a a a
 

#Ad herken de reclame op internet

Reclamecode Social Media & Influencer Marketing
Reclamecode

De gehele Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

Naar de Reclamecode
Adviestool

Ontdek in max. 5 stappen hoe jij reclame via social media duidelijk herkenbaar maakt.

Ga naar de tool
Influencerregels.com

Alle regels voor influencers op één plek, powered by DDMA.

Ga naar de website
FAQ’s

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

Ga naar de vragen & antwoorden

#Ad Toolkit voor creators

Download hier het #Ad-logo in verschillende vormen. Je kunt dit gebruiken om jouw post of video op social media herkenbaar te maken. Klik hier voor uitleg over hoe je een #Ad gif’je toevoegt aan je Instagram Stories.

Let er daarbij op dat je het logo zo gebruikt dat het voor de consument duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze kenbaar is dat sprake is van reclame, bijvoorbeeld door het voorafgaand aan de video te plaatsen. Lees hier wat de regels zijn en welke voorbeelden je nog meer kunt gebruiken.

Download de #Ad Toolkit

 

Wie, wat & waarom?

Ook voor social media en influencer marketing geldt dat altijd duidelijk moet zijn dat sprake is van reclame. Sinds 2014 is deze verplichting uitgewerkt in de Reclamecode Social Media die is opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. De ontwikkelingen in social media gaan snel en influencer marketing is een veel gebruikt middel geworden. Daarom is de code in 2019 aangepast onder een nieuwe naam: Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. Omdat de gewijzigde Mediawet gevolgen heeft voor met name grote, professionele influencers, is de RSM in 2022 opnieuw geüpdatet.

De kern van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing is en blijft: wees op social media transparant over de relatie tussen influencer en adverteerder als voor het bespreken of tonen van een merk of product een bepaald voordeel is geboden (vergoeding in geld of natura, zoals een gratis product). Of dit nu via YouTube, Instagram, TikTok, Facebook of Twitter is; de consument moet gemakkelijk kunnen begrijpen dat het om reclame gaat. Door hier open en eerlijk over te zijn wordt het vertrouwen in reclame vergroot. Dat is positief voor alle partijen: het merk, de influencer én de consument.

De RSM 2022 is aangepast naar aanleiding van de nieuwe Mediawet in samenspraak met adverteerders, media, social media professionals en communicatieadviesbureaus.

• De aparte toelichting achter de code is nu verwerkt bij de relevante artikelen zelf;

• TikTok en Twitch zijn in de toelichting als voorbeeld van social-media-platform toegevoegd;

• Bij de definities wordt uitgelegd wat onder social media wordt verstaan, namelijk: online platformen waarop gebruikers zelf inhoud genereren en er interactie mogelijk is tussen de gebruikers, zoals (maar niet beperkt tot) YouTube, Facebook, Instagram en TikTok;

• In de toelichting bij artikel 3 is aansluiting gezocht bij de Mediawet en de nieuwe beleidsregel. Dat betekent dat:

o er op wordt gewezen dat naast de RSM ook de Mediawet van toepassing kan zijn, en dat meer informatie kan worden gevonden op influencerregels.com/mediawet en www.cvdm.nl;

o er een extra uitleg is opgenomen over wanneer een vermelding duidelijk is (die ook aansluit bij de richtsnoeren van de Europese Commissie over de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken)

o de vermelding dat een video reclame bevat aan het begin van de video, tijdens de aanprijzing of doorlopend zichtbaar in de video én in de beschrijving onder de video moet worden opgenomen;

o de vermeldingen “Advertentie”, “Advertorial”, “Betaalde promotie” en “Betaald partnerschap met (adverteerder)” zijn opgenomen als voorbeeldvermeldingen voor videoplatforms en de hashtags #reclame en #advertentie voor andere platforms zijn toegevoegd;

o Vanwege het onderscheid tussen reclame, sponsoring en productplaatsing zijn voor videoplatforms de volgende voorbeeldvermeldingen geschrapt: “Ik heb deze producten gekregen van [adverteerder]”, “Bedankt [adverteerder] voor het toesturen van de producten”, “Deze video is mede mogelijk gemaakt door [adverteerder]”;

o “collab” en “partner(ship)” niet meer als voorbeeldvermeldingen worden aanbevolen, omdat het Commissariaat voor de Media deze vermeldingen (voor videoplatforms) niet duidelijk genoeg vindt;

o “#adv” als voorbeeldvermelding is verwijderd omdat deze in de praktijk minder wordt gebruikt dan “#ad”;

o als uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een hashtag, deze duidelijk in het oog moet springen en niet verscholen mag staan tussen andere hashtags of informatie. Duidelijk is in elk geval als de hashtag aan het begin van het bericht of de opsomming wordt geplaatst;

o het gebruik van platformfeautures bij elk platform als mogelijkheid wordt genoemd om duidelijk te maken dat sprake is van reclame;

• Artikel 4 lid d (manipulatieverbod/valse identiteiten): verbod neplikes en nepvolgers toegevoegd.

• Artikel 4 (toelichting): gebruik van virtual influencers of characters zijn van dit artikel uitgesloten

• Artikel 5 (kinderen): verbod om kinderen te stimuleren reclame te maken op social media is geschrapt, omdat dit reeds is geregeld in de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC); daarom is een expliciete verwijzing opgenomen naar deze code.

 

Wat zijn de belangrijkste regels?

Reclame moet herkenbaar zijn als reclame.

Krijgt de influencer een vergoeding of een ander voordeel? Vermeld dit duidelijk.

Let op: op Verspreiders die video’s uploaden op videoplatforms kan ook de Mediawet van toepassing zijn. Het Commissariaat voor de Media houdt hier toezicht op en heeft hierover beleidsregels opgesteld. Voor video-uploaders die actief zijn op YouTube, Instagram en/of TikTok, minimaal 500.000 volgers/abonnees hebben, in de afgelopen 12 maanden minimaal 24 video’s hebben geplaatst, verdienen aan de video’s (geld of gratis producten) en als ondernemer geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel, gelden er per 1 juli 2022 specifieke verplichtingen en (reclame)beperkingen. Zie voor meer informatie influencerregels.com/mediawet en de website van het Commissariaat voor de Media.

De Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

Naast de algemene regels voor reclame (Nederlandse Reclame Code), is er sinds 2014 een aanvullende reclamecode voor reclame via social media, voorheen de Reclame code Social media (RSM). In verband met nieuwe ontwikkelingen in marketing is deze code in 2019 geüpdatet en heeft een nieuwe naam kregen: Reclamecode Social Media & Influencer Marketing.

In 2022 is de RSM opnieuw geactualiseerd. Je kunt de gehele Code hier lezen: Reclamecode Social Media & Influencer Marketing.

+ Toelichting met praktische tips

De RSM bevat ook een praktische toelichting zodat zowel merk als influencer weet hoe samen reclame kan worden gemaakt op een transparante en betrouwbare manier.

Hier vind je de praktische toelichting van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing, maar dan aangevuld met voorbeelden, richtlijnen en links. Deze online versie zal regelmatig worden geüpdatet n.a.v. nieuwe vragen en ontwikkelingen.

+ Adviestool

Ben jij een content creator/influencer of werk je hiermee?

En wil je graag weten hoe je je aan de regels houdt van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing?

Doorloop de adviestool en ontdek in max. 5 stappen hoe jij reclame via social media duidelijk herkenbaar maakt.

+ Influencerregels.com

Op deze website (van DDMA Commissie Influencermarketing) vind je de belangrijkste regels voor influencers, zoals omschreven in de Mediawet, consumentenwetgeving en de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing.

+ FAQ’s

Lees hier de veel gestelde vragen en antwoorden.

Vragen?

Heb je vragen over hoe je als merk, bureau of als content creator de regels in de praktijk brengt? Neem dan contact op met de Stichting Reclame Code via communicatie@reclamecode.nl.