a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2012/00373

Datum:

14-05-2012

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de televisiecommercial voor het woonwarenhuis van adverteerder. Hierin is te zien hoe een vrouw door een bos fietst en daar twee stenen poppetjes onder een boom zet en een bloempot in de vorm van een ezeltje met een uitgebloeid plantje erin aan een boom vastbindt. Vervolgens zegt een voice-over, terwijl (tuin)meubelen en accessoires in beeld verschijnen: ”Juist, weg die ouwe rommel! En haast je naar Woonexpress voor de leukste spullen voor je hele huis en tuin.”

 

De klacht

 

De indruk wordt gewekt dat het normaal is afgedankte spullen in de natuur te dumpen, terwijl hierbij sprake is van milieuvervuiling. Het vastbinden van het nepdiertje aan een boom doet denken aan huisdieren die in de vakantieperiode aan hun lot worden overgelaten, en dus aan dierenmishandeling.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Hierop wordt in het oordeel, voor zover nodig, ingegaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de Commissie de klacht zal afwijzen. Hij overweegt daartoe het volgende.

De voorzitter vat de klacht aldus op dat klaagster de televisiecommercial in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen acht. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met criteria zoals de goede smaak en/of het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die cri­teria. Met inachtneming van deze terughoudend­heid acht de voorzitter de on­der­havige uiting niet van dien aard dat de grens van het toelaatbare wordt over­schre­den. De televisiecommercial, die duidelijk humoristisch (bedoeld) is en geen realistische weergave van de werkelijkheid bevat, roept niet op tot navolging van het getoonde gedrag. Het feit dat het niet wenselijk is afgedankte tuinaccessoires in het bos achter te laten brengt nog niet mee dat de reclame-uiting in strijd met de Nederland­se Reclame Code is.   

 

De voorzitter heeft er overigens begrip voor dat niet iedereen de onderha­vige uiting zal waarderen. Dit kan evenwel in deze zaak niet tot een andere beslissing leiden.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

Gelet op het vorenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken