a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2013/00108

Datum:

20-03-2013

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een geadresseerde mailing, bestaande uit een brief met als bijlagen de brochure 2013 van PonyparkCity en een tarievenlijst.

In de brief staat onder meer:

“Internetcode ter waarde van € 60,- www.ponyparkcity.nl/60

Omdat u eerder bij ons te gast bent geweest, geven wij u hierbij de speciale internet-kortingscode. 

Waneer u vóór 1 maart 2013 een arrangement boekt, ontvangt u met deze internet-korting een korting van maar liefst € 60,-! op uw vakantiearrangement. Deze internetcode is van toepassing op alle periodes vermeld op onze tarievenlijst (niet in combinatie met andere kortingen/aanbiedingen).”.

 

De klacht

 

Klager boekt altijd via internet en ging er daarom vanuit dat hij korting van € 60,- zou krijgen op de prijs, zoals vermeld op internet. Gezien de tarievenlijst ging klager ervan uit dat voor de periode 6 tot en met 10 mei 2013 € 478,- (internet-tarief volgens de tarievenlijst) minus € 60,- = € 418,- moest worden betaald. De korting bleek echter te gelden ten opzichte van de in de tarievenlijst vermelde “Prijs” van € 518,-.

 

In plaats van € 418,- diende klager € 480,70 te betalen. In dit bedrag zijn ook nog opgenomen:

  1. toeristenbelasting van € 13,20 en 
  2. reserveringskosten van € 9,50.

Klager vraagt zich af of genoemde prijzen niet ook inclusief prijzen dienen te zijn, voor zover er later kosten bijkomen, zoals toeristenbelasting en reserveringskosten.

Klager vindt de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Om gebruik te maken van de korting van € 60,- dient, zoals beschreven in de brief, te worden geboekt via www.ponyparkcity.nl/60. Deze 60 staat voor de korting van € 60,- op de tarievenlijst. Ook is vermeld dat de code niet kan worden gecombineerd met andere kortingen/aanbiedingen.

 

Klager heeft niet via de ingang www.ponyparkcity.nl/60 geboekt, maar via de algemene ingang bij ponyparkcity. Hier wordt “voor 40 euro internetkorting” gegeven.

 

Klager kon gebruik maken van de korting van € 60,- (€ 518,- minus € 60,- = € 458,-) via de ingang www.ponyparkcity.nl/60 of van de korting van € 40,- ((€ 518,- minus € 40,- =

€ 478,-) via de normale reserveringsingang via www.ponyparkcity.nl. Een korting van   

€ 518,- minus € 60,- minus € 40,- = € 418,-) is niet gecommuniceerd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie begrijpt uit het verweer dat de in de brief aangeprezen korting van € 60,- geldt ten opzichte van de “Prijs”, zoals vermeld in de bij de brief gevoegde tarievenlijst. Naar het oordeel van de Commissie is dit voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk, nu dit niet uitdrukkelijk is vermeld en in de tarievenlijst per periode niet alleen een “Prijs” is vermeld, maar ook een “Internet-tarief”. Hierdoor kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat in geval van boeken via internet € 60,- korting ten opzichte van het Internet-tarief wordt gegeven.

 

Gelet op het voorgaande is de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Adverteerder heeft niet weersproken dat klager ook nog toeristenbelasting en reserveringskosten diende te betalen. De Commissie vat de klacht mede op in die zin dat deze kosten hadden dienen te worden opgenomen in de tarieven, gepubliceerd in de tarievenlijst. Nu adverteerder bij verweer niet anders heeft gesteld, gaat de Commissie ervan uit dat het hier vaste onvermijdbare kosten betreft, die op het moment van publicatie van de tarieven bekend waren aan adverteerder. Nu deze kosten niet in de tarieven zijn opgenomen, is de uiting in strijd met artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).   

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 7 NRC en III onder 1 RR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken