a a a
 

Opmerkelijke cases

Nu komt de aap uit/op de mouw
Opmerkelijke cases

Consumenten hebben soms een bepaalde verwachting over een product of dienst. De Reclame Code Commissie kan echter alleen rekening houden met verwachtingen die door een reclame-uiting worden gewekt.

Een voorbeeld geeft de zaak waarin een klaagster meende dat zij bij een bezoek aan de Apenheul omringd zou worden door apen. Maar in de televisiecommercial waartegen klaagster bezwaar maakt, wordt helemaal niet de indruk gewekt dat dit het geval is. Er is steeds een bepaalde afstand te zien tussen mens en dier.

Omdat in de televisiecommercial geen onjuiste indruk wordt gewekt, wordt de klacht afgewezen.

Lees hier de uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC