a a a
 

ALERT Reclame van FOYLab voor novel food NMN verboden

ALERT Reclame van FOYLab voor novel food NMN verboden

Op de website www.foylab.nl wordt reclame gemaakt voor het product “NMN Kuur”. Er staat dat dagelijkse inname zorgt voor reparatie van de enzymen in je cellen, met als effect onder meer: verlaging van het aantal ontstekingen in je lichaam en verbetering van je hartfunctie en van de status van Alzheimerpatiënten.

Naar aanleiding van een klacht over deze reclame heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Het gaat om een gezondheidsproduct met NMN (nicotinamide mononucleotide), waarvan de verkoop in de Europese Unie niet is toegestaan. In november 2022 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat NMN een “ongeautoriseerd novel food” is. Dit betekent dat de veiligheid van NMN niet is vastgesteld en niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van NMN risico’s voor de menselijke gezondheid met zich brengt. De reclame van FOYLab is in strijd met artikel 4 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). Hierin staat dat reclame voor gezondheidsproducten verboden is indien deze niet vervaardigd of verhandeld mogen worden.

De Reclame Code Commissie heeft in deze procedure advies gevraagd aan de Keuringsraad KOAG/KAG, die toeziet op reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten, en heeft dit advies in haar oordeel betrokken.

De Reclame Code Commissie heeft besloten om haar uitspraak als Alert onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De Commissie is bevoegd om een uitspraak als Alert te verspreiden als bijvoorbeeld sprake is van een overtreding die mogelijk leidt tot gevaar voor de (volks)gezondheid.

Lees hier de volledige uitspraak in dossier 2023/00086.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC