a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2010/00197

Datum:

22-04-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aanbod met betrekking tot vroegboekkorting in een begeleidende brief bij een jaarbrochure van adverteerder.

Daarin staat onder meer

“Met deze cheque ontvangt u veel korting op uw zomervakantie” ;

“Zomervakantie: tot € 150,- vroegboekkorting” en

“Bekijk ook de algemene voorwaarden. Deze vindt u op de achterzijde van deze brief”. 

In de algemene voorwaarden staat onder meer:   

“De aanbiedingen gelden niet i.c.m. andere acties, aanbiedingen, all-in-arrangementen en spaarprogramma’s” en

“Bij een combinatie van kortingen wordt eerst de korting uit de cheque van het huurbedrag afgetrokken en daarna de eventueel geldende brochurekorting (Jonggezin-, Alleskids- of 55+ korting)”.  

 

    

De klacht

 

Bij het boeken via internet wordt eerst een korting van € 150,- gegeven. Na het invoeren van verdere gegevens wordt echter de volle prijs getoond, verminderd met 20% korting, dit terwijl in de gewraakte uiting staat dat eerst de korting van € 150,- van het huurbedrag wordt afgetrokken en daarna de eventuele andere kortingen. 

 

 

 

 

Het verweer

 

Blijkens de algemene voorwaarden gelden de acties niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen, all-in arrangementen en spaarprogramma’s. Dit geldt ook voor de Zomervakantiecheque. Blijkens de woorden “eventueel geldende brochurekorting” is er niet altijd sprake van brochurekorting. Indien er een combinatie van kortingen is, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de cheque en op de actiepagina op internet. Bij de Zomervakantiecheque ontbreekt een dergelijke vermelding.

In het geval van deze cheque wordt ook verwezen naar de actiepagina www.landal.nl/M9137L. Op deze pagina staat onder meer:

“Deze aanbieding geldt:

(…)

–       niet in combinatie met andere kortingen, aanbiedingen, all-in-arrangementen en spaarprogramma’s”

(…)”.

Ook op deze pagina is (nogmaals) duidelijk aangegeven dat de Zomervakantiecheque niet geldt in combinatie met andere kortingen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Uit de uiting blijkt niet voldoende duidelijk dat de vroegboekkorting niet geldt in combinatie met andere kortingen. De van de uiting deel uitmakende algemene voorwaarden, waarin -voor zover hier van belang- staat: “De aanbiedingen gelden niet i.c.m. andere acties, aanbiedingen, all-in-arrangementen en spaarprogramma’s” geven hieromtrent onvoldoende duidelijkheid, zeker waar in diezelfde algemene voorwaarden wordt gesproken over “een combinatie van kortingen”, hetgeen erop duidt dat een combinatie van kortingen zich kan voordoen.  

Op de actiepagina www.landal.nl/M9137L, waarnaar in de uiting wordt verwezen, maar die geen deel uitmaakt van de uiting, staat wel uitdrukkelijk dat de aanbieding niet geldt in combinatie met andere kortingen. De verwijzing naar deze actiepagina doet echter niet, althans onvoldoende af aan voornoemde onduidelijkheid.

 

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken