a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2015/01233 - CVB

Datum:

08-03-2016

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten


Het College van Beroep [8 maart 2016]

De grieven

Deze worden als volgt weergegeven.
In de televisiecommercial is te zien hoe een jongen en meisje op een scooter genieten van hun vakantie in een zonnig oord. In de commercial wordt duidelijk gedoeld op het ontsnappen aan de dagelijkse bezigheden en het overbrengen van vakantiegevoel. De achtergrond van bergen en zee is om die reden wazig gemaakt. De omgevingsfragmenten zijn slechts algemene illustratieve schetsen en dusdanig wazig dat de bestemming moeilijk te herleiden is. In de uiting wordt ook geen vakantiebestemming gepromoot maar vakantiebeleving. Het tonen van omgevingsfragmenten tijdens een commercial betekent niet automatisch dat de beelden ook daadwerkelijk zijn opgenomen op de genoemde vakantiebestemming. Dezelfde beelden zijn gebruikt voor de Corfu en Mallorca versie van ‘Fijne Vakantie’. Dit maakt duidelijk dat de beelden niet zijn opgenomen in de Algarve, op Corfu of op Mallorca. Het is op meerdere vakantiebestemmingen mogelijk om met een scooter langs de kustlijn te rijden. De commercial is bedoeld om aansluiting te zoeken bij de doelgroep en geenszins om mensen te misleiden door beelden te gebruiken van andere bestemmingen. Een scootertocht langs de kustlijn van Zuid Afrika geeft welllicht een ander panorama, echter doet de kustlijn van de Algarve hier niet per definitie voor onder. Zuid Afrika komt overigens niet voor in het vakantieaanbod van Sunweb Vakanties. De verwijzing door de Commissie naar artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code is niet terecht, nu het in de commercial getoonde beeld van de kustlijn consumenten er niet toe zal bewegen een specifieke vakantie te boeken. Sunweb verwijst naar de beslissing in dossier 2015/00057 waarin het ging om beelden van een vakantiebestemming, te weten Curaçao, die werden gebruikt in reclame voor kids & co vakanties in Spanje. Volgens Sunweb is op grond van het voorgaande geen sprake van misleiding en kan de beslissing van de Commissie niet in stand blijven.

 

De mondelinge behandeling

Sunweb doet haar standpunt mondeling toelichten. Daarbij wordt de ontstaansgeschiedenis van de commercial toegelicht en toont Sunweb enkele foto’s waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de Algarve en de kust die in de televisiecommercial is te zien. Sunweb handhaaft haar standpunt dat geen sprake is van misleiding.

 

Het oordeel van het College

1. De inleidende klacht is gericht tegen een televisiecommercial die als volgt kan worden omschreven. Tijdens het voorlezen van berichten over de situatie op de weg in Nederland ziet men een jonge man en vrouw op een scooter rijden in de richting van een uitgestrekt strand dat is omzoomd door hoge bergen. Na verdere beelden van het stel ziet men een weids panorama van eveneens uitgestrekte stranden en steile hoge bergen. Tijdens de televisiecommercial verschijnt achtereenvolgens in beeld: “Algarve”, even later gevolgd door de toevoeging “2342 kilometer verwijderd van knooppunt De Hogt”. Het woord “Algarve” blijft in beeld terwijl “vanaf 299,-“ verschijnt in plaats van laatstbedoelde toevoeging.

2. Naar het oordeel van het College zal de gemiddelde consument de televisiecommercial opvatten als een concrete aanprijzing van de Algarve als vakantiebestemming. Deze bestemming wordt immers in de televisiecommercial uitdrukkelijk genoemd, waarbij tevens de afstand vanaf knooppunt De Hogt tot de Algarve en een vanafprijs voor deze bestemming worden vermeld. Er worden geen andere bestemmingen genoemd. Op grond hiervan zal de gemiddelde consument de beelden van het landschap betrekken op de Algarve en derhalve beschouwen als een illustratie van het landschap van de Algarve. Het landschap in de televisiecommercial is weliswaar enigszins wazig te zien, maar nog wel zodanig duidelijk dat geïntimeer­de deze beelden kon lokaliseren, te weten als een landschap dat is te zien indien men in Zuid-Afrika de volgende route volgt: “M65, Witsand Rd richting Misty Cliffs”.

3. Nu in de televisiecommercial sprake is van een concrete aanprijzing van de Algarve als vakantiebestemming, treft het betoog van Sunweb dat in de commercial geen bestemming wordt aangeprezen en uitsluitend sprake is van het “promoten van vakantiebeleving” geen doel. Voorts zal de gemiddelde consument kunnen menen dat de getoonde beelden zijn opgenomen in de Algarve en een representatief beeld van deze vakantiebestemming tonen. Terecht heeft de Commissie geoordeeld dat de consument hierdoor, in combinatie met de genoemde vanafprijs, ertoe gebracht kan worden bij Sunweb een reis naar de Algarve te boeken in de (onjuiste) veronderstelling daar het landschap aan te treffen dat in de televisiecommercial is te zien. Sunweb stelt weliswaar dat het landschap van de Algarve niet wezenlijk verschilt van het in de televisiecommercial getoonde landschap, maar het College acht dit onvoldoende aannemelijk geworden. Ook de door Sunweb ter zitting getoonde foto’s overtuigen het College niet. Deze foto’s tonen weliswaar een weg met strand en rotsen, maar missen de combinatie van steile hoge bergen de weidsheid van het landschap en de uitgestrekte stranden die in de televisiecommercial zijn te zien.

4. Nu de grieven geen doel treffen, wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing.


[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [19 januari 2016]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial (‘Fijne vakantie’) van Sunweb waarin een jongen en een meisje te zien zijn die samen op een scooter rijden langs de kust in een zonnig oord. Op de achtergrond hoor je de filemeldingen in Nederland. In beeld verschijnt de tekst: “Algarve 2342 kilometer verwijderd van knooppunt de Hogt” en “Algarve vanaf € 299,-”. Vervolgens staat in beeld de tekst: “Sunweb Fijne Vakantie” en wordt door de voice-over gezegd: “Fijne vakantie, Sunweb”.

 

De klacht

In de televisiecommercial wordt de suggestie gewekt dat de plek waar de commercial is opgenomen zich in de Algarve bevindt, terwijl dit beelden zijn van de West-Kaap in Zuid-Afrika. Om die reden is klaagster van mening dat de commercial misleidend is.

 

Het verweer

Het is juist dat de bestreden televisiecommercial in Zuid-Afrika is opgenomen. Dit geeft adverteerder ook aan op haar website en op haar facebookpagina. Met deze commercial wil adverteerder een algemeen beeld schetsen van een zonnig oord. Als voorbeeld staat hier bijvoorbeeld ‘Algarve’ bij als tag-on. In andere reclames (zelfde filmpjes) staat ‘Corfu’ als tag-on vermeld. Er wordt verder geen melding gedaan van een bepaalde plaats, hotel of appartement. De beelden van het verliefde stel op de scooter zijn niet bedoeld om een bepaalde vakantiebestemming aan te prijzen, maar geven een algemeen beeld van een (sub)tropische bestemming om mensen in een bepaalde stemming te brengen. Adverteerder meent dan ook dat van misleiding geen sprake is. Adverteerder verwijst hierbij nog naar een eerdere uitspraak van de Commissie: dossiernummer 2015/00057.

 

Het oordeel van de Commissie

Klaagster acht de televisiecommercial misleidend nu hierin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de getoonde beelden in de Algarve zijn opgenomen.

Niet in geschil is dat de in de televisiecommercial getoonde beelden in Zuid-Afrika zijn opgenomen.

De Commissie is van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onduidelijke informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De gemiddelde consument zal na het zien van de commercial denken dat het in de uiting getoonde bijzondere landschap zich bevindt in de Algarve nu in beeld de volgende teksten verschijnen: “Algarve 2342 kilometer verwijderd van knooppunt de Hogt” en “Algarve vanaf € 299,-”. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – een reis naar de Algarve – te nemen dat hij anders niet had genomen, zodat de uiting misleidend en daardoor oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC. Dat adverteerder op haar website en op haar facebookpagina heeft vermeld dat de televisiecommercial is opgenomen in Zuid-Afrika maakt het oordeel van de Commissie niet anders. De verwijzing van adverteerder naar uitspraak 2015/00057 van de Commissie snijdt geen hout nu in die commercial – anders dan in de onderhavige – geen verwijzing te zien was naar een specifiek land of een specifieke bestemming, terwijl in de onderhavige commercial specifiek wordt verwezen naar de Algarve.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken