a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2014/00580

Datum:

16-09-2014

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame. Daarin wordt gezegd:

“Met VakantieVeilingen.nl geniet iedereen van de leukste uitjes, dus ook van hotelovernachtingen. Bied mee via de app of de website op de vrijetijdsveiling van Nederland met het grootste aanbod. Al vanaf € 1,-.

Ten slotte verschijnt een 1 Euromunt in beeld met daaronder de mededeling:

“Exclusief administratiekosten”.

De klacht

Gesuggereerd wordt dat men via “VakantieVeilingen.nl” vanaf € 1,- diverse mooie zaken kan kopen. In werkelijkheid dient men echter bij elke gewonnen veiling € 5,- “additionele veilingkosten” te betalen.

Het verweer

Blijkens het bij het verweer overgelegde screenshot worden de administratiekosten in de reclame wel degelijk genoemd.

Nadere toelichting klacht

Inmiddels heeft iemand klager erop geattendeerd dat aan het eind van de reclame ongeveer een halve seconde in kleine, slecht leesbare letters iets wordt meegedeeld over administratiekosten. Wat die kosten zijn, wordt niet vermeld. Reeds uit dit gegeven “-de zeer korte slechte weergave inzake extra kosten-” blijkt dat adverteerder bewust een misleidend beeld oproept.

E-mail van 29 augustus 2014 van adverteerder

Adverteerder is verheugd te zien dat klager de verwijzing naar de administratiekosten gezien heeft en ziet geen aanleiding om het verweer verder aan te vullen.

Het oordeel van de Commissie

De kern van de boodschap van adverteerder is dat men vanaf € 1,- deel kan nemen aan het biedingsproces. Aan het slot van de uiting verschijnt naar het oordeel van de Commissie voldoende lang en voldoende duidelijk leesbaar in beeld: “Exclusief administratiekosten”. Niet duidelijk is echter hoeveel deze kosten bedragen. Adverteerder heeft niet weersproken dat het om € 5,- gaat. Hieruit volgt dat tenminste € 6,- moet worden betaald, indien men door middel van het uitbrengen van een bod (“vanaf € 1,-”) via VakantieVeilingen.nl een uitje boekt.

In zoverre is niet voldaan aan het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder i van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daarin staat voor zover hier van belang:

“Indien de uitnodiging tot aankoop in reclame verband houdt met een overeenkomst op afstand (…..) moet op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende essentiële informatie worden verstrekt:

(…)

i.

de totale prijs van de zaken of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van de zaak of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend (…)”.

Door het ontbreken van de hoogte van het bedrag van de administratiekosten is voor de consument onduidelijk dat “de totale prijs” tenminste € 6,- zal bedragen.

De Commissie concludeert dat er sprake is van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 onder c NRC. Nu de televisiereclame de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De uiting is in strijd met artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken