a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2009/00774

Datum:

11-03-2010

Uitspraak:

Bevestiging Beslissing RCC

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft reclame-uitingen van adverteerder in weekblad ‘Het Kompas’ op 14 oktober 2009 en op de website www.kalkaanslag.nl.

 

1) In het weekblad staat onder meer:

 

‘Kalkaanslag veroorzaakt heel wat schade en extra kosten in Zuid-Holland. De energie- en waternota neemt toe. De levensduur van boiler, geiser, (stoom)douchecabine, stoomoven, vaatwasser, wasmachine, (thermostaat)kraan, combiketel wordt drastisch verkort. Reparaties en vervanging zijn duur. (…) Door de 1-malige aanschaf van de ISO 9002 en ISO 9001-2000 en QA gecertificeerde onderhoudsvrije Alpine Water Descaler No. 1 bent u van al deze wekelijkse kalk-“ellende” af. Direct na montage zijn de voordelen te zien, voelen en proeven. Na het wassen voelen uw huid en haar lekker zachter en veel minder droog aan. Geen huidirritatie meer na het douchen. Het drinkwater is helderder en smaakt beter. (…) Douchecabine blijft stralend schoon. Ontkalken van (keuken)apparatuur wordt overbodig. U gebruikt tot 50% minder zepen en waspoeders. Geen strepen en vlekken meer op uw ramen en auto. (…) Info: wwwkalkaanslag.nl’

 

2) Op de website staat onder meer:

 

‘De milieuvriendelijke Alpine Water Descaler No. 1 verandert de kristalstructuur, waardoor de kalkdeeltjes opgelost blijven in het water als calcium- en magnesiummineralen (zie plaatje 2). De kalkdeeltjes kunnen niet meer neerslaan en hechten in leidingen en apparatuur (zie plaatje 1). De samenstelling van het water verandert niet. Het gezonde effect van de calcium- en magnesiumdeeltjes blijft behouden. Alleen de negatieve effecten van kalkaanslag in allerlei apparatuur, op tegels en douchecabines zijn voortaan verleden tijd. (…) Na montage van de Alpine Water Descaler No. 1 laat de oude kalkaanslag los en vergruist. Nieuwe kalkaanslag maakt geen kans meer. Laag voor laag wordt de oude kalkaanslag of kalksteen afgebroken tot fijne poeder. Deze poeder verdwijnt met het spoelwater zonder verstoppingen te veroorzaken en nieuwe kalkaanslag krijgt geen kans meer (zie plaatje 3). Zo wordt de oude kalkaanslag volledig verwijderd en nieuwe kalkaanslag heeft geen kans meer. De apparaten en elementen worden en blijven schoon en kalkvrij.’

 

‘De voordelen.

– Levenlange technische (omruil) garantie.

– 2 maanden op PROEF: niet goed = geld terug garantie.

– Producent ISO 9002, ISO 9001:2000 en QA gecertificeerd.

– Besparing € 250,- per jaar, ieder jaar weer.

– Geen drukverlies (meer) in waterleiding.

– Geen fluitende leidingen / kranen meer.

– Minder vaak reinigen whirlpool, jacuzzi en zwembad.

– Minder gebruik van vlokker, pH+, pH-, en chloor bij zwembaden, jacuzzi’s etc.

– Minder gebruik van chemische poets- en onthardingsmiddelen.

– Maakt afzemen en drogen van douchecabine, ramen en auto’s overbodig.

– Lagere energie nota tot 70%.

– Koffie- en theewater smaken beter.

– Water heeft geen muf geurtje meer.

– Schone vaat zonder kringen en watervlekken.

– Geen waterfilters meer nodig.

– Tot 30% minder zeep en waspoeder gebruik.

– Geen wasverzachter meer nodig.

– Zouten in wasmachine overbodig.

– Zout gaat veel langer mee in de vaatwasser.

– Glansmiddel niet meer nodig.

– Tot 70% besparing op energie bij verhitting en/of verwarming van water.

– Geen onnodige reparaties door kalk.

– Geen vroegtijdige vervanging.

– Geen huidirritaties meer door kalk.

– Geen schuurwerk meer in badkamer en keuken.

– Voorkomt glascorrosie.

– Voorkomt watervlekken op gelapte ruiten van bijvoorbeeld de auto.’

 

‘Als u witte aanslag ziet op glaswerk, in de douchecabine en op de spiraal of platte bodem in de waterkoker, dan heeft u zeker hard water. Overigens is dit in 93% van de huishoudens het geval.’

 

‘De ontharder gebruikt geen stroom, batterijen of iets dergelijks.’

 

‘Hoe snel werkt uw waterontharder? Nadat het ‘oude’ water in uw leidingen is vervangen door het zachte water van de Alpine Water Descaler (doorgaans na ongeveer ½ dag), merkt u meteen verschil: het water voelt zachter aan, ruikt niet meer muffig en ziet er veel helderder uit. Enkele dagen na montage van de Alpine Water Descaler No. 1

komen de glazen schoon uit de vaatwasser zonder strepen en watervlekken, zonder het gebruik van glansmiddelen en met tot 30% minder gebruik van waspoeder. Binnen enkele weken heeft u alle voordelen zelf ervaren. Na ca. 4-6 weken merkt u in de badkamer en keuken zelfs dat de oude kalkaanslag wordt vergruisd en opgelost tot een heel fijn poeder en uw huis verlaat als ongewenste gast (via de riolering). Hoe langer de Alpine Water Descaler No. 1 zijn werk doet hoe duidelijker de resultaten worden en hoe onmisbaarder hij wordt in uw huishouden.’

 

‘Wat is de invloed van de waterontharder op het milieu? U heeft tot 30% minder zeep en waspoeder nodig, geen glansmiddel en/of wasverzachter. Zout in de vaatwasser gaat veel langer mee. Uw energienota voor het verhitten en verwarmen van water zal tot maximaal 70% afnemen, omdat de verwarmingselementen, apparatuur en leidingen schoon worden gemaakt door de module en het water veel sneller warm wordt. De betere toevoer (overlopen, riolering, etc.) van het water verhoogt de prestatie van uw machines.’

 

‘Wat vindt KIWA (het waterkennisinstituut) van deze Hi Tech oplossing? Een recent verschenen onderzoek van KIWA (B.T.O. 2000.01) laat na een intensieve test periode van 2 jaar zien dat betrokken apparaten geen (schadelijke) invloed hebben op de metaalafgifte door drinkwaterleidingen en dat er op de inwendige deklagen in de koperen leidingen geen (neven-)effecten zichtbaar zijn. De toegepaste technologie is dus volkomen veilig. Dit onderstreept de door ons geïnitieerde langdurige en onafhankelijke testen. Dat deze technologie zeer doeltreffend en aanbevelingswaardig is, kunt u nalezen op pagina 1 en pagina 2 van het KIWA onderzoek (bron: KIWA Water Research).’

 

‘Horeca Entree 5 november 1997 nr. 21 (Het grootste business magazine voor de Nederlandse Horeca) – “Kalkproblemen bestrijden met magnetisme. Bij een bezoek aan het … Hotel te Leeuwarden liet directeur T. mij in zijn keuken iets zeer opmerkelijks zien. Op de toevoerleiding van zijn regenereer bainmarie zaten twee kleine doosjes. De bainmarie, die bij mijn vorige bezoek nog volledig wit aangeslagen was van de kalk, was zo goed als nieuw. Het is echt het eerste simpele apparaat dat werkt op dit gebied, aldus T.” Aldus redacteur Frans van Meeuwen.’

 

De klacht

 

De Commissie vat de klacht als volgt samen. Adverteerder prijst in een regionaal weekblad en op zijn website de Alpine Water Descaler No. 1 aan. In de desbetreffende uitingen beweert adverteerder een aantal feiten over (de schadelijke gevolgen van) water en kalkaanslag, onder andere ten aanzien van energieverbruik en levensduur van (huishoudelijke) apparaten. Door het gebruik van de Alpine Water Descaler No. 1 zouden deze problemen verleden tijd zijn. Andere voordelen die aan de werking van de Alpine Water Descaler No. 1 worden toegeschreven zijn onder meer het voorkomen van huidirritaties en beter drinkwater. Klager meent dat de door adverteerder gedane beweringen en claims ten aanzien van waterontharders onjuist en onbewezen zijn en reeds eerder door de Consumentenbond en de Commissie als zodanig misleidend bevonden. Voorts meent klager dat gelet op de foto’s in de reclame-uitingen de Alpine Water Descaler No. 1 een zogenaamde ‘magnetizer’ is; een apparaat dat magnetische invloed op de waterstroom zou uitoefenen. Klager verzoekt bovengenoemde gewraakte reclame-uitingen onmiddellijk te staken.

 

Het verweer

 

Klager bestrijdt dat de Alpine Water Descaler No. 1 een magnetizer betreft en vermoedt dat klager zijn product verwart met een concurrerend product en zou zich dan ook moeten richten tot die ander. Adverteerder meent verder dat geen sprake kan zijn van misleiding omdat hij een ‘niet goed = geld terug garantie’ verleent. Adverteerder voelt zich gediscrimineerd nu de klacht zich richt tegen waterontharders en hij slechts een aanbieder is.

 

De repliek

 

Volgens de Consumentenbond zijn er twee soorten waterontharders, te weten het (externe) magneetapparaat en het (interne) ionenuitwisselingsapparaat. Foto’s in de advertentie en op de website van adverteerder tonen een kunststof container die aan of rond een waterleiding wordt bevestigd. Nergens op de website van adverteerder valt te lezen dat voor plaatsing van de Alpine Water Descaler No.1 de waterleiding zou moeten worden doorgezaagd of dat de klant het apparaat zelf kan installeren. Klager concludeert dat het niet anders kan dan dat de Alpine Water Descaler No. 1 een magneetapparaat is. Het ligt in de rede dat adverteerder gedane claims ten aanzien van kalkaanslag fundeert met onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. Klager stelt dat de Alpine Water Descaler No.1 niet eerder bij KIWA (thans KWR) of TNO voor onderzoek is aangeboden. In eerdergenoemd onderzoek van de Consumentenbond werd negatief geoordeeld over de magnetische waterontharder en werden bewijzen waaruit zou blijken dat deze apparaten wel goed zouden werken, niet overgelegd door de fabrikanten van (onder andere) de Alpine Water Descaler No. 1.

 

De dupliek

 

De Commissie vat de dupliek als volgt samen. Er zijn meer dan twee soorten waterontharders, te weten zoutontharders, filters, fysische antikalk ontharders (FAK) en chemische ontharders. FAK is een alom geaccepteerde en gewaardeerde wateronthardingsmethode. De door adverteerder verstrekte informatie hieromtrent voldoet aan de huidige stand van de wetenschap en betreft eigen onderzoeken, externe laboratoriumtests en ervaringen van derden. Deze informatie is bevestigd door onder meer waterleidingbedrijven, vakbladen, klanten en onafhankelijke journalisten. Adverteerder heeft in het verleden diverse malen samen met onderzoeksinstituten als KIWA en TU Delft testmethoden willen ontwikkelen maar door het ontbreken van urgentie, het uitblijven van subsidies en het centraal ontharden door waterleidingbedrijven gingen deze onderzoeken niet door. Voor zover klager zich beroept op onderzoek van de Consumentenbond merkt adverteerder op dat dit onderzoek selectief is uitgevoerd, onvoldoende objectief is en fouten bevat en verwijst zij naar een eerdere uitspraak van de Commissie dienaangaande (RCC 04.0261). Tevens kaart klager de positie van de Consumentenbond aan als lid van de Reclame Code Commissie (RCC).

 

De mondelinge behandeling

 

Een geijkte testmethode voor waterontharders is niet beschikbaar. KIWA heeft wel zijn standpunt gepubliceerd over de fysische antikalk methode. Adverteerder benadrukt de door hem gehanteerde geen goed = geld terug garantie en vertelt over zijn klanttevredenheid van 99,5%. Adverteerder stelt dat alle door klager betwiste claims op zijn website worden toegelicht dan wel bewezen. Over de claim ‘Geen huidirritaties meer na het douchen’ merkt adverteerder op dat een analyse van de eigen klanten laat zien dat in ieder gezin wel iemand een waterallergie heeft.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) De Commissie begrijpt dat de kern van de klacht de beweerdelijke werking en de beweerdelijke voordelen van de Alpine Water Descaler No. 1 betreft, zoals deze in de gewraakte reclame-uitingen worden geclaimd door adverteerder. De Commissie zal de klacht op dit aspect toetsen.

 

2) In verschillende reclame-uitingen biedt adverteerder de ‘Alpine Water Descaler No. 1’ aan als effectieve oplossing ten aanzien van kalkaanslag en de problemen die daaruit voortvloeien. Klager stelt voorop dat de Alpine Water Descaler No. 1 een magnetische ontharder is, gelet op de wijze waarop het apparaat rond de waterleiding wordt geplaatst. Adverteerder gaat niet in op de magnetische werking van zijn product maar stelt enkel dat zijn product wordt verward met een concurrerend product. De Commissie is van oordeel dat adverteerder aldus onvoldoende heeft weersproken dat de Alpine Water Descaler No. 1 een magnetische ontharder is. Het op de website van adverteerder aangehaalde artikel uit het vakblak ‘Horeca Entree’ over “Kalkproblemen bestrijden met magnetisme,” ondersteunt klagers veronderstelling dat de Alpine Water Descaler No. 1 van adverteerder een magnetische waterontharder is. De Commissie gaat daarom ervan uit dat het in casu om een dergelijke waterontharder gaat.

 

3) Nu klager de ter zake beweerde werking betwist, ligt het op de weg van adverteerder om aannemelijk te maken dat het apparaat het in de uitingen omschreven effect bewerkstelligt. De Commissie doelt op de claims die op de website van adverteerder onder het kopje ‘de voordelen’ zijn opgenomen en die in andere bewoordingen ook in het weekblad ‘Het Kompas’ zijn gedaan. Het betreft de volgende claims:

 

– Besparing € 250,- per jaar, ieder jaar weer.

– Geen drukverlies (meer) in waterleiding.

– Geen fluitende leidingen / kranen meer.

– Minder vaak reinigen whirlpool, jacuzzi en zwembad.

– Minder gebruik van vlokker, pH+, pH-, en chloor bij zwembaden, jacuzzi’s etc.

– Minder gebruik van chemische poets- en onthardingsmiddelen.

– Maakt afzemen en drogen van douchecabine, ramen en auto’s overbodig.

– Lagere energie nota tot 70%.

– Koffie- en theewater smaken beter.

– Water heeft geen muf geurtje meer.

– Schone vaat zonder kringen en watervlekken.

– Geen waterfilters meer nodig.

– Tot 30% minder zeep en waspoeder gebruik.

– Geen wasverzachter meer nodig.

– Zouten in wasmachine overbodig.

– Zout gaat veel langer mee in de vaatwasser.

– Glansmiddel niet meer nodig.

– Tot 70% besparing op energie bij verhitting en/of verwarming van water.

– Geen onnodige reparaties door kalk.

– Geen vroegtijdige vervanging.

– Geen huidirritaties meer door kalk.

– Geen schuurwerk meer in badkamer en keuken.

– Voorkomt glascorrosie.

– Voorkomt watervlekken op gelapte ruiten van bijvoorbeeld de auto.’

 

Adverteerder heeft ter onderbouwing een aantal artikelen overgelegd doch dat biedt onvoldoende steun voor de juistheid van de gebezigde claims. Uit deze artikelen blijkt dat over de vraag of dergelijke apparaten effect hebben, verschillend wordt gedacht en dat wetenschappelijk (onafhankelijk) onderzoek ten aanzien van de werking van magnetische ontharders ontbreekt. De Commissie is dan ook van oordeel dat adverteerder de beweerde werking van zijn product onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt en acht deze onjuist. Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de reclame-uitingen misleidend zijn. Dat adverteerder een geen goed = geld terug garantie hanteert, doet aan het bovenstaande niet af.

 

4) Blijkens het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product, te weten de voordelen, als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

5) Naar aanleiding van een klacht over een vergelijkbare reclame-uiting voor de Alpine Water Descaler No. 1 heeft de Commissie adverteerder eerder aanbevolen niet meer op deze wijze reclame te maken (dossiernummer 04.0062 RCC). Gelet hierop heeft de Commissie besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h jo. artikel 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

6) Voor wat betreft de positie van de Consumentenbond binnen de RCC, verwijst de Commissie tot slot naar haar eerdere uitspraak (dossier 04.0261) waarin verweerder een klacht indiende tegen voornoemde organisatie en waarin hem dienaangaande reeds is verduidelijkt dat de Consumentenbond als zodanig geen deel uitmaakt van de Commissie.

 

De beslissing van de Commissie van 5 januari 2010

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voorts heeft de Commissie besloten de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, als bovenvermeld.

 

 

College van beroep

 

De grieven

           

Deze kunnen als volgt worden samengevat. 

 

Grief 1.

De Commissie heeft zich niet gehouden aan de termijnen die worden genoemd in de Nederlandse Reclame Code en het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. De Commissie heeft de repliek ontvangen op 9 november 2009, terwijl klager tot 4 november 2009 de gelegenheid had om te repliceren. Daardoor had Fuel Save slechts twee dagen om te dupliceren, hetgeen  in strijd is met de goede procesorde. Voorts heeft de Commissie miskend dat klager een stroman is en had zij op grond van het reglement € 1.000,– van klager moeten innen.

Grief 2

De Commissie heeft de klacht te ruim dan wel verkeerd geïnterpreteerd. De Com­mis­sie is er ten onrechte van uitgegaan dat de klacht betrekking heeft op een mag­netizer, een apparaat dat magnetische invloed op de waterstroom uitoefent.

Grief 3

Fuel Save verkoopt geen product met de naam Magnetizer. De naam Magnetizer wordt gebruikt door een concurrent van Fuel Save voor het product van dat bedrijf.

De Commissie had de klacht ongegrond moeten verklaren, omdat kla­ger kennelijk het product van Fuel Save met een ander product verwart.

Grief 4

De Commissie heeft de grenzen van toetsing overschreden door (wetenschappe­lij­ke) onderbouwing te toetsen. De Commissie heeft nagela­ten te zorgen voor vol­doen­de deskundigheid om een juist oordeel te vellen.

Grief 5

Er bestaat (wetenschappelijke) onderbouwing voor het functioneren van de Alpine Water Descaler No. 1. Daaruit blijkt dat het apparaat enige werking heeft. De recla­me-uiting overschrijdt daardoor niet de gestelde normen.

Grief 6

De Commissie heeft gehandeld in strijd met het gelijkheids­be­ginsel.

 

De mondelinge behandeling

    

Fuel Save heeft haar grieven mondeling toegelicht.

 

Het oordeel van het College

 

1. Fuel Save voert, onder verwijzing naar de Nederlandse Reclame Code en het Re­gle­ment betref­fen­de de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, als eerste grief aan dat de beslissing van de Commissie om formele redenen niet in stand kan blijven. Dienaangaande oor­deelt het College dat:

– ingevolge de genoemde regelingen de enkele overschrijding van de termijn voor het repliceren niet noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat de na die termijn ont­van­gen repliek buiten beschou­wing dient te blijven;

– aan Fuel Save vervolgens twee weken uitstel is verleend om te dupliceren, zodat zij niet in haar verde­di­ging is geschaad doordat de Commissie heeft besloten de te laat ontvangen repliek als proces­stuk toe te laten;

– het feit dat de Commissie klager niet als stroman heeft aangemerkt, niet tot ver­nietiging van de beslissing van de Commissie kan leiden.

Op grond van het voorgaande treft grief 1 geen doel.

 

2. Ten aanzien van grief 2, die inhoudt dat de Commissie ten onrechte ervan is uitge­gaan dat de klacht betrekking heeft op een “magnetizer”, een apparaat dat magne­tische invloed op de waterstroom uitoefent, verwijst het College naar de klacht zoals deze is verwoord in de brief van geïntimeerde van 26 ok­to­ber 2009. In deze brief stelt geïntimeerde met betrekking tot het product van Fuel Save onder meer: “Dat blijkens foto’s in de re­clame-uitingen deze wateront­har­der een zgn. mag­netizer is, een apparaat dat mag­netische invloed op de water­stroom zou uit­oefenen.” Gelet hierop valt naar het oordeel van het College niet in te zien waarom de Commissie

de klacht onjuist zou hebben geïnterpreteerd. Voorts is het College, met betrekking tot grief 3, van oordeel dat de Commissie het woord “magnetizer” niet als een merk­naam, maar als een soortnaam voor magnetische onthar­ders heeft gebruikt, der­halve als algemene aanduiding voor apparaten die magne­tische invloed op de wa­terstroom uitoefenen. De Com­missie heeft aldus het product Alpine Water Des­caler No. 1 van Fuel Save niet verward met het concurrerende product “Magnetizer” van Dimarex-Artelier Xtravita B.V. De grieven 2 en 3 treffen derhalve geen doel.

 

3. Met grief 4 stelt Fuel Save de vraag aan de orde in hoeverre de Commissie het func­tioneren van een bepaald product kan en mag beoordelen. Uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag is dat, indien een klager betwist dat een product de daaraan in een reclame-uiting toegeschreven werking heeft, de adverteerder de juistheid of de eerlijkheid van de reclame aannemelijk dient te maken. De Commis­sie heeft dit uit­gangspunt niet miskend door te toetsen of Fuel Save de in de onder­havige reclame-uitingen aan de Alpine Water Descaler No. 1 toegeschreven posi­tieve effecten voldoende aan­nemelijk heeft gemaakt. De door Fuel Save overgeleg­de stukken zijn bovendien niet dus­da­nig complex, dat de Commissie deze toetsing niet zelf zou kunnen doen. Fuel Save heeft ter onderbouwing van de geclaimde wer­king immers geen stukken over­gelegd die een wetenschappelijke of tech­nische onder­bouwing bevat­ten voor de geclaimde werking van – specifiek – de Alpine Wa­ter Des­caler No. 1. Het College onderschrijft overigens het oordeel van de Commis­sie dat deze stuk­ken de beweerdelijke werking van de Alpine Water Descaler No. 1 onvol­doende aannemelijk maken. Grief 4 treft derhalve geen doel.

 

4. Ook in beroep heeft Fuel Save geen stukken overgelegd die deze werking vol­doen­de aannemelijk maken. Voor zover deze stukken bestaan uit verkla­rin­gen van ge­bruikers van de Alpine Water Descaler No. 1, is het College van oordeel dat deze testimonials niet tot het oordeel kunnen leiden dat naar objectieve maatstaven de werking van het pro­duct, zoals bedoeld in de ge­wraakte uitingen, voldoende waar­schijnlijk is. Voor het overige heeft Fuel Save, hoewel dat op haar weg lag, geen stukken over­gelegd die de ge­claim­de voordelen van de Alpine Water Descaler No. 1 onder­steu­nen. Het feit dat het om een al langer bestaand systeem gaat, ontslaat Fuel Save niet van de verplichting om, indien betwist, de in de re­clame-uitingen aan haar product toegeschreven effecten aan­nemelijk te maken.

 

5. Van een toelaat­baar te achten over­drijving is geen sprake, nu in de recla­me-uitin­gen specifieke voordelen aan de Alpine Water Descaler No. 1 wor­den toe­ge­schre­ven. Te­recht heeft de Commissie geoordeeld dat Fuel Save over die voordelen geen juis­te informatie heeft verstrekt als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Neder­landse Reclame Code (NRC), en dat de uiting misleidend en oneer­lijk is in de zin van artikel 7 NRC, omdat de consument door die onjuiste informatie ertoe ge­bracht kan worden de Alpine Water Descaler No. 1 te kopen. Grief 5 faalt derhalve.

 

6. Ook grief 6, waarin Fuel Save een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel, treft geen doel. Los van de vraag in hoeverre in de onderhavige procedure plaats is voor toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, geldt dat van elke adverteerder wordt gevergd dat hij de in een reclame-uiting aan een product toegeschreven wer­king aan­ne­me­lijk maakt indien deze gemotiveerd wordt aangevochten (vgl. artikel 15 NRC). Fuel Save wordt daarbij niet anders behandeld dan andere adverteerders.

 

7. Nu de Commissie al op 13 april 2004 Fuel Save heeft aanbevolen om niet meer op een derge­lijke wijze reclame te maken en Fuel Save, blijkens de thans ge­wraakte uitin­gen, geen gevolg heeft gegeven aan die aanbeveling, heeft de Com­mis­sie te­recht be­sloten de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

De beslissing van het College van Beroep

 

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken