a a a
 

Code medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA) in werking getreden

Code medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA) in werking getreden

Vanaf 15 oktober 2018 maakt de CCBA onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code. Deze reclamecode is een initiatief van De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG).

Deze reclamecode is van toepassing op reclame voor medische cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen en op reclame voor dergelijke behandelingen in klinieken.

Een van de regels uit de code is dat je in reclame geen tijdsdruk mag opnemen of promotionele acties mag houden waarbij een verplichting tot behandeling geldt. Ook mag de reclame zich niet specifiek richten tot minderjarigen en mag niet worden gesuggereerd dat een medische cosmetische behandeling zonder risico is.

De CCBA schrijft verder een mede door het ministerie van VWS ontwikkelde slogan voor: “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts.”

De tekst van de Code medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen vindt u hier.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC