a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/1558/08.0302B

Datum:

23-10-2008

Uitspraak:

bevestiging afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een advertentie in de per e-mail aan abonnees verzonden Kruidvat Nieuwsbrief van zaterdag 7 juni 2008, waarin naast de afbeelding van een LCD televisie het volgende staat:
Elk Oranje-doelpunt is 100,- waard!
Unieke actie! Bij ieder doelpunt dat Oranje maandag 9 juni tegen Italië scoort krijgt u 100,- korting op deze LCD TV t.w.v. 399,99.
Uw korting kan oplopen tot maximaal 300,-
Let op! Deze actie is alleen geldig na de wedstrijd tot 24:00”

Over de afgebeelde televisie staat in een balk: “Geldig na de wedstrijd. Op = Op”

De klacht

De EK-voetbalwedstrijd tegen Italië werd door Nederland met 3-0 gewonnen, zodat € 300,- korting werd verleend op de aangeboden televisie. Al ver voor het einde van de wedstrijd was de website van adverteerder niet bereikbaar, waardoor het plaatsen van een bestelling niet mogelijk was. Uit de melding “error” blijkt dat de website niet in de lucht geweest is. De actie was nep.

Het verweer

De uiting is niet misleidend.
Voor de EK internetactie waren 250 LCD schermen beschikbaar, een restant van een grote partij LCD schermen die al eerder was ingekocht en al meerdere malen voorwerp van een internetactie was geweest. Bij eerdere internetacties werden gedurende een actieperiode van twee weken gemiddeld 250 schermen per actie verkocht. Gelet hierop was adverteerder in de veronderstelling dat het aanbod van 250 LCD schermen voor een actieperiode van 1,5 uur voldoende zou zijn.
Ondanks het voorafgaand aan de actie inzetten van extra servercapaciteit was de site vanwege overbelasting gedurende een groot deel van de actieperiode (bijna) niet bereikbaar, waardoor van de actie geen of nauwelijks gebruik kon worden gemaakt. Dit hoge piekverkeer was in redelijkheid voorafgaand aan de actie niet te voorzien.

De bezoekers die (sporadisch) toegang hebben gekregen tot de site hebben, zolang de voorraad strekte, een LCD scherm kunnen kopen voor € 99,-. Gezien de problematiek met betrekking tot de bereikbaarheid van de site is besloten de actietermijn na 24.00 uur te laten doorlopen tot de voorraad LCD schermen was uitverkocht.

Adverteerder werkt gezamenlijk met de Consumentenbond aan een gepaste oplossing voor mensen die geen gebruik hebben kunnen maken van de EK actie.

De repliek

Klager handhaaft zijn standpunt en voegt daaraan toe dat het alternatieve aanbod ook misleidend is, omdat de prijs onduidelijk is.

De mondelinge behandeling

Mevrouw Kaarsgaren heeft het standpunt van adverteerder aan de hand van pleitaantekeningen nader toegelicht.
Voorafgaand aan de internetactie mocht adverteerder in redelijkheid veronderstellen dat het aanbod van 250 LCD schermen voldoende zou zijn, waarbij relevant is dat een uitslag van 3-0 in het voordeel van Nederland niet voor mogelijk werd gehouden.
Achteraf is gebleken dat de voorraad LCD schermen in relatie tot de prijs van € 99,- niet voldoende is geweest, maar dit maakt de reclame niet misleidend.

De heer Nijhuis deelt mee dat de internet nieuwsbrief aan 600.000 abonnees is verzonden. Tijdens eerdere acties, die zijn aangekondigd in 6 miljoen landelijk verspreide folders en waarbij dezelfde soort LCD schermen voor de prijs van € 399,- zijn aangeboden, zijn minder dan 150 stuks per week verkocht.

De heer Gelderman licht toe, dat in verband met de verwachte piek in bezoekersaantallen van de website direct na afloop van de wedstrijd is besloten twee (web)servers toe te voegen aan de bestaande capaciteit van vijf webservers (‘de etalage’) en twee databaseservers (verkoop en voorraad). Het aantal bezoekers van de website was al voor de start van de actie zo groot, dat de site vrijwel onbereikbaar was. In de loop van de nacht na de wedstrijd is de beschikbare voorraad LCD schermen in ‘winkelmandjes’ gereserveerd.

Het oordeel van de Commissie (12 augustus 2008)

De Commissie verstaat de klacht aldus, dat klager de uiting misleidend acht als bedoeld in artikel 8.5 en bijlage 1 sub 5 van de Nederlandse Reclame Code (nieuw), waarin is bepaald dat het misleidend is producten tegen een genoemde prijs te koop aan te bieden zonder dat adverteerder aangeeft dat er een gegrond vermoeden bestaat dat hij deze producten niet kan (doen) leveren gedurende een periode en in hoeveelheden die, rekening houdend met het product, de omvang van de voor het product gevoerde reclame en de aangeboden prijs, redelijk zijn.

Naar het oordeel van de Commissie is de voorafgaand aan de EK actie gemaakte inschatting dat een voorraad van 250 LCD schermen voldoende zou zijn niet onredelijk geweest, gelet op de hoeveelheid verkochte LCD schermen tijdens eerdere acties die, anders dan in het onderhavige geval, behalve in de internet nieuwsbrief ook in 6 miljoen huis-aan-huisfolders zijn aangekondigd, de duur van de EK actie van maximaal 1,5 uur en de voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Nederland-Italië zeer onwaarschijnlijk geachte uitslag van 3-0. Adverteerder heeft technische voorzieningen getroffen om de verwachte piek in bezoekersaantallen in de eerste minuten na afloop van de wedstrijd te kunnen opvangen. Dat de site niettemin nauwelijks bereikbaar was als gevolg van de enorme belangstelling voor de LCD schermen die tegen een prijs van € 99,- werden aangeboden, was voor adverteerder redelijkerwijs niet te voorzien en maakt de uiting niet misleidend.

De Commissie acht de uiting ook niet anderszins misleidend. De toegezegde korting van maximaal € 300,- is daadwerkelijk verstrekt. Het besluit tot het verlengen van de actieperiode na de aanvankelijk aangekondigde sluitingstijd van 24.00 uur totdat de beschikbare voorraad verkocht was, is naar het oordeel van de Commissie een redelijke beslissing geweest die in het voordeel van de consument heeft gewerkt, aangezien het gedurende de oorspronkelijke actieperiode van 1,5 uur vrijwel onmogelijk was de website te bereiken en een bestelling te plaatsen.

Voor zover klager heeft gesteld dat het alternatieve aanbod misleidend is, onthoudt de Commissie zich van een oordeel, nu dit aanbod geen onderdeel uitmaakt van de uiting waartegen de klacht is gericht.

De beslissing

Gelet op het vorenstaande wijst de Commissie de klacht af.

De grieven

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

Watson is door de Commissie in het gelijk gesteld, omdat zij al eerder dergelijke acties heeft gevoerd. Echter, de onderhavige actie is een heel andere actie, omdat men nu een televisie kon kopen voor € 99,-.
Het aanbod van 250 televisies voor een actie als deze is erg mager. Watson zegt dat ze niet had kunnen voorzien dat Nederland zoveel doelpunten zou maken, maar naar de mening van appellant zou de site zelfs overbelast zijn geraakt als Nederland 1 of 2 doelpunten had gemaakt.

De Commissie gaat ervan uit dat de televisies daadwerkelijk in die bewuste nacht zijn verkocht. Appellant betwijfelt dat en voert daartoe het volgende aan.
De wedstrijd was om 22.38 uur afgelopen en om 00.50 uur was de site weer toegankelijk en was daarop te lezen dat het artikel uitverkocht was. Dit betekent dat de televisies in 137 minuten verkocht zijn ofwel één per halve minuut. Appellant vraagt zich af hoe dit valt te verenigen met de stelling in het verweer van Watson dat de site sporadisch te bezoeken was. Voorts kost het nog de nodige minuten om het toestel te bestellen en te betalen. Bovendien heeft appellant drie keer geconstateerd dat er boven de bestelsite “error” stond.

Het antwoord in appel

Juist door de zeer onwaarschijnlijke uitslag van 3-0 is de onderhavige actie zo succesvol geweest. Het aanbod was zeker niet mager gezien de uitgangspunten hierbij, “eerdere acties bij 6 miljoen huishoudens onder de aandacht gebracht waarbij gemiddeld 250 LCD tv’s in twee weken werden verkocht”.
Dat de site er regelmatig uit lag en dat -naar appellant stelt- er “error” stond, is te verklaren nu er –gezien de uitslag- een immens grote belangstelling voor de televisies was en zelfs met extra capaciteit deze belangstelling niet goed kon worden gekanaliseerd.

Gezien de overweldigende belangstelling heeft Kruidvat besloten de site ook na 0.00 uur open te houden totdat de LCD tv’s volgens het principe OP=OP zouden zijn verkocht. De stelling van appellant dat de tv’s in 137 minuten zouden zijn uitverkocht, is dan ook onjuist.

De repliek

Appellant heeft zijn standpunt nader toegelicht.

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.
De heer Gelderman deelt onder meer mee dat de bestaande capaciteit van servers is uitgebreid met twee servers en dat zodra een televisie werd besteld, deze werd gereserveerd in een mandje. Op deze wijze zijn heel veel televisies gereserveerd, waarna op de site was te lezen: “uitverkocht”. Vervolgens diende de betaling nog te worden afgerond.
Voorts deelt de heer Gelderman mee dat de beschikbare voorraad LCD tv’s na het verlengen van de actieperiode, in de bewuste nacht daadwerkelijk is verkocht. Hij wijst in dit verband op een desbetreffende, ter vergadering meegebrachte lijst met verkoopgegevens.

De heer Van der Beek benadrukt dat hij het aantal van 250 mager vindt, ook indien één doelpunt zou zijn gemaakt.

Het oordeel van het College

Naar het oordeel van het College is de voor de onderhavige actie aangehouden voorraad van 250 LCD schermen niet onredelijk geweest. Het College overweegt daartoe, enigszins anders dan de Commissie, het volgende.
De bewuste actie heeft een ludiek karakter in die zin dat de in de gewraakte reclame aangeprezen korting afhankelijk is van de uitslag van een voetbalwedstrijd en -gezien het aanbod- kan variëren van € 100,- tot € 300,-. Voor de gemiddelde consument is voldoende duidelijk dat al naar gelang de korting groter zal blijken te zijn, meer consumenten op het aanbod zullen reageren en de kans op het daadwerkelijk verkrijgen van korting geringer zal zijn, mede gelet op de mededeling “OP=OP”.
Dat het appellant niet is gelukt om een LCD scherm met € 300,- korting te bestellen, betekent niet dat de gewraakte reclame misleidend is.

Overigens is het College van oordeel dat het bij acties als de onderhavige de duidelijkheid ten goede zou komen indien in de desbetreffende reclame zou worden vermeld hoe groot de beschikbare voorraad is.

Het College deelt het oordeel van de Commissie dat het besluit tot het verlengen van de actieperiode totdat de beschikbare voorraad verkocht was een redelijke beslissing is geweest, die in het voordeel van de consument heeft gewerkt, nu het gedurende de oorspronkelijke actieperiode van 1,5 uur vrijwel onmogelijk was de website te bereiken en een bestelling te plaatsen.
Dat appellant er niet in geslaagd is om na het verlengen van de actieperiode een bestelling te doen, leidt niet tot een ander oordeel.
Overigens heeft Watson voldoende aannemelijk gemaakt dat de beschikbare voorraad LCD tv’s na het verlengen van de actieperiode, in de bewuste nacht daadwerkelijk is verkocht, en wel door te verwijzen naar een desbetreffende, ter vergadering meegebrachte lijst met verkoopgegevens.

De beslissing

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie, met enige wijziging van gronden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken