a a a
 

FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

De Reclame Code Commissie behandelt klachten over reclame.

Dit betreft alle soorten reclame, via alle media (tv, radio, print, online, buitenreclame etc.)

Dien hier een klacht in.

Via het klachtenformulier.

Mocht het indienen van een klacht via de website niet mogelijk zijn, dan kan een klacht ook per post ingediend worden.
Klik hier om te lezen welke informatie u dient aan te leveren indien u de klacht per post indient.

U kunt uw klacht sturen naar:
Stichting Reclame Code, Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam.

Klachten die op een andere manier worden aangeboden (bijv. telefonisch) worden NIET in behandeling genomen.

Als u uw klacht met het online klachtenformulier of per post heeft ingediend, ontvangt u altijd bericht van ons, veelal binnen ca. twee weken. Mocht u geen bericht ontvangen, dan is er iets misgegaan bij het indienen van de klacht. Neemt u dan telefonisch contact op via 020 3013397.

Het indienen van een klacht is voor consumenten, in principe, kosteloos. Aan het indienen van een klacht door personen in het kader van een beroep of bedrijf zijn kosten verbonden.

Ja, dat kan. De SRC heeft daar een speciale procedure voor, omdat zij lid is van de European Advertising Standards Alliance (EASA).

Klachten tegen grensoverschrijdende reclame-uitingen worden behandeld  door de organisatie in het land waarin de reclame-uiting is geopenbaard, tenzij het gaat over reclame via internet, e-mail of direct marketing. Dan wordt de klacht behandeld door de organisatie in het land waar de adverteerder is gevestigd.

Als een klacht uit Nederland door een buitenlandse organisatie wordt behandeld, worden de EASA en de SRC op de hoogte gehouden van het vervolg van het dossier en kunnen zij tussenkomen om eventuele taalproblemen te overbruggen.

Vanaf de datum van de zitting van de Reclame Code Commissie volgt er in het algemeen binnen 4 weken een uitspraak.

Deze wordt dan alleen naar de betrokken partijen gestuurd.

Hierna (datum van uitspraak) geldt een beroepstermijn van twee weken. Indien niet in beroep wordt gegaan, wordt de uitspraak gepubliceerd en kan deze worden geraadpleegd via de website.

Indien wel in beroep wordt gegaan, volgt eerst deze beroepsprocedure. Hier wordt niet over gecommuniceerd op de website.

Indien de Reclame Code Commissie nog niet heeft vastgesteld of een reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, kunt u een klacht indienen en daarmee het oordeel van de Commissie vragen.

Indien de Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat een reclame-uiting in strijd is met de regels van de Nederlandse Reclame Code, dan volgt over het algemeen een aanbeveling om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. 96-97% van alle adverteerders volgt dit advies op. Bij grove overtreding/misleiding of n.a.v. een grote hoeveelheid klachten kan door de RCC worden besloten om een Alert uit te sturen- cq om de overtreding bekend te maken aan een groot publiek.

De overige 3-4% komt op de non-compliant-lijst te staan. In geval van non-compliance wordt tevens melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als wettelijk toezichthouder kunnen zij, indien zij hiertoe aanleiding zien, boetes opleggen.

Tegen beslissingen van de voorzitter van de Reclame Code Commissie en de voltallige Commissie staat de mogelijkheid open om respectievelijk bezwaar of beroep aan te tekenen. Dit kan binnen 14 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke beslissing en staat alleen open voor de klager en de adverteerder in het betreffende dossier. Zie voor de mogelijkheden van bezwaar het Reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep 2018.

Ja, de Reclame Code Commissie is een onafhankelijk klachtenorgaan dat bestaat uit 5 leden:

  • een lid, voorgedragen door de kolom Adverteerders die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code
  • een lid, voorgedragen door de kolom Channel die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code
  • een lid, voorgedragen door de kolom Creatie die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code
  • een lid, voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code, en
  • een lid, de voorzitter benoemd door het bestuur SRC.

Alle leden handelen zonder last of ruggespraak  van de organisatie die hen hebben voorgedragen (zie artikel 3 van het Reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep 2018).

Alle leden voldoen aan een door het bestuur van de Stichting Reclame Code vastgesteld profiel inclusief gedragscode.

Hier vindt u meer informatie over de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.