a a a
 

Opmerkelijke cases

Strakke spijkerbroeken en dansende billen

De Reclame Code Commissie heeft meerdere klachten ontvangen over de televisiecommercial van G-Star met rapper Snoop Dogg. Klagers vonden de commercial seksistisch, discriminerend en denigrerend voor vrouwen. In de televisiecommercial worden verschillende spijkerbroeken aangeprezen. De spijkerbroeken zijn onder andere te zien op mannen, vrouwen, een hond en een luchtballon. Daarbij komen de billen van de betreffende vrouwen veelal prominent in beeld.

Gelet op het subjectieve karakter van goede smaak en fatsoen, worden de klachten door de voorzitter van de Reclame Code Commissie terughoudend getoetst. Het enkele feit dat er (vrouwen)billen zijn te zien in jeans, maakt niet dat de commercial de grens overschrijdt van toegestaan is.

De voorzitter van de RCC heeft de klachten dan ook afgewezen. Er is volgens de voorzitter een duidelijk verband tussen het aangeprezen product, verschillende soorten jeans, en de inhoud van de commercial “nothing better than the fit of your G-Star”, waarbij de nadruk wordt gelegd op de pasvorm van de spijkerbroeken rond de billen. Door de wijze waarop de spijkerbroeken in verschillende situaties worden uitgebeeld, wordt geen beeld over de vrouw gegeven met een seksistische, vrouwonvriendelijke of negatieve strekking. Er is naar het oordeel van de voorzitter ook geen sprake van zodanige prikkelende beelden of seksuele lading, dat de grens van wat volgens huidige maatschappelijke opvattingen toelaatbaar wordt geacht, is overschreden.

Lees hier de gehele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC