a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00613

Datum:

01-09-2011

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de advertentie met de aanhef “1 dag onbeperkt reizen door heel Nederland ook tijdens de zomervakantie”.

 

De klacht

 

De informatie die in de advertentie staat, is niet compleet. Er staat niet in dat eerst een datum moet worden ingevoerd of dat men eerst online moet activeren. E-vouchers liggen achter de kassa, zodat men daar ook geen duidelijke informatie krijgt. Zeker op een locatie als Schiphol zou er duidelijkheid moeten zijn over de voorwaarden. Voorts staat nergens dat restitutie niet mogelijk is.

 

Het verweer

 

Tegen klaagsters bezwaar dat niet duidelijk is dat het gaat om een e-voucher die via internet geactiveerd dient te worden, voert adverteerder het volgende aan.

Het betreft een actie waarbij men bij de HEMA een e-voucher koopt voor één dag onbeperkt reizen door Nederland. De e-voucher heeft de vorm van een insteekhoesje met kassabon waarop een unieke code staat waarmee via www.hema.nls een e-ticket kan worden geactiveerd. Anders dan klaagster stelt staat in de advertentie wel dat het om een e-voucher gaat. De advertentie biedt onvoldoende ruimte om alle actievoorwaarden te vermelden. Deze staan echter aan de binnenkant van het insteekhoesje, op een flyer die in de winkel ligt en op www.hema.nls en daarmee zijn voldoende maatregelen getroffen om de informatie aan de klant ter beschikking te stellen. Een e-voucher met unieke code leent zich naar haar aard niet voor retournering. Van strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) is geen sprake.

 

Adverteerder heeft met de NS afgesproken dat bij HEMA-filialen op treinstations geen e-vouchers zullen worden verkocht. Om die reden liggen in die filialen ook geen insteekhoesjes en worden geen flyers verstrekt. Per abuis heeft klaagster op Schiphol toch een e-voucher kunnen kopen. Aangezien de e-voucher zelf geen geldig vervoersbewijs is, was deze voor klaagster op dat moment nog niet bruikbaar. Adverteerder heeft de kosten van deze e-voucher in de vorm van een cadeaubon aan klaagster vergoed en haar medewerkers opnieuw geïnformeerd. Het vorenstaande betekent evenwel niet dat de reclame-uiting in strijd is met de NRC.    

 

De repliek

 

Anders dan adverteerder stelt stonden achter de kassa in de HEMA-filiaal op Schiphol, wel insteekhoesjes. Klaagster is nadien nog diverse HEMA-filialen binnengegaan, maar de flyer was daar nergens beschikbaar. Klaagster handhaaft haar stelling dat de advertentie onduidelijk en onvolledig is. Zo ontbreekt een simpele verwijzing naar de voorwaarden. Ook had de zin “geen restitutie mogelijk” in de advertentie opgenomen kunnen worden. En tot slot: het product had nooit op Schiphol verkocht mogen worden.  

 

De dupliek

 

Adverteerder blijft bij zijn standpunt dat de advertentie onvoldoende ruimte biedt om alle voorwaarden te vermelden en dat er alles aan is gedaan om de volledige actievoorwaarden via andere wegen te verspreiden. 

 

Het oordeel van de Commissie

 

Allereerst overweegt de Commissie dat zij zich in deze zaak beperkt tot de vraag of de advertentie al dan niet in strijd is met de NRC.

Het feit dat, in strijd met de door adverteerder met de NS gemaakte afspraak, aan klaagster in het HEMA-filiaal op Schiphol toch twee e-vouchers zijn verkocht, betreft een uitvoeringshandeling die zich niet leent voor toetsing aan de NRC. Hetzelfde geldt ten aanzien van het feit dat er achter de kassa van datzelfde filiaal, ten onrechte, insteekhoesjes lagen. 

 

Adverteerder maakt in deze advertentie reclame voor een goedkope NS-Dagkaart die, aldus de mededeling “Ga naar de winkel of bestel direct online via hema.nls” onder meer in HEMA-filialen kan worden aangeschaft. Daarbij is een “Dagkaart” afgebeeld, waardoor men de indruk krijgt dat het mogelijk is om bij de HEMA een NS-Dagkaart te kopen, waarmee men zondermeer met de NS een dag kan reizen. Dat is evenwel niet het geval. Bij de HEMA krijgt men, bij aanschaf van een dagkaart, een kassabon die voorzien is van een code waarmee men via internet een e-ticket kan kopen. Weliswaar is in de rechterbovenhoek van de afgebeelde “Dagkaart” het woord “e-voucher” (gedeeltelijk) zichtbaar, doch hierdoor wordt de indruk dat men bij de HEMA een NS-Dagkaart kan kopen, niet weggenomen.

Adverteerder beroept zich op het feit dat de actievoorwaarden elders, aan de binnenkant van het als e-voucher aangeduide mapje, op flyers en op adverteerders website, staan, doch dit ontslaat haar niet van de verplichting om in de advertentie een juist beeld te geven van  wat men in de HEMA-filialen koopt c.q. in handen krijgt.

 

Dat niet met zoveel woorden in de advertentie staat dat restitutie niet mogelijk is, acht de Commissie geen onvolledigheid die de uiting misleidend doet zijn.

 

Op grond van bovenstaande overwegingen is in de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie verstrekt ten aanzien van de aard van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder a van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

De beslissing 

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de Commissie de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken