a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2016/00351

Datum:

02-06-2016

Uitspraak:

RCC Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in “De Telegraaf” waarin – voor zover in de onderhavige kwestie van belang – staat:

“TV kijken op vakantie”, met daaronder een rechthoekig kader waarin aan de linkerkant een vakantiefoto wordt afgebeeld waarop een caravan en een tent te zien zijn en een tafel met daarop een tv en de voeten van een persoon die kennelijk tv zit te kijken.

Aan de rechterkant van het rechthoekige kader staat de tekst:

” ? Het hele seizoen je favoriete TV-programma’s

  ? En het hele jaar ruim 160 vrij te ontvangen TV-zenders

  ? ln de beste HD-kwaliteit”

Rechts bovenin is een (bij benadering) rond kader afgebeeld met daarin de tekst:

“Nu met gratis abonnement* t.w.v. € 15,95 p.m.” en daaronder afgebeeld een “HD tv schotel” en daarnaast een doos met daarop de tekst: “HD Recreatieset”.

Helemaal onderaan de rechterzijde van het rechthoekige kader staat:

“*Van 21 maart t/m 21 september i.c.m. een 1-jarig Recreatie-abonnement. Exclusief eenmalige hardwarekosten vanaf € 99,- en registratiekosten € 49,95. Raadpleeg onze website voor meer informatie en alternatieve hardwaremogelijkheden'”

Onder het rechthoekige kader staat de tekst:

“Ga naar www.canaldigitaal.nl of bel 0900 9323 (€1,- per gesprek)”.

 

De klacht

In de uiting biedt adverteerder de recreatieset (TV kijken op vakantie) aan voor een bedrag van € 99 + € 49,95 en 6 maanden gratis abonnement. Uit de website van adverteerder blijkt dat alleen aanschaf mogelijk is voor 6 maanden gratis en registratiekosten à € 49,95 en recreatieset van € 199 en verzendkosten van € 9,95, zodat de advertentie in “De Telegraaf” onjuist is.

 

Het verweer

ln de bestreden uiting wordt melding gemaakt van eenmalige hardwarekosten vanaf € 99. Er wordt uitdrukkelijk gesproken over ‘vanaf’ kosten, zodat de uiting volgens adverteerder juist is. De hardware die beschikbaar is voor € 99 is de zogeheten Cl-module. Indien de consument al beschikt over een schotel, dan is het voldoende alleen de Cl-module aan te schaffen en in de televisie te steken om de televisiesignalen van adverteerder te kunnen ontvangen. De advertentie richt zich op vakantiegangers. Juist deze groep beschikt vaak al over een schotel. De consument die nog niet over een schotel beschikt kan – om de televisiesignalen van adverteerder te kunnen ontvangen – de benodigde hardware aanschaffen voor € 199. lndien adverteerder in de uiting een ‘vanaf-prijs’ van € 199 had opgenomen zou een onjuist beeld zijn geschetst voor de consumenten die al beschikken over een (ingebouwde) schotel.

In de advertentie wordt niet vermeld dat er verzendkosten van € 9,95 in rekening worden gebracht. Dit is echter wel het geval en adverteerder zal de advertentie op dit punt aanpassen en voortaan de verzendkosten en de hoogte daarvan vermelden. Maakt de consument gebruik van deze aanbieding dan is het mogelijk om via de webshop of telefonisch het abonnement aan te schaffen in combinatie met hardware die beschikbaar is vanaf € 99. De bijkomende kosten bedragen eenmalige registratiekosten van € 49,95 en eenmalige verzendkosten van € 9,95.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager de onderhavige uiting misleidend acht omdat hierin de suggestie wordt gewekt dat het door adverteerder aangeboden recreatiepakket verkrijgbaar is voor € 99 + € 49,95, terwijl klager € 199 + € 49,95 aan adverteerder verschuldigd was indien hij van de aanbieding gebruik zou maken.

Bovendien brengt adverteerder verzendkosten van € 9,95 in rekening, terwijl deze kosten niet in de uiting staan vermeld.

In de uiting staat: “(…) Exclusief eenmalige hardwarekosten vanaf € 99,- en registratiekosten € 49,95. Raadpleeg onze website voor meer informatie en alternatieve hardwaremogelijkheden”. Door de aanduiding “vanaf € 99,-“ is naar het oordeel van de Commissie voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de hardwarekosten niet zonder meer € 99,- bedragen, maar dat sprake is van een ‘vanaf prijs’. De consument die reeds beschikt over een schotel kan het pakket afnemen voor een bedrag van € 99,-. Ten aanzien van dit onderdeel zal de klacht derhalve worden afgewezen.

Niet in geschil is dat de verzendkosten € 9,95 bedragen, terwijl dit niet in de uiting staat vermeld. Een algemene verwijzing naar de website is onvoldoende om de benodigde duidelijkheid over het bestaan van verzendkosten te geven. Gelet op het voorgaande is in de advertentie sprake van het ontbreken van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de advertentie misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Adverteerder heeft bij verweer meegedeeld dat zij de uiting op dit punt zal aanpassen en voortaan de verzendkosten alsmede de hoogte hiervan in de uiting zal vermelden. Hierin ziet de Commissie aanleiding de aanbeveling te doen ‘voor zover nodig’.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting op grond van hetgeen onder 3 is overwogen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken