a a a
 

Nieuwe en gewijzigde reclamecodes per 1 februari 2019

Nieuwe en gewijzigde reclamecodes per 1 februari 2019

Per 1 februari 2019 maakt de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) deel uit van de Nederlandse Reclame Code. Daarmee samenhangend zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG) en de Code Medische Hulpmiddelen (CMH).
Ook is er een wijziging opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) die reclame gericht op kinderen nader inperkt en het gebruik van kinderidolen aan banden legt.

Gezondheid
De Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) is van toepassing op reclame voor voedingssupplementen en andere waren die qua aanprijzing en/of verschijningsvorm een verwantschap hebben met geneesmiddelen. De tekst van de CAG is afgeleid van de Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG) en de Code Medische Hulpmiddelen (CMH) die al deel uitmaakten van de Nederlandse Reclame Code. De wijzigingen in deze laatste twee codes zien met name op een update en aanpassing van de nummering om de drie codes in lijn te brengen met elkaar. Zie voor meer informatie de website van de initiator van deze codes, de Keuringsraad KOAG/KAG: www.koagkag.nl.

Voeding
Het gebruik van kinderidolen die zijn gericht op kinderen t/m 6 jaar, zoals bij kinderen populaire licensed media characters (tekenfilmfiguurtjes), mogen niet worden gebruikt in reclame, en voortaan ook niet meer op verpakkingen en Point-of-Sale (POS) materiaal. Kinderidolen die zijn gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen alleen nog in reclame (inclusief verpakkingen en POS-materiaal) worden gebruikt als het gaat om voedingsmiddelen die voldoen aan de in de RVV opgenomen voedingskundige criteria. Voor deze nieuwe beperkingen geldt de uitzondering dat het wel mag als er sprake is van samenwerking met of steun van een erkende autoriteit op het gebied van voeding, gezondheid en/of beweging. Deze wijziging is geregeld in artikel 8 van de RVV. Voor lopende reclame-uitingen geldt een overgangstermijn van maximaal 17 maanden. Zie voor meer informatie de website van de initiator van deze code, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI): www.fnli.nl.

Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG)

Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG)

Code Medische Hulpmiddelen (CMH)

Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV)

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC