a a a
 

Herziene Code Telemarketing

Herziene Code Telemarketing

Op 1 maart 2020 is de herziene Code Telemarketing in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • je mag alleen bellen met een herkenbaar nummer
  • ook intermediairs vallen onder de code
  • het recht van verzet wordt vereenvoudigd (inkorting IVR-tekst) en
  • na afloop van een lopende overeenkomst, donateurschap of laatste afname van een product gaat vanaf 1 juni 2020 een maximumtermijn van 3 jaar gelden waarbinnen telemarketinggesprekken zijn toegestaan.

Als een bedrijf daar van wil afwijken, moet dit aantoonbaar schriftelijk worden onderbouwd. De onderbouwing zal worden getoetst door een onafhankelijke commissie.

Zie voor meer informatie ook www.ddma.nl.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC