a a a
 

Reclame Code Commissie

Wie zitten er in de RCC?
Reclame Code Commissie

Leden Reclame Code Commissie

Klachten over reclame worden behandeld door de Reclame Code Commissie bestaande uit:
a. een lid, voorgedragen door de kolom Adverteerders
b. een lid, voorgedragen door de kolom Creatie
c. een lid, voorgedragen door de kolom Channel
d. een lid, voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij
e. een onafhankelijke voorzitter (een rechter of andere jurist met rechtsprekende ervaring)

Leden en voorzitters worden benoemd en herbenoemd door de Stichting Reclame Code. Voordrachten door de kolommen Adverteerders, Creatie en Channel vinden plaats in overleg met de deelnemende organisaties binnen deze kolommen.

Voorzitters
mr. D.H. Beukenhorst
mr. J.P.H. van Driel van Wageningen
mr. R.H.C. van Harmelen
mr. I.H.J. Konings
mr. Sj.A. Rullmann

Voorgedragen door de kolom Adverteerders
mr. A.K. Evers
L. Meijer
Drs L. Moeke
Mr. R. Oostingh
P.R. van Thienen

Voorgedragen door de kolom Creatie
M. van Arem
L. Franken
J. Lavalette
S. Tacx
B. Velthuis

Voorgedragen door de kolom Channel
L.D. Bleijert
mr. S. Blom
mr. M.J. van Breda
B. de Bruin
N. Rietman
Mr. C.M. Schouwenaar
Mr. P. Visser

Voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij
mr. J.J. van Ewijk
mr. M.E.C. Pernot
drs. O. Simonse
prof. Dr. J.C. Vrooman
drs. G.J. Wilmink

College van Beroep

Bezwaarschriften tegen beslissingen van de RCC worden behandeld door het College van Beroep.

Agenda

Bekijk hier de agenda voor de zittingen.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC