a a a
 

Toelichting Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

Voorbeelden over hoe transparant te zijn
Social media

Deze toelichting op de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing is een uitgebreide versie van de toelichting bij artikel 3 van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing.

Deze site zal regelmatig worden geüpdatet met voorbeelden en richtlijnen over hoe reclame via social media als dusdanig herkenbaar kan worden gemaakt. Kern is dat duidelijk wordt gemaakt dat er een Relevante Relatie bestaat tussen de verspreider (content creator/influencer) en de adverteerder (het merk).

Relevante begrippen

 • Reclame via social media: reclame in de zin van artikel 1 NRC in verband met Social Media & Influencer Marketing
 • Adverteerder: degene die de Verspreider stimuleert tot het maken en/of openbaar maken van Reclame via Social Media en/of degene die reclame maakt door deze op social media te plaatsen en/of door uitingen op social media te (laten) bewerken. Bijvoorbeeld een bepaald merk, bedrijf of organisatie.
 • Verspreider: degene die een Relevante Relatie heeft met de Adverteerder en Reclame via Social Media verspreidt. Bijvoorbeeld YouTubers, vloggers, bloggers en (andere) online content creators. Een Verspreider kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. Onder Verspreider wordt niet verstaan een beheerder van sociale netwerksites en fora die communicatie tussen deelnemers faciliteert en zich hierbij inhoudsneutraal opstelt.
 • Social Media & Influencer Marketing: een marketingactiviteit van een Adverteerder die er op gericht is om Verspreiders, al dan niet in opdracht van de Adverteerder over een product of merk te doen communiceren, alsmede het (laten) bewerken van uitingen van derden via social media ten behoeve van een Adverteerder.
 • Relevante Relatie: de relatie tussen de Adverteerder (merk) en de Verspreider (influencer/online content creator) gericht op het (doen) verspreiden van Reclame via Social Media, tegen betaling of enig voordeel (korting of gratis product), dat de geloofwaardigheid van de Reclame via Social Media kan beïnvloeden.

Bron: Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

Hoe maak je duidelijk dat er een Relevante Relatie is?

Let op dat:

 • de reclame op social media als zodanig herkenbaar is
 • dit duidelijk is; de consument hoeft bij voorkeur niet eerst verder te klikken
 • je heldere termen/labels gebruikt en rekening houdt met de verschillen tussen de social media platforms & met je doelgroep
 • de post/video niet in strijd is is met de overige regels van de Nederlandse Reclame Code (dus o.a. niet misleiden en je houden aan de regels voor reclame voor voeding, alcohol, kansspelen en passend bij de doelgroep (zie bijv. Kinder-en Jeugdreclamecode).

Onderstaand volgen enkele voorbeelden van de wijze waarop de Relevante Relatie op verschillende platformen aan bezoekers kenbaar kan worden gemaakt. De opsomming van voorbeelden en platformen is niet limitatief. Andere manieren zijn mogelijk.

Kijk ook op de FAQ pagina voor meer voorbeelden.

I. Video: YouTube, Facebook, Instagram TV

Reclame verspreid via video sharing platforms (bijvoorbeeld YouTube en Instagram TV (IGTV):

Via tekst in de video en/of in de beschrijving onder de video die zichtbaar is zonder dat er op een knop zoals “meer weergeven” moet worden geklikt en (voor zover technisch mogelijk) zichtbaar op alle soorten devices en platforms waarop de video bekeken kan worden en/of via een gesproken bericht in de video, bijvoorbeeld:

 • “Deze video bevat reclame voor [adverteerder]”
 • “Deze video bevat een betaalde samenwerking met [adverteerder]”
 • “[Adverteerder] heeft mij betaald om deze video te maken”
 • “Ik heb deze producten gekregen van [adverteerder]”
 • “Bedankt [adverteerder] voor het toesturen van de producten”
 • “Deze video is mede mogelijk gemaakt door [adverteerder]”

 

Bijvoorbeeld (klik op de afbeelding voor een vergroting):

 

 

Let op: op Verspreiders die video’s uploaden op videoplatforms kan ook de Mediawet van toepassing zijn. Het Commissariaat voor de Media houdt hier toezicht op en heeft hierover beleidsregels opgesteld. Voor video-uploaders die actief zijn op YouTube, Instagram en/of TikTok, minimaal 500.000 volgers/abonnees hebben, in de afgelopen 12 maanden minimaal 24 video’s hebben geplaatst, verdienen aan de video’s (geld of gratis producten) en als ondernemer geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel, gelden er per 1 juli 2022 specifieke verplichtingen en (reclame)beperkingen. Zie voor meer informatie influencerregels.com/mediawet en de website van het Commissariaat voor de Media.

II. Photo/message: Instagram, Facebook, Twitter

Reclame verspreid via photo/message sharing platforms (bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Twitter):

Via hashtags in of onder de foto/het bericht, bijvoorbeeld:

 • #ad
 • #adv
 • #spon
 • #collab
 • #partner(ship)

en/of via tekst in de beschrijving onder de foto/het bericht, bijvoorbeeld:

 • “Samenwerking met @[adverteerder]”
 • “Mede mogelijk gemaakt door @[adverteerder]”
 • “Gekregen van @[adverteerder]”

Bijvoorbeeld (klik op de afbeelding voor een vergroting):

III. Podcast

Reclame verspreid via een podcast platform:

Een mededeling in de omschrijving van de podcast en/of in de podcast zelf, bijvoorbeeld:

 • “Deze podcast bevat reclame voor [adverteerder]”
 • “Deze podcast bevat een betaalde samenwerking met [adverteerder]”
 • “[Adverteerder] heeft mij betaald om deze podcast te maken”
 • “Ik heb de producten (die ik in mijn podcast bespreek) gekregen van [adverteerder]”
 • “Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door [adverteerder]”

 

IV. Tijdelijk: Snapchat, Instagram Stories

Reclame verspreid via platforms waarbij content slechts een beperkte tijd zichtbaar is (zoals Snapchat en Instagram Stories):

Via hashtags in de geplaatste content (bij een reeks berichten in ieder geval in de eerste en laatste geplaatste content, die gedurende de tijd dat de content beschikbaar is, zichtbaar is), bijvoorbeeld:

 • #ad
 • #adv
 • #spon
 • #collab
 • #partner(ship)

en/of via tekst in de geplaatste content die gedurende de tijd dat de content beschikbaar is, zichtbaar is, bijvoorbeeld:

 • “Samenwerking met @[adverteerder]”
 • “Mede mogelijk gemaakt door @[adverteerder]”
 • “Gekregen van @[adverteerder]”

V. (Live) streaming

Indien de reclame wordt verspreid via social media platforms waarop (live)streamingdiensten worden aangeboden, kunnen de vermeldingen door middel van een hashtag, tekst en gesproken berichten zoals hiervoor omschreven, worden gebruikt als daarmee voldoende duidelijk wordt dat sprake is van een Relevante Relatie. Daarnaast is het van belang dat de Relevante Relatie met enige regelmaat wordt vermeld bij een dermate lange stream waarvan wordt verwacht dat kijkers tijdens de stream in- of uitschakelen.

Naast of in plaats van bovengenoemde voorbeelden kan ook gebruik worden gemaakt van een feature van een platform waarop de reclame wordt verspreid, mits daarmee voldoende duidelijk wordt dat sprake is van een Relevante Relatie (bijvoorbeeld de functie van Instagram waarbij de Verspreider een Adverteerder kan noemen in een post: “Betaald partnerschap met [adverteerder]”). Kijk hier voor meer informatie.

Vragen

Heb je vragen over de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en/of bovenstaande toelichting?

Kijk bij de FAQ’s of neem contact op met de Stichting Reclame Code via communicatie@reclamecode.nl

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC