a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2017/00562 - CVB

Datum:

21-12-2017

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

Het College van Beroep [21 december 2017]

De bestreden uiting, de klacht en de beslissing van de Commissie    

De klacht is, voor zover in beroep relevant, gericht tegen een reclamefolder en de website van Amslod voor zover in deze uitingen staat: “40% prijsvoordeel” en “In de Amslod marktbewerking zijn de twee schakels er tussenuit gehaald en levert Amslod rechtstreeks van de fabriek waardoor u altijd 40% voordeliger uit bent” en “E-Bike 40% direct-voordeel*”.

De klacht, zoals deze na een tussenbeslissing van de Commissie is verduidelijkt, luidt dat klager het misleidend vindt dat Amslod reclame maakt met de mededeling “altijd 40% goedkoper dan in de fietsenwinkel” of vergelijkbare mededelingen doet waarin Amslod een prijsvoordeel van 40% claimt.

De Commissie heeft, voor zover in beroep relevant, beoordeeld of Amslod voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat consumenten die een fiets bij haar bestellen een prijsvoordeel van 40% hebben ten opzichte van de prijs die men in de fietsenwinkel betaalt voor vergelijkbare modellen van concurrenten. Daarin is Amslod volgens de Commissie niet geslaagd: Amslod heeft enkel, zonder nadere toelichting of onderbouwing meegedeeld dat “een vergelijkbare fiets (kwaliteit/specificaties/ garantie)” in de fietsenwinkel “tussen de € 3.500 en € 3.800,-“ kost. Deze mededeling is naar het oordeel van de Commissie onvoldoende om de absoluut geformuleerde stellingen “40% prijsvoordeel”, “altijd 40% voordeliger uit” en “40% direct-voordeel” te onderbouwen. De Commissie acht de uitingen om die reden onduidelijk met betrekking tot het voorgestelde prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef onder d Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De grieven

Deze worden, voor zover deze zien op het prijsvoordeel, als volgt weergegeven.
Amslod heeft een onderscheidend “business model”. Zij fabriceert en verkoopt uitsluitend haar eigen merk elektrische fietsen rechtstreeks vanaf fabriek aan de consument (Business to Consumer). Bij het Amslod business model worden, ten opzichte van de “traditionele fietsenverkoop”, diverse schakels overgeslagen, zoals importeurs/distributeurs en retailers. Hierdoor is er geen “winstmarge behoefte” van de overgeslagen schakels. Deze marge bedraagt gemiddeld 40% tot 50% van de kostprijs van het product. Tevens is Amslod door haar business model in staat sneller nieuwe technologieën – met altijd dalende kostprijzen van de elektronica van e-bikes – te kunnen leveren aan de consument ten opzichte van de tragere traditionele fietsenbranche. Deze twee punten werken tezamen extra krachtig ten gunste van de consument. Het business model is een bewezen succesformule. De consument gaat immers door het extra voordeel over tot aanschaf van een Amslod fiets, terwijl het een nog relatief onbekend merk is en tevens een (voor die consument) minder bekend business model. Amslod elektrische fietsen komen als beste uit testen op het punt van prijs-kwaliteit verhouding, zoals blijkt uit de ANWB website.
Voor de onderbouwing van het 40% prijsvoordeel zou Amslod vele advertenties van fabrikanten, fietsenwinkels en de websiteadressen kunnen aanleveren. Meestal zijn deze gegevens al snel verouderd. Amslod heeft ervoor gekozen om de claim “Altijd 40% voordeliger” met up-to-date online voorbeelden te onderbouwen. Daarbij heeft Amslod gekozen voor de onafhankelijke oordelen van de meest toonaangevende vergelijking van elektrische fietsen in Nederland, te weten de vergelijking op de website van de ANWB (https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen). Amslod heeft in dat verband als maatstaf genomen het door geïntimeerde gekochte model Amslod Aston 2017 met een verkoopprijs € 1.995,-.
Vergelijkbare elektrische fietsen zijn volgens Amslod (volgens haar met mindere specificaties dan het Amslod model en met mindere accucapaciteit/actieradius):

  • https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen/ebike/flyer- t8-1-2017 (verkoopprijs € 3.349,-; Amslod stelt 41% voordeliger te zijn),
  • https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen/ebike/flyer-rs-7-70-2015 (verkoopprijs € 3.599,-; Amslod stelt 45% voordeliger te zijn
  • https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen/ebike/multicycle-expressive-em-2017 (verkoopprijs € 3.499,-; Amslod stelt 43% voordeliger te zijn
  • https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen/ebike/trek-lm800–2015 (verkoopprijs € 3.399,-; Amslod stelt 42% voordeliger te zijn
  • https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen/ebike/pegasus-opero-2017 (verkoopprijs € 3.349,-; Amslod stelt 41% voordeliger te zijn)
  • https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/vergelijken-en-kopen/ebike/riesemuller-bluelabel-cruiser-nuvinci-2015 (verkoopprijs € 3.259,- euro; Amslod stelt 39% voordeliger te zijn).

 

Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

De repliek

Amslod stelt dat geïntimeerde het prijsvoordeel dat zij in de bestreden uitingen communiceert niet wil begrijpen en feiten verdraait. Verder heeft geïntimeerde onjuiste negatieve meningen over Amslod fietsen. Een Amslod fiets is altijd 40% voordeliger dan vergelijkbare producten bij een fietsenwinkel. Geïntimeerde is de enige persoon die dit in twijfel trekt en hij poogt dit aan te tonen met slechts één enkele factuur. De door geïntimeerde overgelegde factuur kan niet als bewijs dienen van misleidende uitingen. De betwisting is onvoldoende onderbouwd, ook voor zover geïntimeerde naar de Amslod ‘systeemprijs’ verwijst. Dit is slechts een prijs uit het systeem van Amslod die op de factuur staat. Maar Amslod verwijst in haar uitingen duidelijk naar 40% voordeel ten opzichte van vergelijkbare producten bij de fietsenwinkel. Dat Amslod 40% voordeliger is, heeft zij met diverse voorbeelden aangetoond.
 

De mondelinge behandeling

Geïntimeerde heeft zijn standpunt mondeling toegelicht. Daarbij deelt hij onder meer mee dat hij van Amslod heeft gehoord dat hij zijn fiets voor € 3.049,- moest verzekeren, nu dit de vergelijkbare winkelprijs zou zijn.

 

Het oordeel van het College

1. De klacht heeft betrekking op een reclamefolder en de website van Amslod voor zover wordt gezegd dat men door een fiets bij Amslod te kopen “40% prijsvoordeel” heeft respectievelijk “altijd 40% voordeliger uit” is en “40% direct-voordeel” heeft. In de folder wordt dit voordeel toegelicht door te vergelijken met de situatie dat men een fiets van een ander merk koopt in een fysieke fietsenwinkel, waarbij kennelijk is bedoeld dat dit voordeel dan geldt ten opzichte van vergelijkbare fietsen van concurrenten. Het is het College niet duidelijk geworden of dit voordeel ook op de website wordt toegelicht. Uitgaande van de toelichting in de folder geldt het volgende.

2. Op zichzelf genomen ligt het voor de hand dat bij een verkooporganisatie die een eigen merk verkoopt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fysieke winkels (volgens de folder: de “traditionele fietsenwinkel”) een kostenbesparing mogelijk is die leidt tot een lagere prijs, en daarmee tot een voordeel voor de consument. In feite maakt Amslod door uitdrukkelijk een voordeel van 40% te noemen een vergelijking van het prijsniveau van haar fietsen met dat van fietsen van concurrerende merken indien deze bij de traditionele fietsenwinkel worden gekocht. Amslod claimt in de folder op absolute wijze dat men bij haar in die situatie een prijsvoordeel van 40% heeft. Geïntimeerde heeft de juistheid hiervan voldoende gemotiveerd betwist aan de hand van de door hem gekochte fiets (Amslod Aston Blauw 7/17.5). Gelet hierop ligt het op de weg van Amslod om voldoende aannemelijk te maken dat zij, in het bijzonder ten aanzien van de Amslod Aston Blauw 7/17.5, een fiets verkoopt die 40% voordeliger is dan fietsen van alle andere merken indien deze bij de traditionele fietsenwinkel worden gekocht. Dienaangaande heeft Amslod zes linkjes vermeld die volgens haar aantonen dat zij daadwerkelijk 40% voordeliger is dan fietsen van andere merken. Ondanks herhaald verzoek van het secretariaat van het College heeft Amslod de gegevens niet in printvorm verstrekt, zodat niet duidelijk is hoe deze gegevens luidden ten tijde van het indienen van de klacht en het beroep.

3. Het College heeft na de zitting (11 december 2017) kennis genomen van de informatie waarnaar Amslod linkt. Het betreft pagina’s van de website van de ANWB waarop informatie over de volgende fietsen staat: ‘Flyer T8.1 2017’, ‘Flyer RS 7.70 2015’, ‘Multicycle Expressive-EM 2017’, ‘Trek LM800+ 2015’, ‘Pegasus Opero 2017’ en de ‘RieseMuller BlueLabel Cruiser NuVinci 2015’ met telkens de bijbehorende ‘adviesprijs’. Amslod heeft niet specifiek onderbouwd waarom de fietsen waarnaar de informatie linkt in voldoende mate vergelijkbaar zijn met de Amslod Aston Blauw 7/17.5. Zij heeft volstaan met in algemene zin te stellen dat het vergelijkbare fietsen betreft met “mindere specificaties” dan de Amslod Aston Blauw 7/17.5 en “met mindere accu capaciteit/actieradius”. Dit is onvoldoende om te kunnen oordelen dat de informatie waarnaar wordt gelinkt volstaat als referentiekader voor het 40% voordeel dat Amslod stelt te bieden ten opzichte van concurrerende merkfietsen indien deze in een fysieke fietsenwinkel worden gekocht. Het betreft slechts een kleine selectie en niet duidelijk is waarom Amslod deze fietsen heeft geselecteerd nu de uitingen algemeen zijn geformuleerd. Ook verder is het de vraag of deze informatie kan rechtvaardigen dat Amslod in absolute zin een prijsvoordeel van 40% claimt ten opzichte van alle concurrerende merkfietsen indien deze in een traditionele fietsenwinkel worden gekocht. Daarvoor is in ieder geval noodzakelijk dat de consument in de traditionele winkel altijd de ‘adviesprijs’ betaalt die op de ANWB-website wordt genoemd. Het College acht dit echter niet aannemelijk.

4. Op grond van het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat de kostenbespa-ring die Amslod realiseert doordat zij geen gebruik maakt van fysieke winkels, leidt tot een voordeel voor de consument van 40% vergeleken met de situatie dat deze een fiets van een concurrerend merk koopt in een traditionele fietsenwinkel. Hetgeen Amslod stelt, is onvoldoende om te oordelen dat dit voordeel zodanig concreet en onderbouwd is dat dit de absoluut geformuleerde claim dat men in die situatie bij Amslod van 40% voordeel profiteert, kan rechtvaardigen. Het College acht daarom, evenals de Commissie, de uitingen misleidend met betrekking tot het specifiek genoemde prijsvoordeel. Om die reden beslist het College als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing voor zover in beroep aan de orde.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [16 oktober 2017]

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen:
1. een reclamefolder van adverteerder. Onder het kopje “Frisse logistieke aanpak: 40% prijsvoordeel!” staat:
“Ommekeer
Van oudsher worden in Nederland de beste fietsenmerken alleen verkocht bij een lokale fietsenwinkel. Hierdoor zitten er tussen de fabrikant en de consument altijd twee schakels: de winkelier en de grossier. De fietssector staat daarom altijd nog als redelijk stoffig en traditioneel te boek. We doen het bij Amslod bewust anders.
Voordeel
We hebben een verfrissende aanpak; ‘In vele andere sectoren wordt al jaren succesvol door fabrikanten met extra consumentenvoordeel, rechtstreeks aan de klant geleverd. Amslod heeft bewezen dat dit met elektrische fietsen ook kan. Er is natuurlijk niets mis met een traditionele fietsenwinkel, zeker niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet nog beter kan.’ In de Amslod marktbewerking zijn de twee schakels er tussenuit gehaald en levert Amslod rechtstreeks van de fabriek waardoor u altijd 40% voordeliger uit bent.”  

Onder deze tekst staat een illustratie met een “Prijsvoordeel voorbeeld”:
“Amslod direct prijs € 1445,-
Vanouds indirect prijs € 2630,-”

De illustratie toont twee pijlen: de ene pijl geeft de route aan van de fabriek rechtstreeks naar de consument; de andere pijl de route van de fabriek via importeur/distributeur en fietsenwinkel naar de consument.

Onder het kopje “SERVICE EN GARANTIE” staat:
“? 6 jaren garantie.
 ? Mobiel landelijk garantieteam.
 ? Garantie direct aan huis, op uw werk of op uw vakantieadres in NL.
 ? Gratis levering aan huis, rijklaar en volledig afgesteld.”

2. een uiting op de website www.amslod.nl, meer in het bijzonder op de subpagina www.amslod.nl/electrische-fietsen/amslod-aston staat onder andere:
“E-Bike 40% direct-voordeel*
GRATIS ACTIEFOLDER
*Geldig t/m 19 Aug”,
met daaronder een venster om adresgegevens in te vullen en een button “VERSTUREN”.
 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
Volgens klager is de mededeling “altijd 40% voordeliger” onjuist. Klager heeft een fiets besteld van € 3.049,- en moest € 2.150,- betalen. Het voordeel is dan minder dan 40%. Klager maakt verder bezwaar tegen de mededeling “6 jaar garantie”, omdat voor de accu een garantietermijn van 3 jaar geldt in plaats van 6 jaar.

 

Het verweer

Met 40% voordeliger wordt bedoeld 40% voordeliger dan de reguliere merken die via de fietsenwinkels worden verkocht, aldus adverteerder. De stelling van klager dat 40% voordeel zou gelden op de normale prijs van Amslod ten opzichte van een aanbiedingsprijs is volgens adverteerder onjuist. Zo wordt het voordeel ook niet gecommuniceerd, aldus adverteerder. In de folder en op de website van Amslod (en ook op de website van de ANWB) wordt duidelijk uitgelegd wat er bedoeld wordt met het voordeel van 40%.
Voor wat betreft de klacht met betrekking tot de mededeling “6 jaren garantie” merkt adverteerder op dat Amslod 6 jaren garantie geeft op het frame. Op veel andere onderdelen wordt 2 jaren garantie gegeven. Op de accu geeft Amslod standaard 3 jaren garantie, indien dit specifiek op de factuur vermeld is. Adverteerder verwijst naar de algemene voorwaarden op de website van Amslod, die de leveringsvoorwaarden en meer informatie over de garantie bevatten.  

 

Aanvullende informatie van klager bij e-mail van 12 september 2017

Desgevraagd heeft klager meegedeeld dat hij de prijs van € 3.049,- heeft gezien op de factuur van Amslod en niet in een fietsenwinkel. Dat kan volgens klager ook niet, omdat Amslod-fietsen alleen bij Amslod besteld kunnen worden en niet via een reguliere fietsenwinkel verkocht worden. Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht de factuur gestuurd waarop staat: “Prijs” € 3.049,00, en: “Klantprijs” € 2.150,00.

 

Aanvullende informatie van adverteerder bij e-mail van 12 september 2017

Adverteerder heeft meegedeeld dat haar fietsen niet in fietsenwinkels verkocht worden. De prijs van € 3.049,- betreft een systeemprijs, aldus Amslod. “Met één druk op de knop kunnen wij de systeemprijs in het computersysteem aanpassen naar € 3.580,- Dan zou de klacht van klager simpelweg opgelost zijn”, aldus adverteerder. Klager heeft een fiets gekocht van € 2.150,-. Omdat een vergelijkbare fiets bij een fietsenwinkel tussen € 3.500,- en € 3.800,- kost, is het gecommuniceerde prijsvoordeel van 40% volgens adverteerder gerechtvaardigd.

 

De tussenbeslissing  

Bij tussenbeslissing van 25 september 2017 heeft de Commissie de behandeling van de klacht aangehouden en beslist dat zij een nieuwe behandeling van de (volledige) klacht noodzakelijk acht, nu op grond van de thans beschikbare informatie sprake blijkt te zijn van een andere feitelijke situatie dan waarvan op basis van de klacht en het verweer was uitgegaan.

 

De mondelinge behandeling op 28 september 2017

Ter zitting heeft klager toegelicht dat hij de twee prijzen op de factuur van Amslod als volgt heeft begrepen: het bedrag van € 2.150,- (“klantprijs”) was de prijs die hij moest betalen en het bedrag van € 3.049,- (“prijs”) was de prijs die de fietsenwinkel hanteert. Klager heeft ter zitting meegedeeld dat Amslod tegen hem gezegd heeft dat hij de fiets voor het bedrag van € 3.049,- moest laten verzekeren.

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de uiting staat “40% prijsvoordeel” en “altijd 40% voordeliger uit”. Klager vindt de uiting misleidend omdat hij minder dan 40% voordeel heeft ontvangen. Adverteerder stelt daartegenover dat klager de uiting verkeerd heeft begrepen: het prijsvoordeel van 40% betreft een voordeel ten opzichte van de prijs die men in de fietsenwinkel betaalt voor vergelijkbare modellen en niet 40% korting op de prijs die Amslod zelf hanteert.

2. Ter zitting is vast komen te staan dat klager de uiting heeft begrepen zoals adverteerder hem kennelijk bedoeld heeft: dus als “altijd 40% goedkoper dan in de fietsenwinkel”. Klager heeft vervolgens de factuur van Amslod ontvangen met daarop 2 prijzen: de “Prijs” van € 3.049,- en de “Klantprijs” van € 2.150,-. Klager is er bij het bedrag van € 3.049,- van uitgegaan dat dit de prijs van de fiets betreft zoals deze kennelijk door de fietsenwinkel wordt gehanteerd. De Commissie kan zich voorstellen dat deze indruk bij klager is ontstaan door de twee verschillende prijzen op de factuur (met de omschrijving “Prijs” en “Klantprijs”), en dat deze indruk is versterkt door de mededeling van Amslod aan klager dat hij de fiets voor € 3.049,- moest verzekeren.

3. De centrale vraag is echter of Amslod voldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat consumenten bij haar “altijd 40% voordeliger uit” zijn, nu klager dit gemotiveerd heeft betwist. Daar is Amslod naar het oordeel van de Commissie onvoldoende in geslaagd: Amslod heeft enkel, zonder nadere toelichting of onderbouwing meegedeeld dat “een vergelijkbare fiets (kwaliteit/specificaties/ garantie)” in de fietsenwinkel “tussen de € 3.500 en € 3.800,-“ kost. Deze mededeling is naar het oordeel van de Commissie onvoldoende om de absoluut geformuleerde stellingen “altijd 40% voordeliger uit” en “40% direct-voordeel” te onderbouwen. De Commissie acht de uitingen om die reden onduidelijk met betrekking tot het voorgestelde prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. De Commissie vat het tweede deel van de klacht aldus op dat volgens klager in de bestreden reclame-uiting niet duidelijk wordt gemaakt dat op de geadverteerde “6 jaar garantie” uitzonderingen bestaan.

5. In beide uitingen staat: “6 jaren garantie”. Voor wat betreft deze termijn wordt in de uitingen geen voorbehoud gemaakt. De gemiddelde consument zal verwachten dat deze 6 jaren garantie voor de gehele fiets gelden, en dus ook voor de batterij. In werkelijkheid blijkt dit anders te liggen: voor de batterij geldt een garantietermijn van 3 jaar en voor bepaalde andere onderdelen van de fiets een garantietermijn van 2 jaar.

6. De beperkingen die adverteerder hanteert op het aanbod “6 jaren garantie” betreffen essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over de aankoop van een elektrische fiets van adverteerder te kunnen nemen. Nu deze informatie, zoals hiervoor is overwogen, niet duidelijk in de reclame-uitingen is opgenomen en de Commissie tevens van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

7. Gelet op laatstgenoemde onduidelijkheid acht de Commissie de uitingen tevens in strijd met artikel 12 NRC, waarin is bepaald dat indien in reclame over “garantie” wordt gesproken, de omvang, inhoud en tijdsduur van die garantie duidelijk dient te zijn.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

Op grond van hetgeen is overwogen onder 3, en onder 5 tot en met 7 acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in de artikelen 7 en 12 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken