a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2010/00157

Datum:

08-04-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster geadresseerde brief van adverteerder. Er staat onder meer:

 

‘Kom nog eens langs in de zomer, tot wel € 150,- korting’.

‘Geef gehoor aan deze uitnodiging met de zomercheque. U ontvangt hiermee tot maar liefst € 150,- korting op een weekverblijf’.

‘Bekijk ook de algemene actievoorwaarden. Deze vindt u op de achterzijde van deze brief’.

 

‘Algemene voorwaarden: (…) De aanbiedingen gelden niet i.c.m. andere acties, aanbiedingen, all-in-arrangementen en spaarprogramma’s. (…) Bij een combinatie van kortingen wordt eerst de korting uit de cheque van het huurbedrag afgetrokken en daarna de eventueel geldende brochurekorting (Jonggezin-, Alles-Kids- of 55+-korting (…)’.

Een kopie van de uiting is aan deze beslissing gehecht.

 

De klacht

 

Klaagster heeft bij adverteerder een verblijf willen boeken onder gebruikmaking van de zomercheque. Haar is gebleken dat, in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de voorwaarden, de zomercheque niet gecombineerd kon worden met andere kortingen, zoals een ‘Jonggezin’-korting. Omdat de prijs van de boeking met de zomercheque-korting hoger uitvalt dan de prijs van een boeking met een ‘Jonggezin’-korting, heeft klaagster geen gebruik gemaakt van voornoemde uitnodiging. Klaagster vindt de uiting misleidend omdat de (vroege) boeking geen voordeel oplevert ten aanzien van een normale boeking.

 

Het verweer

 

De Commissie vat het verweer als volgt samen. Adverteerder heeft een groot deel van haar klanten een nieuwe brochure toegestuurd, vergezeld van een begeleidende brief met het aanbod om gebruik te maken van de ‘zomervakantiecheque’. Daarin staat onder meer: ‘Bekijk ook de algemene actievoorwaarden. Deze vindt u op de achterzijde van deze brief’. In de algemene voorwaarden staat onder andere: ‘De aanbiedingen gelden niet i.c.m. andere acties, aanbiedingen, all-in-arrangementen en spaarprogramma’s’. Dit geldt volgens adverteerder dus ook voor de Zomervakantiecheque. In de algemene voorwaarden staat verder: ‘Bij een combinatie van kortingen wordt eerst de korting uit de cheque van het huurbedrag afgetrokken en daarna de eventueel geldende brochurekorting (Jonggezin-, Alles-Kids- of 55+-korting) (…)’. Mocht een combinatie van kortingen van toepassing zijn dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de cheque. De Zomervakantiecheque bevat geen verwijzing en een combinatie van kortingen is derhalve niet van toepassing. Volgens adverteerder zijn de actie en de geldende voorwaarden voldoende duidelijk gecommuniceerd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) In de gewraakte uiting wordt met betrekking tot de aanbieding van de zomercheque uitdrukkelijk verwezen naar de in de brief genoemde algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staat dat aanbiedingen niet gelden in combinatie met andere acties of aanbiedingen. Twee regels verder, in dezelfde algemene voorwaarden, staat echter dat bij een combinatie van kortingen eerst de korting uit de cheque van het huurbedrag wordt afgetrokken en daarna de eventueel geldende brochurekorting. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de reclame gepaard gaat met tegenstrijdige informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Daardoor is het voor de gemiddelde consument niet duidelijk dat de zomercheque niet met andere kortingen kan worden gecombineerd.

 

2) Blijkens het voorgaande is onduidelijke informatie verstrekt over de prijs als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken