a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2011/00773

Datum:

03-10-2011

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

 

Het betreft de website www.vakantieveilingen.nl voor zover daarop ter veiling wordt aangeboden “een sauna-verwendag voor 2 personen bij Sauna de Veluwe” “inclusief waardebon t.w.v. €24,50, te besteden bij een volgend bezoek”. Onder dit aanbod staat infor­matie over de data en verplichte kosten. Voorts staat onder het kopje “Optioneel” onder meer:

“-Upgrade naar Veluwe-VIP,

-Lunch voor €12,50 p.p.,

-50% korting op hydrojetmassage voor 2 personen,

-25% korting op alle gezichtsbehande­lingen,

-50% korting op snelbruiner,

-10% korting op alle massages”.

 

 

De klacht

 

Klager heeft op de website van VakantieVeilingen.nl geboden op een veiling van een sauna-arrangement van Sauna de Veluwe. Hierbij werd een waardebon van € 24,50 aangeboden bij een volgend saunabezoek. De waardebon bleek echter een vrijkaartje te zijn voor een tweede persoon bij een volgend bezoek. Dit blijkt niet uit het aanbod. De waardebon is daarom niet duidelijk en daardoor misleidend.

 

Verweer

 

De Commissie vat het verweer van Emesa als volgt samen.

De veiling betreft een sauna-arrangement voor twee personen, waarbij de consument tevens een waardebon ontvangt ter waarde van €24,50 te besteden bij een volgend bezoek. De waardebon bestaat uit gratis toegang voor een persoon bij een andere, betalende, bezoeker. Het is niet zeer waarschijnlijk dat een vrij te besteden waardebon ad € 24,50 zou worden verstrekt bij een gemiddelde veilingprijs van € 23,- . De consu­ment had uit de context, met name de veilingprijs, kunnen afleiden dat er voorwaarden verbonden zouden zijn aan de waardebon. De consument kan zich over deze voorwaar­den laten informeren. De veilingtekst is inmiddels aangepast.

 

De Commissie vat het verweer van Sauna & Beauty de Veluwe als volgt samen.

De klacht betreft de bonus bij het sauna-arrangement namelijk een waardebon ter waar­de van € 24,50 te besteden bij een volgend bezoek aan Sauna & Beauty de Veluwe. De mededeling “ter waarde van” is niet gelijk aan “vrij te besteden”. Verder betreft het een arrangement voor twee personen dat door klager wordt gebruikt voor één persoon.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Adverteerders bieden in de reclame-uiting een sauna-arrangement aan voor twee per­sonen , inclusief een waardebon ter waarde van 24,50, te besteden bij een volgend bezoek aan Sauna & Beauty de Veluwe. In de uiting staat geen informatie over de wijze waarop de waardebon dient te worden besteed. Evenmin wordt daarnaar verwezen.

 

De Commissie is op grond van het voorgaande van oordeel dat de gemiddelde consu­ment geen rekening hoeft te houden met het feit dat adverteerder de woorden “inclusief waardebon (…) te besteden bij een volgend bezoek” aldus uitlegt, dat de waardebon uitsluitend kan worden gebruikt om bij een volgend bezoek als betalende klant een an­de­re persoon zonder bijbetaling te kunnen meenemen. Deze uitleg ligt naar het oordeel van de Commissie in het onderhavige geval ook niet voor de hand. Hierbij is van belang dat in de reclame-uiting staat dat bij Sauna & Beauty de Veluwe optionele behan­delin­gen en lunches te verkrijgen zijn, hetgeen de suggestie wekt dat de waardebon ook voor derge­lijke doeleinden kan worden gebruikt. Uit het enkele feit dat het arrangement is bedoeld voor twee personen bij het eerste bezoek, zal de gemiddelde consument niet afleiden dat de waarbon slechts op de hiervoor omschreven wijze kan worden verzilverd. Ook de veilingprijs wijst hier onvoldoende duidelijk op.

 

Blijkens het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de waardebon als bedoeld onder artikel 8.2 van de Nederlandse Re­clame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk

in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de Commissie

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de Commissie de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerders aan om niet meer op een derge­lijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken