a a a
 

Opmerkelijke cases

Corona-gerelateerde reclame

Het coronavirus heeft ook de Reclame Code Commissie bereikt. De eerste beslissingen over reclame-uitingen die direct of indirect aan Covid19 refereren, zijn gepubliceerd. Een aantal andere klachten is nog in behandeling, of de beroepstermijn is nog niet verstreken, waardoor deze nog niet openbaar gemaakt worden.

Het merendeel van de klachten gaat over reclames waarin producten worden aangeprezen die het virus zouden bestrijden of de weerstand zodanig zouden vergroten dat het virus geen vat meer heeft op de gebruikers. Veel klagers maken bezwaar tegen dit soort uitingen. In dat verband achtte de reclame Code Commissie een reclame over Nano Zilver ontoelaatbaar: het product (een ‘zilverspray’) werd aangeprezen met onder andere “Voorkom besmetting” en “een effectief middel tegen het coronavirus”. Deze claims maken dat het product wordt gepresenteerd als een geneesmiddel , en dan is een handelsvergunning verplicht. Omdat deze vergunning ontbrak, was de uiting in strijd met de wet en dus ook met Nederlandse Reclame Code.

Lees hier de gehele uitspraak.   

Lees hier meer over het belang van verantwoord adverteren in Corona-tijd.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC