a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2016/00241

Datum:

20-04-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aan klager gerichte brief van Corendon ter begeleiding van het ‘Corendon Inspiratie Magazine’. In de brief staat onder meer, voor zover hier van belang:

“Waarom boekt u Corendon?

< >

Wij geven u de hoogste vroegboekkorting. Boek vóór 31 januari 2016, dan profiteert u van extra hoge vroegboekkortingen die kunnen oplopen tot wel € 1000.

Exclusieve kortingscode t.w.v. € 75

Omdat u een trouwe Corendon klant bent, willen wij u graag belonen. Daarom ontvangt u van ons een exclusieve kortingscode t.w.v. € 75 die u kunt gebruiken voor uw eerstvolgende vakantie.

Uw persoonlijke kortingscode: (…)”

Onderaan de brief staat:

“ *Voorwaarden laagste prijsgarantie, vroegboekkorting, gratis omboeken en uw kortingscode zie www.corendon.nl/magazine”.

 

De klacht

De brief verleidt tot het boeken van een reis voor 31 januari 2016. In de brief staat een persoonlijke kortingscode. Daarbij is geen voorbehoud opgenomen. Toen klager bij het boeken via de website de kortingscode invoerde, kreeg hij de melding dat de code niet meer te gebruiken was omdat de termijn voor verzilvering van de kortingscode verstreken was. Toen klager hierover telefonisch contact opnam met Corendon verschuilde men zich achter voorwaarden. Klager voelt zich misleid door de (persoonlijke) kortingscode van 75 euro.

 

Het verweer

De actie liep aanvankelijk tot 31 december 2015. Dit heeft ook gestaan in de voorwaarden waarnaar in de brief aan de klanten wordt verwezen (http://www.corendon.nl/magazine). Omdat het klaarblijkelijk niet voor iedereen duidelijk was, heeft Corendon de actieperiode verlengd tot 31 januari 2016. Ook dit wordt nu vermeld op de genoemde webpagina.

Op of rond 15 december 2015 was het verzilveren van de code gewoon mogelijk. Het is adverteerder niet geheel duidelijk waarom het klager niet is gelukt en waarom hij pas twee maanden later (op 21 februari 2016) de klacht indient. Overigens spreekt ook klager over een datum van 31 januari 2016.

 

De repliek

Klager stelt dat in de brief duidelijk staat dat hij een exclusieve kortingscode ter waarde van € 75,- heeft ontvangen en dat hij bij boeking voor 31 januari 2016 profiteert van een extra hoge vroegboekkorting. Bij deze mededelingen staat geen voorbehoud of een sterretje dat duidt op een voorbehoud. Klager heeft bij boeking geprobeerd de kortingscode te verzilveren, maar dat is niet gelukt.

 

De dupliek

 Adverteerder stelt dat zij naar aanleiding van de repliek niets heeft toe te voegen aan haar verweer. Voor de extra korting zijn voorwaarden opgesteld, waarnaar in de brief wordt verwezen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de bestreden uiting is door Corendon aan klager een “exclusieve kortingscode t.w.v. € 75” toegekend, te gebruiken voor zijn “eerstvolgende vakantie”. Uit het verweer begrijpt de Commissie dat voorwaarden golden om van de kortingscode gebruik te kunnen maken, waaronder de voorwaarde dat de code vóór 31 januari 2016 moest worden verzilverd. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De consument moet daarom in de uiting zelf op duidelijke wijze op deze informatie attent worden gemaakt.

2. In de uiting wordt aan dit vereiste niet voldaan. Bij de mededeling betreffende de kortingscode wordt niet vermeld dat deze code slechts een beperkte periode geldig is. Er staat slechts dat de kortingscode kan worden gebruikt “voor uw eerstvolgende vakantie”. De door adverteerder bij verweer genoemde einddatum van 31 januari 2016 wordt in de brief alleen vermeld in verband met het ontvangen van “extra hoge vroegboekkortingen die kunnen oplopen tot wel € 1000”, maar heeft geen betrekking op de periode waarin de verderop in de brief genoemde kortingscode kan worden verzilverd.

3. Ook is bij de kortingscode geen verwijzing opgenomen naar elders staande voorwaarden betreffende het gebruik van de code. Weliswaar staat onder aan de brief “ *Voorwaarden laagste prijsgarantie, vroegboekkorting, gratis omboeken en uw kortingscode zie www.corendon.nl/magazine”, maar in de tekst van de brief is geen asterisk opgenomen die naar deze mededeling verwijst. Bovendien kan niet worden volstaan met deze algemene mededeling om de consument duidelijk te wijzen op het bestaan van de belangrijke beperking van de kortingsactie tot 31 januari 2016 (en aanvankelijk, volgens adverteerder, zelfs tot 31 december 2015).

4. Gelet op het voorgaande is sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de Commissie voorts van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken