a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00181

Datum:

01-05-2012

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de televisiecommercial waarin reclame wordt gemaakt voor het “D-reizen flexpakket”.

Midden in beeld verschijnt de tekst: “Het D-reizen flexpakket. Vroegboek nu. U kunt toch nog omboeken”.

Gezegd wordt: “Met het flexpakket kunt u naast uw bestemming ook het soort verblijf, vertrekdatum en het aantal dagen nog veranderen en aanbetalen is niet nodig. Ideaal geregeld”. Delen van deze tekst verschijnen ook in beeld.

 

De klacht

 

Deze uiting is misleidend, aangezien omboeken alleen voor reizen binnen Europa mogelijk blijkt te zijn.

 

Het verweer

 

In de uiting zijn inderdaad niet alle voorwaarden van het af te sluiten Flexpakket vermeld. Dat is gezien de beschikbare tijd ook niet mogelijk. Alle voorwaarden zijn te vinden op de internetsite en in de vakantiewinkels en zij worden tijdens het boekingsgesprek doorgenomen.  

 

Het oordeel van de voorzitter  

 

De voorzitter is van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

Bij de aanprijzing van het Flexpakket wordt gewezen op het feit dat het met dit pakket mogelijk is om de bestemming, het soort verblijf, de vertrekdatum en het aantal dagen dat men heeft geboekt, te wijzigen. Dit alles blijkt, naar adverteerder heeft erkend, alleen te gelden voor reizen binnen Europa. Naar het oordeel van de voorzitter, is dit een dermate belangrijke beperkende voorwaarde dat dit in de commercial  niet onvermeld had mogen blijven. In de uiting wordt men bovendien nog aangemoedigd om vroeg te boeken. In beeld staat immers gedurende de hele commercial, “Vroegboek nu. U kunt toch nog omboeken” en als men vroeg boekt, is het extra aantrekkelijk als men weet dat men “toch nog kan omboeken”.

 

Op grond van bovenstaande overweging ontbreekt in de uiting essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het hierboven overwogene is de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7  NRC en beveelt de voorzitter adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Beslissing van de Reclame Code Commissie op het bezwaar tegen de beslissing van de Voorzitter

 

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de televisiecommercial waarin reclame wordt gemaakt voor het “D-reizen flexpakket”.

 

Een stel duikt steeds weer (letterlijk) op bij een andere vakantiebestemming. De voice-over zegt:

“Met het D-reizen Flexpakket kunt u na het boeken gewoon nog omboeken. Dus bent u vrij om nog verder te kijken. Het D-reizen Flexpakket. Vroegboek nu. U kunt toch nog omboeken.”

 

In de tag on verschijnt in beeld de tekst:

“Het D-reizen flexpakket.

Vroegboek nu. U kunt toch nog omboeken”.

 

Gezegd wordt: “Met het flexpakket kunt u naast uw bestemming ook het soort verblijf, vertrekdatum en het aantal dagen nog veranderen en aanbetalen is niet nodig. Ideaal geregeld”. Delen van deze tekst verschijnen ook in beeld.

 

De klacht

 

Deze uiting is misleidend, aangezien omboeken alleen voor reizen binnen Europa mogelijk blijkt te zijn.

 

Het verweer

 

In de uiting zijn inderdaad niet alle voorwaarden van het af te sluiten Flexpakket vermeld. Dat is gezien de beschikbare tijd ook niet mogelijk. Alle voorwaarden zijn te vinden op de internetsite en in de vakantiewinkels en zij worden tijdens het boekingsgesprek doorgenomen. 

 

Het oordeel van de voorzitter d.d. 7 maart 2012

 

De voorzitter heeft, kort gezegd, geoordeeld dat, het feit dat het omboeken uitsluitend mogelijk is voor reizen binnen Europa, een dermate belangrijke beperkende voorwaarde is dat dit in de commercial niet onvermeld had mogen blijven.

 

De voorzitter heeft op grond van het voorgaande geoordeeld dat in de uiting essentiële informatie ontbreekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en dat voorts de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden achtte de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

 

Adverteerder is van mening dat de reclame niet in strijd is met het genoemde artikel 7 NRC. De commercial is met name bedoeld voor de doelgroep die een vakantie in het hoogseizoen met bestemming Zuid-Europa reserveert, hetgeen in de beelden wordt getoond. Voorts staat, blijkens vele marktonderzoeken, D-reizen bekend om de verkoop van Zuid-Europese vliegtickets. De gemiddelde doelgroep wordt niet verstoord en er is geen sprake van oneerlijke reclame.

 

De reactie van klaagster d.d. 22 maart 2012

 

Klaagster blijft bij haar standpunt en licht dit nader toe.

 

Het oordeel van de Commissie

In de gewraakte uiting wordt als specifiek voordeel van het ‘D-reizen flexpakket’ genoemd dat men daarmee kan omboeken indien men dat wenst. De uiting richt zich daardoor specifiek op de consument die snel wil boeken met de mogelijkheid te kunnen ‘omboeken’.

 

Naar het oordeel van de Commissie is sprake van het ontbreken van informatie die de beslissing van de gemiddelde consument om het Flexpakket al dan niet aan te schaffen wezenlijk zal (kunnen) beïnvloeden. Immers maakt het bij het boeken van een reis een aanzienlijk verschil of het omboeken daarvan uitsluitend binnen Europa mogelijk is of ook daarbuiten. Aldus is sprake van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3. aanhef en onder c NRC. Door het ontbreken van die informatie is sprake van een omissie als bedoeld in dit artikel. Aldus is de commercial misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Hetgeen door adverteerder in haar bezwaar is aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel. Van de gemiddelde consument kan niet worden verwacht dat hij, hetzij uit de beelden in de commercial, hetzij uit het feit dat D-reizen bekend zou staan om de verkoop van Zuid-Europese vliegtickets, kan opmaken dat een dergelijke beperkende voorwaarde aan het omboeken is verbonden.

 

De Commissie is op grond van het voorgaande van oordeel dat de voorzitter terecht heeft geoordeeld dat de reclame misleidend en daardoor oneerlijk is.

 

De beslissing

 

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter van 7 maart 2012. Zij acht de

reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken