a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00548

Datum:

18-01-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft verschillende uitingen op de website wijkopenautos.nl, voor zover daarin gesproken wordt van een “gegarandeerde prijs”, die men direct na het verstrekken van de door adverteerder gevraagde gegevens over de auto online ontvangt. Kopieën van de door klager overgelegde uitingen zijn aan deze beslissing gehecht.

 

De klacht

De klacht zoals klager deze in eerste instantie en in repliek heeft verwoord, wordt als volgt samengevat. Klager maakt bezwaar tegen de uitingen omdat deze “vol staan” met de term “gegarandeerde verkoopprijs” terwijl daar in werkelijkheid geen sprake is. Klager wilde zijn Toyota Supra 2.0 premium uit 2020 verkopen en heeft op de website van adverteerder de gegevens van zijn auto ingevuld. De website bevatte geen mogelijkheid om het type motor (2.0 of 3.0) in te vullen. Hij ontving een gegarandeerde verkoopprijs van €51.000,-. Toen hij de auto voor deze prijs wilde inleveren werd een nieuwe, lagere prijs voorgesteld, omdat adverteerder er (per abuis) vanuit zou zijn gegaan dat klager een “2.0” in plaats van een “3.0” aanbood. Klager gelooft dat niet. Volgens hem gebruikt adverteerder de term “gegarandeerde prijs” als een lokkertje. Hij vindt steun voor deze gedachte in de algemene voorwaarden van adverteerder, waarin staat dat de online taxatie slechts als informatie voor een mogelijke verkoopprijs voor het voertuig dient.  

 

Het verweer 

Het verweer, zoals adverteerder dit in eerste instantie en in dupliek heeft gevoerd, wordt als volgt samengevat.

De taxatie die online wordt verkregen of per e-mail naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd. Een aankoop vindt uiteraard pas plaats na de beoordeling van het voertuig in een van de vestigingen van adverteerder. Op de website van adverteerder wordt het taxatieproces door de volgende bepalingen omschreven:
“Gratis online waardebepaling”; “Voer je kenteken in via de tool en voeg andere autogegevens toe. Vervolgens starten we met het bepalen van de waarde van de auto”; “Vervolgens voeg je enkele foto’s toe en jouw werk zit erop! Op basis van de door jouw verstrekte informatie bepalen wij de gegarandeerde prijs voor jouw voertuig. De prijs krijg je handig per e-mail”; “Tijdens de inleverafspraak controleert een van onze medewerkers je gegevens en wordt jouw prijs bevestigd.”  

In de algemene voorwaarden van adverteerder staat: “de online-taxatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van WKA, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig”; “een aankoop door WKA vindt in regel pas plaats na de beoordeling van het voertuig door een van onze experts in een van onze vestigingen in Nederland”; “Iedere taxatie, die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op de door gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig.”

De koopovereenkomst komt niet eerder tot stand nadat het voertuig wordt aangeboden op de vestiging van adverteerder. Op basis van bovengenoemde bepalingen is het voor de consument duidelijk dat de online taxatie geen bindend aanbod betreft en de koop tot stand komt wanneer het voertuig bij een inkoopvestiging is getaxeerd. Dit is vanzelfsprekend, omdat adverteerder de door de consument ingevoerde gegevens moet controleren.

Volgens vaste rechtspraak moet rekening worden gehouden met de verwachtingen van de gemiddelde consument die redelijk geïnformeerd, oplettend en omzichtig is. Van een gemiddelde consument kan verwacht worden dat deze kennis neemt van de gehele advertentie, zeker als het een advertentie op een website betreft, die hij rustig kan opnemen. Volgens adverteerder had klager uit de informatie op de website kunnen begrijpen dat de online taxatieprijs geen bindend prijsaanbod betrof, en deze prijs pas na taxatie op de vestiging van adverteerder zou plaatsvinden.

In dupliek heeft adverteerder hieraan toegevoegd dat de tekst van de bevestigingsmail (als men de gegevens van de auto online heeft ingevuld) luidt: “Klik op de link van de bevestigingsmail die naar [naam] is verstuurd om de waardetaxatie en prijsupdates per e-mail te ontvangen.” Ook hieruit blijkt volgens adverteerder duidelijk dat het om een ‘schatting’ gaat.

Adverteerder deelt verder mee dat het gebruik van de woorden gegarandeerde verkoopprijs geen onjuiste informatie, of onduidelijk/ondubbelzinnig is omdat de cijfers aantonen dat de verkoopprijs in veel gevallen ook vaak gelijk of zelfs hoger is. De situatie van klager is er een die die helaas onverhoopt wel eens kan voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.

In verschillende door klager overgelegde uitingen staat “gegarandeerde prijs”. Volgens adverteerder wordt hiermee niet een bindend prijsvoorstel bedoeld, maar een taxatieprijs, die gebaseerd is op hetgeen de consument heeft ingevuld en die nog kan wijzigen, als de auto op een vestiging van adverteerder wordt beoordeeld.

2.

De gemiddelde consument zal de term “gegarandeerde prijs” echter zo begrijpen dat het prijsvoorstel bindend is en de zekerheid geeft dat de consument deze prijs daadwerkelijk van adverteerder ontvangt wanneer hij op het aanbod ingaat. Dit is in werkelijkheid niet het geval: de daadwerkelijke prijs wordt pas bepaald nadat de auto is gecontroleerd in een vestiging van adverteerder, en kan dus lager uitvallen. Dit blijkt onvoldoende duidelijk uit de teksten op de website, ook niet uit de teksten op de website die adverteerder ter verweer heeft aangehaald. Uit de zinnen “Op basis van de door jouw verstrekte informatie bepalen wij de gegarandeerde prijs voor jouw voertuig. De prijs krijg je handig per e-mail” en “Tijdens de inleverafspraak controleert een van onze medewerkers je gegevens en wordt jouw prijs bevestigd” wordt juist herhaald dat men de prijs zal ontvangen die eerder per email is gegeven verstuurd, de prijs wordt immers bevestigd. Dat uit de algemene voorwaarden en uit de bevestigingsmail mogelijk kan worden afgeleid dat het aanbod niet bindend is, neemt de misleiding niet weg. De gemiddelde consument is op basis van de meermaals gebruikte term “gegarandeerde prijs” op de website van adverteerder zodanig op het verkeerde been gezet dat hij niet zal verwachten dat hij in de algemene voorwaarden of in een e-mail wordt geïnformeerd over een geheel andere werkwijze, waaruit zou blijken dat de “gegarandeerde prijs” niet bindend is.    

3.

Gelet op het voorgaande gaan de uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing 

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken