a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2019/00228

Datum:

12-06-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 26 maart 2019 aan klaagster verzonden e-mail met als onderwerp “Spe-ciaal voor u als Vriend van De Bonte Wever geselecteerd!” In de e-mail staat een aanbieding voor een “4-daags all-in Actie arrangement” dat geldig is tot en met 24 juni 2019, met daarbij een omschrijving van het arrangement en een overzicht van de prijzen. Tevens staat in de e-mail onder meer: “Kijk online voor alle voorwaarden”.

 

Samenvatting van de klacht en de repliek

Klaagster heeft naar aanleiding van de reclame-uiting geprobeerd een arrangement bij adverteerder te boeken. Zij kreeg als antwoord dat het arrangement op de door haar gewenste aankomstdatum niet voor het actietarief geboekt kan worden. In de e-mail staat niet dat sommige data zijn uitgezonderd. Integendeel: de e-mail bevat verschillende prijzen al naar gelang de aankomst (duurder op sommige dagen) en ook wordt duidelijk aangegeven wanneer de actie begint en eindigt. Klaagster acht de uiting op grond van het voorgaande misleidend.

 

Samenvatting van het verweer en de dupliek

Klaagster wenste een aankomstdag volgend op een feestdag. Adverteerder heeft ervoor gekozen de aanbieding niet op deze aankomstdag beschikbaar te stellen. Adverteerder maakt in de e-mail melding van beperkte beschikbaarheid waarbij wordt vermeld dat men online alle voorwaarden kan zien. Na doorklikken op de aanbieding in de e-mail komt men uit op een aparte pagina op de website waarop de aanbieding staat en waar geboekt kan worden. Uit de uiting blijkt dat het alleen mogelijk is een arrangement te boeken indien er beschikbaarheid is. Adverteerder legt een lijst over met betrekking tot de beschikbaarheid. Uit deze lijst blijkt dat het op een aantal dagen niet mogelijk is het arrangement te boeken. Dit kunnen bijvoorbeeld feestdagen en/of weekenden zijn die daaraan gekoppeld zijn, of dagen waarop grootschalige evenement plaatsvinden. Adverteerder biedt echter meer dan genoeg mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de aanbieding. Klaagster had de pech dat ze een weekend heeft uitgekozen waarin het aanbiedingstarief niet gold. Zij kon wel tegen het reguliere tarief boeken. Ook had zij een andere aankomstdatum kunnen kiezen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden reclame-uiting wordt een arrangement voor vier dagen aangeboden waarbij men elke dag van de week als aankomstdag kan kiezen. Klaagster heeft de dag na Hemelvaartsdag (31 mei 2019) als aankomstdag gekozen. Het arrangement bleek niet te gelden voor een verblijf waarbij deze dag als aankomstdatum gold. Het betreft geen kwestie van voldoende beschikbaarheid (deze blijkt overigens uit een door adverteerder overgelegde lijst), maar uitsluiting van bepaalde (aankomst)dagen van het arrangement.

2)  De voorzitter acht het bij arrangementen als de onderhavige voor de hand liggend dat deze niet geldig zijn indien een feestdag binnen de periode van het arrangement valt. Het moet immers als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat arrangementen als de onderhavige tijdens feestdagen, gedurende welke voor vakantieverblijven hogere prijzen gelden, in beginsel niet van toepassing zijn. In dit geval doet zich de bijzonderheid voor dat geen feestdag binnen het arrangement viel, maar dat het arrangement wel direct aansloot op een feestdag. Het had onder deze omstandigheden op de weg van klaagster gelegen om de voorwaarden te raadplegen waarnaar in de e-mail wordt verwezen, teneinde te controleren of de door haar gekozen periode binnen het arrangement valt. Uit de klacht blijkt niet of klaagster dit heeft gedaan. De voorzitter constateert evenwel dat deze voorwaarden, die integraal bij de corresponderende aanbieding op de website staan waarnaar in de bestreden uiting wordt gelinkt, de door klaagster gekozen periode niet uitsluiten. Voor zover van belang staat hier immers: “Niet geldig tijdens feestdagen”. Klaagster hoefde op grond van deze mededeling niet te verwachten dat ook de door haar gekozen periode na Hemelvaartsdag van het arrangement zou zijn uitgezonderd.

3)  Adverteerder had in de voorwaarden duidelijk dienen te vermelden dat ook (bepaal)de dagen na Hemelvaart of andere feestdagen van het arrangement zijn uitgezonderd. Nu zij dit heeft nagelaten, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken