a a a
 

Op 1 april jongstleden heeft de Stichting Reclame Code de Consumenten Adviesraad (CAR) ingesteld.
Deze Adviesraad zal vanuit het perspectief van consument & maatschappij een bijdrage leveren aan het maken van verantwoorde reclame in Nederland. Een van de belangrijkste taken van de raad is het uitbrengen van onafhankelijk advies bij wijzigingen van de Nederlandse Reclame Code. Verder is de raad bevoegd om nieuwe consumentenleden voor te dragen als lid van de onafhankelijke Reclame Code Commissie.

De CAR bestaat uit de volgende leden:

  • Bart Combee (voorzitter)
  • Milena Buurman (secretaris)
  • Rosanne Bakker
  • Hanneke Corneille-de Korte
  • Marco Loos

De leden zijn op basis van hun expertise en ervaring door een speciale commissie onder leiding van Felix Cohen (oud-directeur Consumentenbond) voorgedragen.

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat de stem van consument & maatschappij is vertegenwoordigd bij zowel de totstandkoming van regels, als bij het toetsen daarvan door de Reclame Code Commissie. De Adviesraad gaat hierbij een belangrijke rol vervullen, die eerst werd vervuld door afzonderlijke deelnemende maatschappelijke organisaties. Met het instellen van de Adviesraad hoopt de Stichting een langdurige verankering te kunnen waarborgen.

Het functioneren van de Adviesraad zal eind dit jaar worden geëvalueerd, waarna de raad ook statutair zal worden verankerd.

Nederlandse Reclame Code

Lees hier Nederlandse Reclame Code (NRC), met alles over de regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Bekijk de NRC English version

[Home] Nederlandse Reclame Code

Misleidende reclame?

Leg het voor aan de Reclame Code Commissie

Indien u van mening bent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen
[Home] Misleidende reclame melden?