a a a
 

Zelfregulering onder de loep van de rechtspraak

Zelfregulering onder de loep van de rechtspraak

Op 21 november 2013 heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat Skyscanner bij een zoekopdracht voor een ticket naar Miami ten onrechte zei dat een Franse reisaanbieder het goedkoopste ticket aanbood. Als alle onvermijdelijke kosten bij de prijs van het ticket werden opgeteld, zoals ook verplicht is, was deze aanbieder niet meer de goedkoopste. De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat Skyscanner hierdoor in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code handelde. Het College van Beroep heeft deze beslissing op 20 mei 2014 bekrachtigd.

Daarbij zijn diverse complexe juridische vragen aan de orde geweest.  Skyscanner heeft vervolgens de Stichting Reclame Code voor de rechter doen dagvaarden omdat zij het niet eens was met deze beslissing en reputatieschade vreesde. In alle instanties is de eis van Skyscanner afgewezen. Daarmee is inmiddels een definitief einde aan die procedure gekomen. Ook in juridisch ingewikkelde zaken is dus gebleken dat zelfregulering op het gebied van reclame werkt en voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid.

Voor de uitspraak van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep klik hier.

Voor het vonnis van de rechtbank Amsterdam klik hier.
Voor het arrest van het Hof Amsterdam klik hier.
Voor het arrest van de Hoge Raad klik hier.

Interessant artikel?

Deel het met uw netwerk

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC