a a a
 

Weer meer dan 4.000 klachten over reclame ontvangen in 2022

Weer meer dan 4.000 klachten over reclame ontvangen in 2022

Uit het jaarverslag 2022 van de Stichting Reclame Code (SRC) blijkt dat zelfregulering consumenten en organisaties een effectieve weg biedt om misleidende reclame aan te pakken.

De SRC, die de klachtenprocedure bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie faciliteert, heeft in 2022 bijna 4.200 klachten en meldingen ontvangen. Deze hebben tot 452 inhoudelijke beslissingen geleid. Daarbij ging het in de meeste gevallen om misleidende reclame op websites. Bijvoorbeeld omdat niet eerlijk werd gecommuniceerd over de kenmerken van een product, omdat belangrijke informatie werd weggelaten of omdat sprake was van onjuiste prijzen. Maar ook klachten over goede smaak en fatsoen of duurzaamheidsclaims, in het bijzonder m.b.t. milieu, werden veelvuldig gemeld.

Na de vaststelling van een overtreding wordt de adverteerder aanbevolen om niet meer op die manier reclame te maken. In 95% van de gevallen waarin een overtreding is vastgesteld, is de reclame-uiting aangepast of ingetrokken. Daaruit blijkt dat sprake is van een grote mate van naleving en dat zelfregulering bij een grote meerderheid van het adverterend bedrijfsleven op draagvlak kan rekenen.

De Nederlandse Reclame Code bevat regels die gelden voor alle soorten reclame, ongeacht het medium of platform dat voor de verspreiding wordt gebruikt. Dus naast reclame op tv en radio, in kranten of tijdschriften en op billboards, moet ook reclame op social media aan de regels voldoen. Om beter zicht te krijgen op wat er online gebeurt, heeft de SRC online monitoringstools in ontwikkeling die samen met Europese collega’s in 2022 zijn verbeterd en ook in 2023 zullen worden ingezet om samen met adverteerders de naleving van zelfregulering te bevorderen.

Meer cijfers over het aantal klachten en beslissingen (ingedeeld naar media, motivering producten/diensten) en informatie over de activiteiten van de SRC kunt u lezen in het Jaarverslag 2022. U kunt de online-versie vinden op www.reclamecode.nl/jaarverslag of door te klikken op onderstaande afbeelding:

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC