a a a
 

Opmerkelijke cases

Oom Donald in de fout

In deze zaak gaat het om de “Europa-special” van de Donald Duck. De Europese Commissie heeft betaald en opdracht gegeven voor de bewuste uitgave. In het blad worden dan ook expliciet de voordelen van de Europese Unie genoemd. De strips in het blad houden daarmee verband.

De Commissie oordeelt dat het hele blad om die reden als reclame moet worden beschouwd. Daarbij gaat het om het denkbeeld dat de Europese Unie voordelen biedt voor landen en hun inwoners. Bij een jeugdblad moet dan duidelijk blijken dat het om reclame gaat. Aan die eis is volgens de Commissie niet voldaan. De woorden “in samenwerking met” en “in opdracht van” maken voor kinderen onvoldoende duidelijk dat het om een gesponsord blad gaat.

Lees hier de hele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC