a a a
 

Klacht indienen

Dien snel en gemakkelijk online een klacht in
Klacht indienen

Bent u van mening dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels zoals opgenomen in de Nederlandse Reclame Code, omdat deze bijvoorbeeld misleidend of in strijd met de goede smaak zou zijn, dan kunt u een klacht indienen over de betreffende reclame-uiting bij de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie.

 

U kunt een klacht indienen als:

  • consument, of in het kader van beroep of bedrijf
  • het gaat over een specifieke reclame-uiting [i Link naar pagina met informatie waar we wel/niet over gaan]

 

U kunt een klacht indienen door:

  • het online klachtenfomulier in te vullen. Mocht het indienen van een klacht via de website niet mogelijk zijn, dan kan een klacht ook per post worden ingediend

 

Om een klacht in te dienen, heeft u nodig:

  • Informatie over de reclame. Ook over waar en wanneer u de uiting precies heeft gezien
  • Een duidelijke foto, video of screenshot van de reclame
  • Een paar minuten tijd om het formulier in te vullen en uw klacht goed gemotiveerd te verwoorden

 

Let op!

  • Het is niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen
  • Wij nemen alleen goed gemotiveerde klachten in behandeling die over een specifieke reclame- uiting gaan en die via het online klachtenformulier zijn ingediend

 

Extra informatie:

Bekijk hieronder de video (4 min.) over hoe u een klacht kunt indienen en wat hier vervolgens mee gebeurt.

 

HIER EEN OPVALLENDE BUTTON NAAR HET ONLINE KLACHTENFORMULIER

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC