a a a
 

Opmerkelijke cases

Is het wel reclame?
Opmerkelijke cases

In het vierde kwartaal was er ook een reclamecampagne met de naam “Week van het leven”, afkomstig van een samenwerkingsverband tussen verschillende pro-life organisaties en christelijke partijen. De campagne zorgde voor een groot aantal klachten (die werden afgewezen), maar niet zoveel als er werden ontvangen tegen de verspreiding van het krantje met de naam Gezond Verstand. Dit tijdschrift, dat in de tijd dat de AKO’s en Bruna’s nog gewoon open waren te koop was voor €3,60, werd bij een groot aantal huizen in de brievenbus gedeponeerd.

Vrijwel alle klagers waren niet gediend van deze, in hun ogen, opruiende en ongewenste reclame. De Reclame Code Commissie achtte zichzelf onbevoegd om hierover te oordelen (en kwam tot een afwijzing), omdat  het feitelijk om een tijdschrift gaat en de inhoud daarvan niet kan worden getoetst.  Klachten over de radiocommercial van Gezond Verstand werden eveneens afgewezen. De beslissingen over “Week van het leven” en “Gezond Verstand” leest u hier:

2020/00545 Week van het Leven

2020/00545A Week van het Leven

2020/00445 Week van het Leven

2020/00445A Week van het Leven

2020/00525 Gezond Verstand

2020/00526 Gezond Verstand

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC