a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2020/00445/A

Datum:

26-10-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een TV commercial (duur: 10 seconden) en tekstfragmenten op de website weekvanhetleven.nl.

 1. In de commercial is een vrouw te zien die eerst recht de camera inkijkt en vervolgens lachend naar voren stapt. De voice-over luidt: “Tijdens de week van het leven willen we aandacht vragen voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje. Maak de campagne mogelijk, met een gift op weekvanhetleven.nl”.

Tijdens de tweede en tevens laatste zin verschijnen (gedurende 5 seconden) een logo van adverteerder (een hart met de woorden “Week Van Het Leven”) en de tekst “weekvanhetleven.nl” in beeld.  

2. De homepage van de website weekvanhetleven.nl vermeldt, voor zover van belang:

Bovenaan de pagina: “Doneer nu!”

Daaronder: “Tijdens de Week van het Leven willen we opnieuw aandacht vragen voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én voor hun ongeboren kindje. Dit jaar doen we dat met een indringende, liefdevolle videoboodschap via landelijke mediakanalen en met advertenties in dagbladen. Het geluid vóór het leven is meer dan ooit nodig. Maak de campagne daarom mogelijk met een gift!”

Daaronder staat een tekstvak met bovenin: “Ja, ik maak de Week van het Leven mogelijk met mijn gift!”, vervolgens zijn er vakken om naam en emailadres in te vullen en waar men een bedrag (“gift”) kan kiezen, en een vakje dat men kan aanvinken om zich al dan niet in te schrijven voor de nieuwsbrief van adverteerder. Onderaan staat:

“…en krijg een mooi toerustingspakket cadeau met handvatten voor een goed gesprek over de bescherming van ongeboren leven. Ontvangt u de nieuwsbrief al? Natuurlijk krijgt u dit cadeau óók als u met een vinkje bevestigt dat wij u via de e-mail op de hoogte mogen blijven houden over de Week van het Leven. Lees hier de Privacyverklaring”. Geheel onderaan bevindt zich een zogeheten button met “doneren”. 

 

De klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen de Tv commercial en de homepage van de website omdat er volgens haar geld wordt geworven “onder het mom vrouwen helpen, terwijl adverteerder dit geld gebruikt om actiever tegen onze vrouwenrechten te kunnen strijden”. Klaagster heeft haar klacht met betrekking tot de homepage van de website onderbouwd met screenprints. Klaagster maakt tevens bezwaar tegen de subpagina weekvanhetleven/de-boodschap/. Klaagster heeft dit deel van de klacht onderbouwd met de mededeling: “Alle foutieve informatie omtrent gezondheid en veiligheid van vrouwen op deze pagina: weekvanhetleven.nl/de-boodschap/”.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Volgens adverteerder wordt er eerlijk en open gecommuniceerd, en is de identiteit van de initiatiefnemers achter de campagne duidelijk met de zin: “maak de campagne mogelijk, met een gift op weekvanhetleven.nl”. Door de verwijzing naar de website wordt de kijker van de videoboodschap uitgenodigd zich verder te verdiepen in de campagne. Op de website is uitvoerig toegelicht wat het doel van de campagne is. Adverteerder wil op een positieve manier het gesprek voeren over de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen en de alternatieven die er voor abortus zijn. Zij hoopt dat iedereen die deze boodschap ziet, hierover wil nadenken.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder heeft zijn standpunt mondeling toegelicht aan de hand van een pleitnota. De inhoud hiervan zal, voor zover nodig zijn opgenomen in het oordeel van de Commissie.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klaagster bezwaar maakt tegen de uitingen, vanwege de inhoud van de boodschap ervan. Voor wat betreft de klacht tegen de subpagina weekvanhetleven/de-boodschap/, heeft klaagster haar bezwaar als volgt geformuleerd: “Alle foutieve informatie omtrent gezondheid en veiligheid van vrouwen op deze pagina”. De  Commissie is van oordeel dat deze onderbouwing onvoldoende is om de klacht te kunnen beoordelen en wijst dit deel van de klacht daarom af.

Voor wat betreft de TV commercial en de homepage van de website, overweegt de Commissie het volgende.

Voor zover de klacht zo begrepen moet worden dat klaagster bezwaar maakt tegen de uitingen omdat daarin verhuld wordt wat de boodschap en bedoeling van adverteerder is, wijst de Commissie de klacht af. De TV commercial, meer specifiek, de gesproken tekst “Tijdens de week van het leven willen we aandacht vragen voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje. Maak de campagne mogelijk, met een gift op weekvanhetleven.nl” en de geschreven tekst “weekvanhetleven.nl” laten geen twijfel bestaan over dat de TV reclame afkomstig is van weekvanhetleven.nl. Wie de website bezoekt, leest op de homepage over adverteerders boodschap en campagne en kan eenvoudig afleiden, onder meer door de tekst “Het geluid vóór het leven is meer dan ooit nodig” wat de boodschap van adverteerder is. Onder het kopje “over ons” staat welke organisaties samen deze campagne voeren. Gelet op het bovenstaande is van verhulling geen sprake.

Voor zover de klacht zo moet worden opgevat dat klaagster bezwaar maakt tegen de uitingen omdat zij het niet eens is met het doel van adverteerder, wijst de Commissie de klacht (eveneens) af. Reclame maken voor de denkbeelden van adverteerder is niet bij wet verboden en valt onder de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De wijze waarop adverteerder van dit recht gebruik maakt, kan niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code worden geacht.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken