet overschrijdt. Hoewel de Commissie er begrip voor heeft dat niet iedereen de poster zal kunnen waarderen, leidt dit niet tot een ander oordeel. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken