a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2013/00277

Datum:

22-05-2013

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een “Cadeaubon ter waarde van € 150,– op een verblijf bij Center Parcs*”. De asterisk verwijst naar de volgende tekst op de cadeaubon: “*De uiterste boekingsdatum is 30 maart 2013. Geldig voor aankomsten van 11 januari t/m 23 september 2013 m.u.v. school­vakanties en feestdagen. Niet geldig i.c.m. andere kortingen, Toppings en Friendsvoordelen.”

 

De klacht zoals deze luidt na de toelichting door klager

 

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat bij de boeking door adverteerder werd aangevoerd dat geen bungalows beschikbaar waren, terwijl de bezetting op het park in de door klager gekozen periode op maximaal 25% bleek te liggen. In de voorwaarden staat geen beper­king in de vorm van beperkte aantallen voor de actie. Deze beperking wordt echter wel toegepast.

Volgens klager is op grond van het voorgaande sprake van misleidende reclame.

 

Het verweer

 

Dit kan als volgt worden samengevat.

Adverteerder erkent dat uit de uiting niet duidelijk blijkt dat de cadeaubon uitsluitend geldt voor een beperkt aantal beschikbare type cottages. Adverteerder betreurt dit en biedt klager uit coulance een nieuwe kortingsbon aan. Adverteerder zal voorts haar actievoorwaarden aanpassen en vermelden dat de cadeaubon uitsluitend geldt voor een beperkt aantal be­schikbare type cottages.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter is, na het gevoerde verweer, van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

2)  De voorzitter constateert dat op de cadeaubon door middel van een asterisk naar enkele voorwaarden wordt verwezen die men op de uiting kan lezen. Vaststaat dat hier niet de voor­waarde wordt genoemd dat men met de cadeaubon uitsluitend een beperkt aantal be­­schik­ba­re type cottages kan boeken. De gemiddelde consument zal hierop niet bedacht zijn. Nu uit de uiting niet blijkt dat er slechts een beperkte hoeveelheid beschik­bare type cot­tages is die men met de cadeaucard kan boeken, zal de consument veronderstellen dat hij elk type accommodatie van adverteerder met de cadeaubon kan boeken alsmede dat er een ruime be­schik­baarheid van te boeken accommodaties bestaat.

 

3)  Blijkens het voorgaande is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c. van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4)  De voorzitter neemt nota van de mededeling van adverteerder dat zij klager een nieuwe cadeaubon heeft toegezonden en haar actievoorwaarden zal aanpassen. Dit op zichzelf ge­nomen te waarderen handelen kan evenwel niet afdoen aan het feit dat op grond van het voorgaande de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC dient te worden geacht. Wel zal de voorzitter met het voorgaande rekening houden door te bepalen dat de aanbe­veling wordt gedaan voor zover nog nodig.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaal­de in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken