a a a
 

Nieuwe Mediawet: wat betekent dit voor de Reclamecode Social Media?

Social media

Op 1 november treedt de nieuwe Mediawet in werking. Deze wet is aangepast vanwege een Europese richtlijn die ook videoplatforms, zoals YouTube, onder de mediaregulering brengt. Door deze aanpassing kan de nieuwe Mediawet ook gevolgen hebben voor Nederlandse videokanalen op social media platforms, bijvoorbeeld als het gaat om het herkenbaar maken van reclame, productplaatsing en sponsoring. Dit heeft weer gevolgen voor de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM), waarvan de kern is dat altijd duidelijk moet zijn dat er sprake is van reclame, ook op videokanalen.

Het Commissariaat voor de Media buigt zich momenteel, als toezichthouder op de Mediawet, over de aangepaste invulling van de beleidsregels en spreekt hierover met Europese collega’s. Zodra precies duidelijk is wat de nieuwe Mediawet voor gevolgen heeft voor reclamevermeldingen op videokanalen, wordt de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing hierop aangepast.

De kern voor reclame via social media en influencer marketing is en blijft: wees transparant over de relatie tussen influencer en adverteerder als voor het bespreken of tonen van een merk of product een bepaald voordeel is geboden (vergoeding in geld of natura, zoals een gratis product). Of dit nu via YouTube, Instagram, Facebook of Twitter is; de consument moet gemakkelijk kunnen begrijpen dat het om reclame gaat. Door hier open en eerlijk over te zijn wordt het vertrouwen in reclame vergroot. Dat is positief voor alle partijen: het merk, de influencer én de consument.

 

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC