a a a
 

Opmerkelijke cases

Een niet gegarandeerde prijs voor je auto
Opmerkelijke cases

Klager wilde zijn auto verkopen en heeft op de website wijkopenauto’s.nl de gegevens van zijn auto ingevuld. Op de website kreeg hij een “gegarandeerde verkoopprijs” van € 51.000. Dit leek klager wel wat, maar toen hij zijn auto hiervoor wilde inruilen, kreeg hij een lagere prijs aangeboden. Volgens wijkopenauto’s.nl had klager niet het juiste type motor ingevuld en is met de opgegeven gegarandeerde prijs geen bindend prijsvoorstel gedaan. Dit is een taxatieprijs en deze prijs kan nog gewijzigd worden.

De voorzitter heeft overwogen dat de gemiddelde consument de “gegarandeerde prijs” zo zal begrijpen dat het prijsvoorstel bindend is en de zekerheid geeft dat de consument deze prijs daadwerkelijk ontvangt. Dit is niet het geval: de daadwerkelijke prijs wordt pas bepaald nadat de auto is gecontroleerd in een vestiging van adverteerder en kan lager uitvallen. Dit blijkt onvoldoende duidelijk uit de teksten op de website. Dat uit de algemene voorwaarden en uit de bevestigingsmail mogelijk kan worden afgeleid dat het aanbod niet bindend is, neemt de misleiding volgens de voorzitter niet weg. De gemiddelde consument is op basis van de veelvuldig gebruikte term “gegarandeerde prijs” op de website zodanig op het verkeerde been gezet dat hij niet zal verwachten dat hij in de algemene voorwaarden of in een e-mail wordt geïnformeerd over een geheel andere werkwijze, waaruit blijkt dat de “gegarandeerde prijs” niet bindend is.

Geoordeeld is dat de uiting misleidend is en daardoor oneerlijk en er is aanbevolen niet meer op deze wijze te adverteren.

Lees hier de gehele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC