a a a
 

Klachten tegen radiospotje van Forum voor Democratie

Klachten tegen radiospotje van Forum voor Democratie

In een korte tijd zijn veel klachten ingediend tegen een radiospotje van Forum voor Democratie. Daarin wordt gezegd dat moet worden overgegaan tot een meer gerichte coronabescherming, omdat corona “vooral” gevaarlijk zou zijn voor specifieke groepen. De klachten komen erop neer dat het radiospotje onjuiste informatie bevat.

Inmiddels heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie beslist dat een dergelijke klacht niet kan slagen. Daarbij heeft de voorzitter overwogen dat de uiting onmiskenbaar een politieke mening weergeeft. Gelet op de zeer ruime vrijheid van meningsuiting die een politieke partij heeft, mag Forum voor Democratie als zijn visie verkondigen dat men zou moeten overgaan tot een meer gerichte bescherming, omdat corona “vooral” gevaarlijk zou zijn voor specifieke groepen, en de bestaande maatregelen niet in verhouding zouden staan tot de ernst van de situatie. Het is aan de kiezer, die inmiddels geacht kan worden op de hoogte te zijn van alle aspecten van de coronacrisis, om te bepalen welke waarde hij toekent aan deze en andere politieke visies aangaande de coronacrisis en of hij deze juist acht.

Lees hier de gehele uitspraak.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC